Jak na věc


sbor dobrovolných hasičů

Rozsvícení vánočního stromu na Kampě

    Uspořádali jsme tradiční hasičské dopoledne pro žáky ZŠ Mostkovice. Předvedli jsme ukázky hašení požáru v domácnosti, výbavu vozidel a materiální zabezpečení výjezdových vozidel. Na závěr proběhl zásah uhažení hořícího osobního automobilu.
    Přidány nové fotografie do Sekce Brigády - úklid na faře v Mostkovicíh a Mladí hasiči - Domamyslická skala - hry, úklid lesa a opékání špekáčků. Dětský den pro žáky MŠ Mostkovice, návštěva hasičského muzea v Olšanech.
    V předchozích letech jsme občas diskutovali čím nahradit zastaralý automobil CAS (cisternová automobilová stříkačka) Škoda 706 RTHP, který jsme v roce 2008 získali bezplatným převodem od JSDHO Protivanov, s příslibem využívání tohoto vozu na jeden až dva roky s následným zakoupením lepšího vozu. Automobil jsme v rámci brigád zrekonstruovali a nalakovali. Před získáním tohoto vozu jsme měli DA (dopravní automobil) IFA AS16, který sloužil do roku 2015. Automobil IFA byl díky své výbavě určen na využití pro technické pomoci a hlavně k dálkové dopravě vody.
    Když jsme byli ze strany Obecního úřadu požádáni o dodání článku do Obecního zpravodaje, nenapadlo nás nic jiného než napsat co již řešíme několik let ohledně obnovy našeho vozového parku.


Zdobit může každý – zdobit bude každý

    Na závěr roku jsme si zopakovali návštěvu mini Pivovaru Mazal a připomenuli si jak chutná pivo vařené s péčí a láskou na naší Hané. S 12° Lopounem jsme strávili příjemný večer a měli jsme čas si popovídat a utužit vztahy. Foto zde.
    Pomáhali jsme s akcí Zahradní slavnost MŠ Mostkovice, naši členové provedli ukázky hašení požáru v domácnosti - hořícího oleje a děti měli možnost poznat, že oheň může být dobrý sluha, ale i zlý pán. Dále jsme převdedli ukázku naší techniky a zajišťovali nápoje pro dospělé. Zahradní slavnost se organizátorům povedla a my jsme rádi, že jsem se mohli zapojit.
    V sobotu v odpoledních hodinách, jsme měli možnost dozvědět se, jak probíhá výroba piva v mini pivovaru. Navštívili jsme Mini pivovar Mazal ve Vrahovicích. Odpoledne jsme zakončili ochutnávkou národníhomoku. Akce se protáhla do nočních hodin. Fotodokumentace výroby piva zde.
    V soutěži v požárním útoku ve Vrahovicích se naši mladší žáci družstvo B umístili na prvním místě, družstvo C na druhém místě a družstvo A obsadilo třetí místo. Takzvanou bednu obsadili celou hasiči z Mostkovic. Velká GRATULACE !!!


Sbor dobrovolných hasičů Radotín

    Členové naší jednotky se zúčastnili jako figuranti soutěže Rallye Hamry, kterou v rámci odborné přípravy jednotek SDH pořádá HZS OL, ÚP Prostějov a Konice v prostoru Drahanské vrchoviny - Hamry. Více informací o soutěži včetně fotodokumentace můžete shlédnout zde a zde.
    Uspořádali jsme Železnou sobotu v obci Mostkovice. Během sběru starého železa jsme uklidili na faře v Mostkovicích staré železo a plech z opravy střechy. Občanům obce za odevzdané staré železo děkujeme. Výtěžek ze sběru, putuje na obnovu výstroje naší jednotky. Foto zde.
    jsme po téměř roce s našimi mladými hasiči zopakovali navštěvu hasičského muzea v Čechách pod Kosířem. Prohlídka historické sbírky hasičské výzbroje a výstroje doplněná poutavým výkladem byla moc pěkná. Po prohlídce jsme vyzkoušeli krásné hřiště i s hasičskými překážkami. Foto z návštěvy muzea zde. Doplňujeme také foto z přechdozí návštěvy.
    Asistujeme na akci vánoční Plavci. Každoroční tradice vánoc v Mostkovicích s naší účastí. Poskytujeme asistenci plavcům ... nikdo z jednotky se nemusel namočit :-) foto.
    Sluníčko po dlouhé době hřálo a pro naše mladé hasiče si vedoucí mládeže přichystali malé překvapení. Chtěli jsme si odpočinout od tréninku v požárním útoku a naplánovali jsme v domamyslické skale krásné odpoledne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00