Jak na věc


sběrny druhotných surovin české budějovice

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA (sběrný dvůr, kompostárna)

    Kompletní okna? Okna spadají do demoličních a stavebních odpadů, a tudíž jsou zpoplatněna cenou 2,50 Kč/ kg. V případě, že dovezete zvlášť samostatné sklo a dřevěné rámy, je tento odběr bezplatný.
    Pokud ANO můžete zároveň udělat dobrý skutek, a to přispět na místní Dětský domov v Zašové jakoukoli finanční částkou u naší obsluhy za vysloužilé věci vystavené na výstavce u mobilní buňky, případně z komunálního odpadu ve sběrném dvoře Zašová.
    Snahou firmy je, aby drtící jednotka byla neustále v provozu a aby byla k recyklaci stavebního odpadu využívána co největším počtem stavebních firem. V areálu je dostatek místa pro návoz materiálu i pro zpracování. Získaný recyklát firma úspěšně využívá např. při výstavbě chodníků.
    Areál je vybaven standardním zařízením pro umístění veškerých vytříděných složek komunálního odpadu včetně nebezpečného. K tomuto účelu dnes ve sběrném dvoře slouží jedenáct velkoobjemových kontejnerů, deset 240litrových plastových nádob, deset plastových sudů o objemu 120 a 220 litrů. Jsou zde rovněž umístěny dva kusy kontejnerů na zářivky, jedna plastová nádoba na baterie a jeden plastový box o objemu 500 litrů.


Technické středisko a sběrný dvůr

    Je zpoplatněn stavební odpad? ANO, stavební a demoliční odpad je pro všechny občany zpoplatněn. Cena je v rozmezí 0,50 Kč/ kg až 2,50 Kč/kg dle druhu stavebního materiálu.
    V roce 2009 byl zahájen provoz sběrného dvoru, jehož financování bylo podporováno příspěvkem z Evropské Unie. K dovybavení sběrného dvoru a k zakoupení technologie na drcení odpadů byla poskytnuta dotace ze SFŽP (Státní fond životného prostředí), a to ve výší 703 599,75 Kč (13,5%). Dotace z FS (Fond soudržnosti) činila 3 987 065,25 Kč (76,5%). Položka FS přestavuje prostředky poskytované ze státního rozpočtu, které jsou kryty prostředky z rozpočtu Evropské Unie.
    Posečená tráva, spadané ovoce? Biologický odpad je rovněž bezplatně s uložením na kompostárnu, který provozuje OÚ Zašová v našem areálu. Obsluha sběrného dvoru pouze eviduje a řídí uložení biologického odpadu.


Realizace projektu zpracování stavebního odpadu

    Kontejnerová drtící jednotka s magnetickým separátorem, dopravníkem, pásovou vahou a mobilní třídící jednotkou je již od podzimu 2009 v provozu. Při plném vytížení může ročně zpracovat až 60 tisíc tun odpadů. Zařízení slouží občanům i firmám z obce Zašová včetně její místní části Veselá, připravujeme uzavření smlouvy s obcí Střítež nad Bečvou. Zašovská drtička je připravena recyklovat i stavební a demoliční odpad z nedalekých obcí Hrachovec, Krhová, Vidče, a také z okolních měst Zubří, Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00