Jak na věc


směrnice o svobodném přístupu k informacím

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    - prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)
    Zpravodaj WTA CZ je odborným periodikem se zaměřením na obnovu a rekonstrukce stavebních objektů, většinou stavebních památek, s cílem šířit zkušenosti a nové poznatky k citlivému přístupu k provádění prací v zájmu zachování původnosti památky. Dále popularizovat výzkum a vývoj nových materiálů a technologií k využívání pro památkově chráněné objekty, včetně restaurátorských postupů.
    Opatření 4. akčního programu na období 2016–2020, vyhlášeného novelou pod č. 235/2016 Sb. jsou účinná od 1. srpna 2016. Technická novela č. 27/2018 Sb. s účinností od 1. 3. 2018 provádí drobné změny v akčním programu, včetně upřesnění některých formulací textu, za účelem jednoznačného výkladu. Změny byly zapracovány do aktualizované metodiky: Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)


Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    První číslo Zpravodaje WTA CZ vyšlo dne 20.2.2002. Vydávána jsou čtyři čísla ročně, vydavatelem je Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkovou péči (WTA CZ) se sídlem Novotného lávka 5, CZ-116 68.
    Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz
    Jsou povinné účetní směrnice, jak požaduje náš auditor? Směrnice Pro mnoho účetních je černou můrou, když se auditor společnosti pídí po účetních směrnicích.
    Z jaké hodnoty máme odpisovat majetek, na který jsme získali dotaci. Dotace a účetnictví Rozlišujeme dotace provozní a investiční. V tomto případě se jedná o investiční dotaci a odpověď na výše položenou otázku je velmi jednoduchá. Společnost získala dotaci na pořízení programového a hardwarového vybavení. Dotaci rozdělí v určeném poměru a o tyto částky se sníží pořizovací… Zobrazit více »
    - třetí akční program: 01.08.2012 - 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)
    Současně informuje veřejnost o činnosti Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a památkovou péči, a to jak v České republice, tak i v ostatních zemích.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00