Jak na věc


sdh nmnm

TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

    Dopravní nehoda osobního automobilu VW Golf u obce Rokytno. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči na místě události provedli protipožární opatření, převrátili vůz z boku na kola, odpojili akumulátor a řídili provoz na komunikaci.
    Jednotka vyjela na ulici Masarykova v Novém Městě na Moravě. Po provedeném průzkumu zjistila, že se jedná o vosí hnízdo na zahrádce ve zdi restaurace. Vosí hnízdo bylo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
    Jednotka byla vyslána na monitoring na ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě. Průzkumem zjištěno, že se jedná o navrátní elektrického kabelu a zahoření. Jednotka po zdokumentování události vyšetřovatelem HZS počkala na příjezd prazovníka firmy E.ON, kterýmu jsme místo zásahu předali a vrátili se zpět na základnu.
    Jednotka vyjela na odstranění obtížného hmyzu na ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě. Provedením průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v komíně. Jednotka zlikvidovala sršní hnízdo a vrátila se zpět na základnu.


TECHNICKÁ POMOC - OA na přejezdu Rovné

    Cvičení bylo zaměřeno na spolupráci dobrovolných jednotek novoměstského okrsku. Jednalo se o fiktivní požár lesa u Mercedesky v Novém Městě na Moravě. Vodu na místo požáru jsme dopravovali pomocí dálkové dopravy čerpadly PS 12 ze tří čerpacích stanovišť. První stanoviště jsme vytvořili u Černého rybníka, druhé u Koupaliště a třetí na řece Bobrůvce. Cvičení se zúčastnilo 11 jednotek SDH. Cvičení bylo uspořádáno jako ukázka výcviku dobrovolných hasičů pro delegaci z Ukrajiny.
    Technologická pomoc - dohašení osmi ohnišť po pálení klestí v lese u obce Veselíčko. K dohašení bylo použito dvou vysokotlakých proudů, dohašovací vesta a lopata.
    Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na místo hlášené události. Při příjezdu na místo hlášené události bylo průzkumem zjištěno že se jedná o osobní automobil, který narazil bokem na strom. Jednotka odtrhla rozpínákem dveře u řidiče a řidičku předala do péče ZZS. Hasiči provedli protipožární opatření a řídili na komunikaci provoz. Po dohodě s velitelem se pak jednotka vrátila zpět na základnu do pohotovosti.
    Hasiči vyjeli na monitoring do obce Řečice, kde se mělo jednat o požár pole. průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zemědělské práce v dané lokalitě, kdy za projíždějícím traktorem stoupal sloupec prachu do výše cca 60 metrů. POté jednotka se vrátila zpět na základnu do pohotovosti.


ROZPIS SLUŽEB NA MĚSÍC PROSINEC

    Hasiči vyjeli na žádost KOPIS na odstranění vosího hnízda na ulici Jamborova v Novém Městě na Moravě. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízda pod střechou rodinného domu. Hnízda jsme zlikvidovali a vrátili se zpět na základnu.
    Jednotka vyjela na ulici Žďárská v Novém Městě na Moravě. Po příjezdu na místo hlášené události průzkumem zjistila, že se jedná o vosí hnízdo nad vchodem do nemocniční lékárny. Vosí hnízdo bylo zlikvidováno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
    Hasiči vyjeli na žádost KOPIS na odstranění vosího hnízda v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě. Prúzkumem zjištěno, že se jedná o budovu školy a hnízdo se nachází na fasádě. Pomocí postřiku jsme hnízdno zlikvidovali a vrátili se zpět na základnu.
    Jednotka byla vyslána na odstranění obtížného hmyzu na ulici Kárníkova v Novém Městě na Moravě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo pod střechou rodinného domu. Provedli jsme likvidaci obtížného hmyzu pomocí insekticidu a vrátili jsme se zpět na základnu.


Soutěž O pohár starosty města - ZRUŠENA

    Požár bytu v bytovém domě na ulici Budovatelů v Novém Městě na Moravě. Po vniknutí do bytu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zapomenutý hrnec s jídlem na elektrickém sporáku. Vypnuli jsme rozžhavenou plotýnku a hrnec z ní odstranili. Vlivem škvařícího se osahu hrnce došlo k silnému zakouření bytu a chodby. Byt jsme odvětrali a vrátili se zpět na základnu.
    Dopravní nehoda osobního automobilu Fiat Uno za obcí Radňovice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči na místě události provedli protipožární opatření, odpojili akumulátor, řídili provoz na komunikaci a převrátili automobil ze střechy zpět na kola.
    Jednotka byla vyslána na odstranění obtížného hmyzu do obce Pohledec. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v podbití střechy rodinného domu. Provedli jsme likvidaci obtížného hmyzu pomocí postřiku a vrátili jsme se zpět na základnu.
    Jednotka vyjela na požár balíku na přívěsu za osobním automobilem v obci Sněžné. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je požár likvidován jednotkami SDH Sněžné a Kuklík. Naše jednotka byla ponechána v záloze na místě.
    Odstranění spadlých stromů ze silnice u obcí Nové Město na Moravě, Bobrová a Radešínská Svratka. Stromy byly rozřezány motorovou pilou a odstraněny z vozovky.


POŽÁR - PŘÍVĚSU ZA OSOBNÍM AUTEM

    Hasiči vyjeli na žádost KOPIS do obce Nová Ves u Nového Města na Moravě na odstranění sršního hnízda v dutině stromu. Jednotka pomocí postřiku zlikvidovala sršní hnízdo v dutině stromu na zahradě rodinného domu. Poté se vrátila zpět na základnu.
    SDH Nové Město na Moravě se účastní soutěže Rádia Region Dobráci roku. Podpořte nás prosím svým hlasem. Hlavní cena v soutěži je velká show pro celou obec. Podrobnosti naleznete na přiloženém letáku. Hlasovat můžete pomocí SMS ve tvaru : DOBRACI MESTO na tel. č. 900 11 04 , z jednoho tel. čísla lze poslat neomezený počet hlasů. Cena SMS je 4Kč. Článek a reportáž o nás naleznete ZDE
    Dne 20.8.2015 byla jednotka vyslána na odstranění obtížného hmyzu na ulici Horní v Novém Městě na Moravě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo pod střechou rodinného domu. Provedli jsme likvidaci hmyzu a vrátili jsme se zpět na základnu do pohotovosti.
    Jednotka vyjela na pokyn KOPIS do obce Vlachovice na místo hlášené události. Při příjezdu na místo hlášené události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo a hnízdo vosí. Jednotka hnízda zlikvidovala pomocí speciální postřiku a vrátila se zpět na základnu.


TECHNICKÁ POMOC - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR

    Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na likvidaci vosího hnízda na budově ZZS v Novém Městě na Moravě. Při příjezdu na místo hlášené události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo. Jednotka hnízdo zlikvidovala pomocí speciální postřiku a vrátila se zpět na základnu.
    Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na místo hlášené události. Při příjezdu na místo hlášené události bylo průzkumem zjištěno že se jedná o dopravní nehodu osobního automobilu. Jednotka prováděla předlékařskou péči u řidičky a protipožární opatření. Po příjezdu posádky ZZS na místo jednotka pomohla s naložením pacientky do vozidla ZZS. Dále jednotka na místě spolupracovala s jednotkou HZS KV CPS ZR a s DI PČR.
    Jednotka vyjela na žádost KOPIS na požár hromady dřeva na ulici Brněnská v Novém Městě na Moravě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár o rozloze 3x3 metry. Pomocí vysokotlakého proudu byl požár uhašen a pomocí ručního nářadí hromadu rozebrali. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
    Jednotka vyjela na odstranění obtížného hmyzu na ulici Malá v Novém Městě na Moravě. Provedením průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo nad vchodem do restaurace. Jednotka zlikvidovala vosí hnízdo a vrátila se zpět na základnu.


DOPRAVNÍ NEHODA - 1OA ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU

    Technická pomoc - vyproštění a slanění sebevraha v novoměstském lomu. Tělo mrtvého muže se po skoku do lomu nacházelo asi deset metrů nad zemí. Pomocí lezecké techniky jsme mrtvolu spustili ze skály dolů na zem a předali policistům a zdravotníkům k ohledání.
    Technická pomoc - pomoc záchranné službě ul. Křenkova Nové Město na Moravě. Hasiči pomohli pracovníkům záchranné služby s transportem zraněné osoby z jedenáctého patra věžového domu do sanitního vozu.
    Požár byl hašen celkem dvanácti vysokotlakými a nízkotlakými proudy C. Při požáru hasiči zabránili jeho rozšíření na obytnou budovu a sousední stodolu. Hasiči za pomocí těžké techniky (na místě události zasahovali tři nakladače) a rozbrušovacích a motorových pil rozebírali zborcené konstrukce. Při evakuaci materiálu pomáhali i místní občané. Škoda na stodole činí asi 1 000 000Kč a uchráněné hodnoty 4 000 000Kč.


Mistrovství České Republiky JSDH ve vyprošťování osob z vozidel 2017

    Požár stodoly v obci Křídla. Vinnou nedbalosti došlo k požáru odpadu nahromaděného kolem kamen ve stodole sloužící jako garáž pro osobní auto, zemědělskou techniku, sklad barev a chemikálií. Požár byl díky rychlému zásahu hasičů brzy lokalizován. K uhašení požáru byly použity dva vysokotlaké vodní proudy. Objekt byl odvětrán pomocí dvou přetlakových ventilátorů. Místní jednotka SDH vytvořila k místu zásahu dálkovou dopravu vody. Majiteli, který porušil snad všechny protipožární předpisy byla na místě uložena bloková pokuta. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny na jeden milion korun.
    Jednotka byla vyslána na odstranění obtížného hmyzu do obce Pohledec. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v rázu dřeva u rodinného domu. Provedli jsme likvidaci obtížného hmyzu pomocí postřiku a vrátili jsme se zpět na základnu.
    Jednotka byla vyslána na odstranění obtížného hmyzu do Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo na tribuně. Provedli jsme likvidaci obtížného hmyzu pomocí postřiku a vrátili jsme se zpět na základnu.
    Jednotka byla vyslána KOPIS Jihlava na požár lesa u obce Slavkovice. Prúzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár o rozloze 20m2. Požár byl uhašen několika proudy. Hasiči se řídili pokyny velitele zásahu a po uhašení se jednotka vrátila zpět na základnu do pohotovosti.
    Hasiči vyjeli na žádost KOPIS do obce Křídla na odstranění vosího hnízda v dutině stromu. Jednotka pomocí insekticidu zlikvidovala vosí hnízdo a přejela na další událost do Nového Města na Moravě.


DOPRAVNÍ NEHODA - POHLEDEC SMĚR JIMRAMOV

    Hasiči vyjeli na žádost KOPIS na odstranění vosího hnízda v Nového Města na Moravě. Prúzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v zemi u chaty. Hnízdno jsme zlikvidovali a vrátili se zpět na základnu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00