Jak na věc


sociální sociální fond podnikatelská sféra

Další služby pro municipání sféru:

    23 e) Způsob rozhodování o obstarávání společných věcí, není-li to ve smlouvě stanoveno, rozhodují účastníci jednomyslně. f) Postup při rozpuštění sdružení g) Vypořádání majetku získaného výkonem společné činnosti, není-li to ve smlouvě stanoveno, rozdělí se rovným dílem. Zásadní je z hlediska daně z příjmů ustanovení smlouvy, které určuje a) způsob rozdělování příjmů dosažených sdružením mezi jednotlivé účastníky b) způsob rozdělování výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů dosažených sdružením Vklady do sdružení, majetek nabitý činností sdružení Jak je zmíněno dříve, sdružení nemůže být vlastníkem majetku a ani nesmí na základě své činnosti majetek získávat a to díky chybějící právní subjektivitě. Občanský zákoník závazně stanovuje vlastnické vztahy mezi účastníky sdružení tímto způsobem: - Poskytnuté peníze a jiné věci určené podle druhu pro potřeby sdružení jsou v podílovém spoluvlastnictví všech účastníků sdružení. Mezi věci určené podle druhu počítáme ty věci,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00