Jak na věc


slzný plyn ve spreji

Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Slzný film také trpí při dlouhodobějším strnulém pohledu, např. při práci s počítačem při koukání na monitor nebo při sledování televize. Při těchto činnostech se snižuje frekvence mrkání a slzný film se neobnovuje tak často. Řešením mohou být umělé slzy - lubrikační kapky nebo jednoduché promrkání jednou za hodinu.
    Kontaktní čočky z nejnovějšího materiálu, který dokáže uspokojit veškeré nároky dnešního nositele kontaktních čoček. Avaira dokážou propojit vysokou míru pohodlí nošení spolu s ohledem na zdraví a svěží vzhled očí.
     Po sondáži i průplachu je nutné o zprůchodněné cesty u dítěte dobře pečovat masážemi slzného vaku a dbát také na průchodnost nosu používáním nosních kapek, zvlhčováním nosní sliznice a odsáváním nosního sekretu. Do oka se obvykle aplikují dezinfekční kapky po dobu několika dnů.


V novém Centru kontaktních čoček a brýlí dárek pro každého

     Rizikem při přecházení a neléčení neprůchodnosti slzných cest mohou být chronické záněty spojivek jednoho nebo obou očí. Tyto záněty jen dočasně reagují na místní léčbu antibiotiky. Vážným rizikem a komplikací může být zánět slzného vaku, kdy se přidávají i celkové příznaky – horečka, bolestivost a zduření v oblasti vnitřního koutku. Zásadním problémem při neléčení neprůchodnosti slzných cest je trvalé uzavření, kdy je nutný již operační zákrok se zavedením silikonových trubiček do slzného systému většinou po dobu několika týdnů.
    Trendy, ke kterým směřují moderní materiály kontaktních čoček, jako jsou přirozená vlhkost a vysoká propustnost kyslíku, doplňují u kontaktních čoček Avaira UV filtr a zaoblené okraje.
     Závěrem nutno podotknout, že každé „slzící oko“ patří do rukou odborného očního lékaře, který musí zjistit, zda se jedná o slzení z důvodu neprůchodnosti slzných cest nebo z jiných, vážnějších důvodů.
    Při neprůchodnosti slzných cest jsou důležité vaše informace o průběhu potíží, jejich délce a vývoji. Oční lékař při klinickém vyšetření posoudí polohu víček, postavení řas a slzných bodů a napětí vazů v očním koutku. Dále zkoumá spojivku, její překrvení, sekret, srůsty či jizvy. Pomocí štěrbinovité lampy prohlédne rohovku a oční pozadí. Orientačně pomůže neprůchodný kanálek odhalit i návrat slz do oka při tlaku na vnitřní koutek.


Dovolená s kontaktními čočkami – zkuste je před létem zdarma

    Zobrazovací rentgenová vyšetření s aplikací kontrastních látek (dakryocystografie, méně scintigrafie) jsou technicky náročné a využívají se pouze v nejasných případech u získaných neprůchodností k objasnění tvaru a místa překážky slzných cest. Z dalších nemocí, které by mohly způsobovat podobné potíže u miminek je nutné odlišit vrozený glaukom (zelený zákal jako projev odumírání zrakového nervu), záněty spojivek, předního očního segmentu či cizí tělísko v oku.
    Při opakovaném selhání průplachu slzných cest se neprůchodnost řeší chirurgicky v celkové anestezii. Principem je vytvoření komunikace mezi odvodnými slznými cestami a nosem. Při intubaci slzných cest je do kanálku zavedena silikonová trubička. Balónkovou dilatací je kanálek roztažen dočasně zavedeným balónkem. Úspěšnost těchto operací se s věkem snižuje. Dakryocystorinostomie spočívá v otevření slzného vaku do dutiny nosní. Provádí se u dospělých případně u selhání ostatních metod u dětí. Je úspěšná v devíti z deseti případů. Po zákroku se nemá 1 - 2 týdny smrkat jako prevence vniknutí vzduchu pod víčka. Konjunktivocystorinostomie a kanalikulocystorinostomie jsou chirurgické metody označující v názvu kudy jsou slzné cesty propojeny s dutinou nosní (spojivkový vak, kanálky).


Časté otázky o kontaktních čočkách

    Získaná neprůchodnost slzných kanálků bývá následkem virových infekcí a jizvících nemocech (některá autoimunitní onemocnění). Bakterie Chlamydia trachomatis způsobující trachom je nejčastější příčinou slepoty v rozvojových zemích. Kvůli své blízkosti k oku jsou slzné kanálky velmi náchylné k poškození, ať už úrazem (např. píchnutí vidličkou, poškrábání zvířaty, hřebenem), ale také chirurgickými zákroky v oblasti očnice (oblast oka ohraničená kostí), změnami při menopauze a nádory. Slzný bod bývá postižen při nemocech víčka, kdy dochází k odchlípení okraje víčka – to pak nemůže správně plnit svou funkci a slzný bod je vystaven infekci.


ROZINKY černé RAW - sušené na slunci 250g

    Bude-li mít vaše miminko od narození delší dobu sekreci z jednoho oka, při preventivní prohlídce to proberte s dětským lékařem. Z počátku není kam spěchat, slzné cesty se vyvíjejí i po porodu a kanálek se může zprůchodnit spontánně. Dětský lékař vám pravděpodobně doporučí konzervativní postup. Ten spočívá v aplikaci borové vody do očí a odstraňování očního sekretu (vždy směrem k VNITŘNÍMU koutku!), masážích slzného vaku nebo podáváním nosních kapek. V případě potřeby i pomocí lokální antibiotické terapie (kapky do očí). Masáž slzného vaku se provádí krátce tlakem ukazováčku na vnitřní koutek směrem k nosu (umyté ruce s krátkými nehty) po aplikaci desinfekčních očních kapek (např. ophthalmoseptonex). Masáž pomůže k odstranění nahromaděného sekretu v slzných cestách a brání jeho zanícení. Pokud konzervativní léčba není dostatečná, nejpozději kolem čtvrtého měsíce věku byste měli navštívit očního lékaře. Ten po vyšetření a event. zaléčení zánětu zpravidla přistupuje k průplachu a sondáži
    Když dítěti v útlém kojeneckém věku začne slzet nebo dokonce hnisat oko, bývá to často příznak neprůchodnosti slzných kanálků. Objevuje se většinou v prvních týdnech života a vyžaduje včasné vyšetření a léčbu.
    Nejdůležitějším příznakem je slzení (odborně nazývané epiphora) a různě vyjádřené známky zánětu. Hlenění si můžete představit jako bělavý sekret ve vnitřním koutku (ranní „ospalky“). Oko může být zarudlé, zhnisané výtokem a po spánku víčka slepená hnisem. Zrak obvykle postižen nebývá.


Článek se vztahuje k období asi

    Mezi nejčastější příčiny získané neprůchodnosti slzných cest patří záněty a úrazy, méně však nádory. Toto onemocnění se více vyskytuje s narůstajícím věkem a častější je u žen (drobnější slzné cesty). Překážka bývá v oblasti slzovodu a slzného vaku. Záněty mívají často původ v zánětu spojivek přeneseném na tyto cesty. Infekce může vzniknout také druhotně při překážce v odtoku slz (např. kamínek, následek úrazu, přítomností cizího tělesa ) – pak je způsobena nejčastěji streptokokem či stafylokokem, občas i kvasinkami.
    S neprůchodností slzných cest se můžeme setkat u malých dětí, ale i dospělých. Kojenci mívají vrozenou neprůchodnost slzných kanálků, u dospělých je typickou příčinou zánět nebo úraz v oblasti oka. Projevuje se různě, od slzení přes občasný hlen v očním koutku až k pokročilým zánětlivým změnám provázených otokem, zarudnutím a hnisem v oku. Neléčená neprůchodnost slzných kanálků vede k opakovaným zánětům, které v rozvinuté míře mohou poškodit postižené i druhé, původně zdravé oko.
    Významnou komplikací neléčené neprůchodnosti slz je vytvoření jizevnaté tkáně a srůstů. Zánětlivé změny mohou v extrémních případech přejít i do oka a vést k poruchám vidění.
    Nad tímto tématem se zamýšlí téměř každý, kdo nosí nebo by měl začít nosit brýle či kontaktní čočky. Mezi lidmi se šíří nepravda, že jakmile začnou svou oční vadu řešit brýlemi nebo čočkami, jejich oko “zleniví” a oční vada se začne rapidně zhoršovat. Často se hájí tím, že jejich známý začal nosit brýle a jeho zrak se mu zhoršil.


Kontaktní čočky a příslušenství

    Příčiny vrozené neprůchodnosti slzných cest u kojenců jsou nejčastěji způsobeny anomálií (odchylkou od normálu) slzovodu. Slzovod bývá dlouho uzavřen a zpravidla se otevře až po porodu. Méně častou příčinou je nevyvinutí či částečná neprůchodnost slzných bodů či slzných kanálků. Významnou neprůchodností je postiženo až 10 % novorozených dětí.
     Konzervativní léčba očními kapičkami zde pouze pomáhá dezinfikovat oko, ale neřeší problém neprůchodnosti slzných cest. Je proto nutné provést průplach a často i sondáž slzných cest. Optimální je provést průplach nebo sondáž slzných cest do 4. měsíce života dítěte. Později efektivita těchto výkonů klesá, a navíc je vhodná celková anestezie dítěte se všemi jejími riziky.
    Pro udržení kvalitního slzného filmu i při nošení kontaktních čoček existuje mnoho druhů zvlhčujících kapek (umělé slzy), které lze kapat i při nasazených kontaktních čočkách do očí.


Bylinný čaj XL ŽALUDEK A STŘEVA

     Slzné cesty je vhodné masírovat již od časného novorozeneckého věku, pokud existuje podezření na jejich vrozenou neprůchodnost. Masáž provádíme čistým ukazováčkem, jemným tlakem proti kořeni nosu v oblasti vnitřního koutku, ideálně ihned po aplikaci volně prodejných dezinfekčních očních kapek s obsahem světlíku lékařského nebo případně předepsaných kapek antibiotických. Doporučujeme provádět jemný krouživý pohyb přibližně jednu minutu na postiženém oku, alespoň 5x denně, dobře se u miminka masíruje ve spánku. Masáž je tak jemná, že nehrozí probuzení, kapky nepálí, takže ani jejich aplikace dítě obvykle nevzbudí. Masírujeme alespoň dva týdny, lépe do úplného vymizení obtíží. Dobře provedenou masáží se daří zprůchodnit slzné cesty u velké části dětských pacientů a vyhnout se tak průplachu či sondáži. Nejčastější chybou v technice masáží slzných cest je nesprávná lokalizace, a to dokonce u vnějšího koutku, kde slzné cesty nevedou. Jediné správné přiložení prstu je proto přímo na vnitřní
    Pro potvrzení neprůchodnosti se používají funkční odtokové testy. Nejznámější je fluoresceinový test, při kterém toto barvivo nakapeme do oka, a po pěti minutách se hodnotí, kolik ho odteklo do nosu. Nejprůkaznějším testem je sondáž a průplach slzných cest. Nejprve je do oka nakapáno anestetikum, poté se do slzných kanálků zavádí tenký drátek (sonda) nebo rovnou trubička (kanyla k průplachu) a aplikuje se tekutina. Tu následně při průchodných kanálcích vyšetřovaný cítí v nose. Při neprůchodnosti se vrací tekutina zpět do oka protilehlým slzným bodem.


Diagnostika a diferenciální diagnostika

     Slzy se pohybem víček roztírají po oku, část se odpaří a většina spolu s nečistotami a prachovými částicemi odtéká do vnitřního koutku do sběrného slzného jezírka. Odtud odcházejí odvodnými cestami do nosu. I když to na první pohled vypadá docela jednoduše, k odvodným cestám patří slzné body, slzné kanálky, slzný vak a nosní slzovod. Slzné body jsou umístěny na okraji horního a dolního víčka ve vnitřním koutku. Tyto body přecházejí v slzné kanálky, které vedou k slznému vaku, který leží v prohlubině slzné kůstky. Na slzný vak navazuje nosní slzovod, který ústi do nosní dutiny.
    Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou produkovány z největší části slznou žlázou, která je schovaná pod horním víčkem (v horním zevním kvadrantu). Dále se slzy tvoří v pomocných žlázkách (Krauseovy a Wolfringovy). Množství slz je podmíněno podrážděním nervových vláken – např. při větru, cizím tělese v oku, a psychickými vlivy (pláčem, smíchem) se jich tvoří mnohem více. U novorozenců není slzný aparát ještě zcela vyvinutý a miminka mají slz méně.
     Masti jsou zde zcela kontraindikovány, hrozí obnovení neprůchodnosti částečkami masťového základu. Většinou za pár dní po výkonu je již oko bez slzení a zánětů.
    Děti v kojeneckém věku mívají někdy uslzené oči a dokonce se mohou ráno probudit s očima zalepenýma jako koťata. Je namístě nic nezanedbat a jít na radu k pediatrovi.


Náramek OPALIT červený matný 10mm

    Tvorba slz se snižuje i ve stáří. Aby se slzy v oku nehromadily a nepřetékaly přes oční víčko, jsou důmyslným systémem odváděny do nosu. Nejprve jsou stírány víčky a poté štěrbinkou mezi nimi při zavřeném oku odváděny k vnitřnímu koutku do slzného jezírka. Odtud přes slzné body na horním a dolním víčku pokračují kanálky do rozšířeného slzného vaku. Pro představu – takový kanálek má průsvit v nejužším místě 0,3mm. Na slzný vak navazuje slzovod , což je kanálek, který ústí asi 3 cm za nosními dírkami na nosní přepážce. Odvod slz není tak jednoduchý, funguje díky propracovanému nasávání slz z jezírka pomocí srůstu části odvodného systému s kostí, miniaturních vazů a kruhovému svěrači víček.
    U novorozenců se asi týden po porodu objeví jednostranné zvýšené slzení. Vzhledem k nedostatečně vyvinuté tvorbě slz to může být i později. Často se může jevit jako vracející se zánět spojivek, který se vyskytne již po porodu. Bývá přítomen hlen ve vnitřním koutku, při nedostatečně ošetřovaném zánětu oko zčervená a objeví se hnisavý výtok. Při dlouhodobějších potížích může být stav komplikován opakovanými záněty spojivek, slzného vaku postiženého oka a může se také přenést i do druhého zdravého oka.
    Nošení kontaktních čoček v létě přináší řadu výhod. Oproti klasickým brýlím vám kontaktní čočky poskytnou přesnou zrakovou korekci v celém zorném poli. Můžete je také libovolně kombinovat se slunečními brýlemi, aniž byste museli kupovat tónovanou variantu dioptrických skel. Především při letních sportech, dovádění na pláži a dovolené oceníte výhody kontaktních čoček.


Oči k pláči: neprůchodnost slzných cest u dětí

    Oči bychom si měli důkladně chránit. Zvláště u dětí se snažte o prevenci úrazů slovně i vlastním příkladem. Při práci používejte ochranné pomůcky, předcházejte zanesení infekce do oka (otírání použitým kapesníkem, nedostatečná hygiena při používání čoček, používání očních kapek dlouho od prvního otevření apod.). Při probíhajícím očním zánětu používejte vhodné oční kapky a nedovolte oční infekci se rozšířit a způsobit jizvení. Vrozenou neprůchodnost můžete ovlivnit správným ošetřováním a masáží odvodných slzných cest. Při včasném ošetření je šance na plné zprůchodnění slzných cest vysoká.
     I po včasném a dobře provedeném zákroku se stav může opakovat. Může se stát, že uzávěr slzných cest je příliš velký a je na více místech, situace může být komplikována chronickou rýmou, která ucpává nos, a tím i odtokové slzné cesty. Zákrok lze po 1 – 2 týdnech opakovat.
    Důležité je naprosté znehybnění, na což miminka odpovídají velkým pláčem. Úspěšné provedení zákroku vede ve většině případů k trvalému odstranění potíží. Komplikací může být krvácení po překonání velké překážky či jizva při nesprávně provedené sondáži.
     Doporučujeme případně konzervativní postup – kapat dezinfekční kapičky spolu s krouživými masážemi v oblasti slzného vaku jemným tlakem prstu proti nosní kosti. Pokud je ale na vině vrozený úplný uzávěr (tzv. obstrukce) slzných cest, je naděje na to, že se stav sám spontánně zlepší, malá.


Slzné cesty se mohou propláchnout

     Hlavním příznakem neprůchodnosti slzných cest je občasné nebo neustálé slzení jednoho i obou očí. Oko je klidné, nebývá zarudlé, a to ani při výtoku hnisavého sekretu, který zpravidla vytéká zevním koutkem nebo se po spánku hromadí jako tužší sekret ve vnitřním koutku a zasychá na řasách. Právě po probuzení bývá nález nejvýraznější a dětem způsobuje problémy otevřít slepené oči.
     Průplach a sondáž slzných cest se provádí v místním znecitlivění očními kapkami. Je bezpečný, rychlý a pro dítě spíše nepříjemný než bolestivý. Pokud je průplach a sondáž z nějakého důvodu prováděn dospělému, udává pouze nepříjemné pocity z pohybu kolem oka. Dá se tedy předpokládat, že dětem vadí více jejich dočasné znehybnění než průplach samotný. Zákrok trvá většinou 3 – 5 minut a neohrožuje celkový zdravotní stav dítěte. Vlastní výkon spočívá v jemném dočasném rozšíření slzného bodu a vypláchnutí slzných cest malým množstvím fyziologického roztoku. Průplach i sondáž se mohou kombinovat, někdy postačí jen propláchnutí slzných cest, někdy lékař musí překážku rozrušit tenkou sondou s následným ověřením průchodnosti průplachem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00