Jak na věc


sideropenická anémie

Keywords: iron deficiency anaemia, iron deficiency, microcytosis, hypochromia, feritin.

    nespavost únava točení hlavy závrať bolest hlavy bledá kůže zvýšená tepová frekvence neschopnost soustředit se rychlá unavitelnost bolestivost nebo pálení uvnitř úst pocit nedostatku kyslíku bolestivé svalové křeče lžícovitě zahnuté nehty popraskané ústní koutky
    Při účinné terapii můžeme očekávat vzestup počtu retikulocytů mezi 4.–10. dnem léčby. Hladina hemoglobinu by měla po 4 týdnech léčby stoupnout o 20 g/l. Při správně indikované a vedené léčbě můžeme očekávat úpravu anémie do 1 až 2 měsíců, pro doplnění zásob železa je však zpravidla nutno pokračovat v léčbě v celkové délce 3 až 5 měsíců dle závažnosti anémie. Pokud do 4 týdnů od zahájení terapie nedojde k žádnému zlepšení hladiny hemoglobinu, je nutno hledat příčinu špatné odpovědi na perorální léčbu železem. Může jí být:


Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

    Příčinou nespolupráce rodiny dítěte může být například odmítání léku (především u batolat) nebo jeho nežádoucí účinky. V těchto případech je nejprve vhodné snížit dávku léku, při přetrvávání potíží pak změnit preparát. Pokud je jisté, že lék byl správně podáván a odpověď nesplňuje naše očekávání, je vhodné léčbu vysadit a pátrat po jiné příčině mikrocytární anémie. K těm může patřit například infekce vyvolaná Helicobacterem pylori, vzácná onemocnění gastrointestinálního traktu, hemoglobinopatie nebo vrozené poruchy metabolizmu železa.


Revue - články - SIDEROPENICKÁ ANÉMIE

    Pro léčbu sideropenické anémie jsou k dispozici přípravky s nemodifikovaným nebo modifikovaným uvolňováním železa (tzv. retardované formy solí železa). Sůl železa je z retardovaných tablet uvolňována postupně, takže nedochází k větší koncentraci železa na jednom místě, což bývá hlavní příčinou nežádoucích účinků. Výhodou retardovaných forem je tedy hlavně snížení frekvence nežádoucích účinků farmakologického doplňování železa. Obvykle podávaná dávka činí 5 mg/kg/den u dětí a 100–200 mg železa denně u dospělých. Rychlost resorpce železa ve sliznici duodena se mění podle zásob železa v organizmu, v závislosti na množství a formě podaného železa, podle přítomnosti látek usnadňujících nebo zpomalujících vstřebávání v potravě a podle stavu sliznice duodena. Možná vazba na různé složky potravy (fytáty, škrob, taniny aj.) je důvodem pro obecně doporučenou dobu podávání preparátů železa – měly by být užívány nalačno, tedy 30–60 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Je-li lék užíván při jíd
    Pro léčbu sideropenické anémie jsou používány převážně soli dvojmocného železa, a to většinou síran železnatý, méně často glukonát, fumarát a chlorid železnatý. 3 mg elementárního železa jsou obsaženy v:


Iron deficiency anaemia in childhood

    Železo jako druhý nejrozšířenější kov zemské kůry a nejhojnější ze stopových prvků je nezbytné pro růst a přežití organizmu. Je jednou ze základních stavebních a funkčních složek molekul zajišťujících transport kyslíku – hemoglobinu a myoglobinu. Mimoto je nezbytné pro funkci řady důležitých enzymů: kataláz, akonitáz, ribonukleotid-reduktáz, peroxidáz a cytochromoxidáz. Tyto enzymy katalyzují chemické reakce zajišťující transport elektronů a syntézu DNA, jsou tedy nezbytnými katalyzátory reakcí oxidativního metabolizmu, buněčného růstu a proliferace. Jako nedílná součást těchto systémů se železo účastní transportu kyslíku a elektronů. V lidském organizmu je obsaženo přibližně 35 až 45 mg železa na 1 kg hmotnosti. Nedostatek železa vede k poruše syntézy hemoglobinu, jejímž důsledkem je vznik sideropenické anémie. Dalšími důsledky jsou pak poruchy funkce enzymů, pro které je železo nezbytnou stavební součástí. Při nadbytku železa dochází ke zvýšené produkci volných kyslíkových radikálů a
    Anemie je stav, při kterém je v organismus snížené množství červených krvinek, jejichž funkcí je transport kyslíku do tkání. Pro správnou tvorbu červených krvinek je důležité dostatečné množství železa v těle. Jestliže dostatečné množství přítomno není, pak dochází k rozvoji sideropenické anemie. Ke snížení hladiny železe může dojít v důsledku masivního krvácení, nedostatečným příjmem z potravy anebo špatným vstřebáváním ze střeva. Častěji se může objevit u žen, kvůli měsíčním ztrátám krve menstruační krví. Je-li stav správně léčen, lze anemii vyléčit do několika měsíců.
    K rozvoji anemie dochází pomalu, protože po dlouhou dobu může být železo čerpáno ze zásob, které si tělo automaticky vytváří. Lidé s mírnou anemií často nemají žádné příznaky. S postupující anemií se však objevuje nevysvětlitelná únava a neschopnost soustředit se a postupem času se objevují i další příznaky. Léčba anemie zahrnuje rozeznání, o který druh anemie se jedná, léčbu příčiny a doplnění hladiny železa.


Sideropenická anémie v dětském věku

    Vzhledem k tomu, že se sideropenická anémie většinou vyvíjí postupně, organizmus se může na sníženou hladinu hemoglobinu pozvolna adaptovat, což je možno pozorovat především u dětí. U části pacientů (20 až 30 %) se rozvíjí tzv. anemický syndrom – soubor obecných subjektivních příznaků vznikajících jako důsledek poruchy zásobování tkání kyslíkem. Patří k nim únava, slabost, snížená schopnost koncentrace, menší fyzická výkonnost, ortostatická hypotenze, závratě, chladná akra, bolesti hlavy, palpitace, hučení v uších, edémy končetin. Zřetelné projevy anemického syndromu vznikají většinou až při poklesu hemoglobinu pod 70 až 80 g/l. Pokročilé formy sideropenické anémie jsou doprovázeny výskytem angulární stomatitidy, glositidy, předčasným vypadáváním a lomivostí vlasů a ragád ústních koutků, charakteristická je i tzv. pika – tj. nutkavé pojídání hlíny, omítky nebo ledu (pagofagie). Je nutné zdůraznit, že deficit železa v období růstu dítěte, hlavně v kritické fázi pro vývoj centrálního ner
    Worldwidely, iron deficiency is the most common cause of anaemia and the most common nutritional defect in children. The prevalence of iron deficiciency in highly developed countries has changed considerably over the past two decades. These trends undoubtedly reflect the widespread use of iron-fortified formulas and cereals and the increasing popularity of breast feeding. However, iron deficiency anaemia remains a serious problem in developing countries. It is appropriate to regard iron deficiency as a systemic nutritional disorder of which anaemia is only one expression. The peak ages for manifest iron deficiency correspond to the periods of increased demands on iron intake (infant age, adolescent age, pregnancy, breast feeding). Iron deficiency anaemia in infant age can influence the child´s development. In differential diagnosis, it is necessary to differentiate beta-thalaassaemia and anaemia of chronic diseases. Other causes of microcytic anaemia are rare.


Klíčová slova: sideropenická anémie, sideropenie, mikrocytóza, hypochromie, hemoglobin, feritin.

    V našich podmínkách je léčba zahajována obvykle preparáty obsahujícími síran železnatý. Síran železnatý je nejběžněji používanou solí železa s dobrou biologickou dostupností, dobrou účinností a přijatelnou cenou. U 20 až 30 % pacientů se objevují nežádoucí účinky léčby ve formě nauzey, bolestí břicha, průjmů či naopak zácpy, které mohou být příčinou non-kompliance pacienta. Někteří autoři doporučují pro zahájení léčby sideropenické anémie použít glukonát železnatý, u kterého popisují lepší snášenlivost. Rozdíly v resorpci mezi jednotlivými preparáty s nemodifikovaným uvolňováním (viz dále) s obsahem solí dvojmocného železa jsou pouze minimální. Současné podávání kyseliny askorbové zvyšuje resorpci železa. Kyselinu askorbovou je možno podávat zvlášť, nebo lze použít kombinované preparáty železa, které ji přímo obsahují (Sorbifer Durules, Lösferron). V poslední době jsou pro léčbu sideropenické anémie u dětí k dispozici také preparáty obsahující železo v komplexu s polysacharidy. Polární
    Pro parenterální aplikaci jsou využívány sloučeniny obsahující železo výhradně v trojmocné formě. K dispozici je dextran, novějšími sloučeninami jsou glukonát, sacharát a preparáty s obsahem trojmocného železa ve formě stabilního polysacharidového komplexu hydroxidu železitého a karboxymaltózy. Parenterální podávání železa má riziko vzniku řady nežádoucích účinků, především anafylaktické reakce, bolestí kloubů či dlouhotrvajícího zabarvení kůže v místě vpichu. Vedlejší účinky jsou připisovány uvolnění zánětlivých cytokinů, jako jsou interleukin-1 a TNF. Zatímco u perorální terapie se nemusíme předávkování obávat, při parenterální léčbě je nutno dávku co nejpřesněji propočítat dle stupně deficitu železa a hmotnosti pacienta. Úprava anémie po parenterálním podání přitom není rychlejší než po perorální terapii.


O co zajímat a na co se ptát u lékaře

    Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií, je bez výslovného souhlasu firmy Angis plus s.r.o. zakázáno.© 2003–2018 Angis s.r.o. a Angis plus s.r.o. Kontakty | Powered by Virgo CMS | Design by M7
    Pro stav, kdy snížené množství železa v organizmu brzdí produkci hemoglobinu a ostatních strukturálních látek, ve kterých je obsaženo, používáme označení sideropenie. Vlastní sideropenická anémie se snížením hladiny hemoglobinu, hematokritu a s obrazem typické mikrocytózy a hypochromie erytrocytů se obvykle vyvíjí postupně přes fázi tzv. prelatentní sideropenie (deficit zásobního železa) a latentní sideropenie (deficit zásobního železa s částečným deficitem erytrocytárního železa).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00