Jak na věc


sazba pribor

Ekonomie pro neekonomy – Úrokové sazby ČNB

    Jistě se ptáte, proč je to důležité. Kvůli PRIBORu o kterém jste četli o pár odstavců dříve a o kterém už víme proč je pro nás, běžné občany, tak důležitý.
    Ale dá se na to dívat i z druhé strany. Pokud roste PRIBOR, tak se zvyšuje i cena vašich peněz, které půjčujete bance. Banka bude ochotna zaplatit víc a zvedne úrok na termínovaných vkladech. Jak vidno, tato sazba přímo ovlivňuje život každého z nás.
    Neboli Povinné Minimální Rezervy. Hodně zjednodušeně mají všechny banky a stavební spořitelny povinnost držet u centrální banky jistý objem peněžních prostředků. Jsou to momentálně 2% z takzvaných primárních závazků, což jsou, zase hodně zjednodušeně, vklady od lidí. Banky tedy musí malou část z toho, co si u nich uložíte, držet v hotovosti u centrální banky pro případ, že budou potřebovat víc hotovosti než předpokládaly. Je to jenom jakési opatření, které slouží k hladkému fungování bank a na nás nemá přímý dopad.


Sledování změn sazby PRIBOR ČNB a variabilní úrokové sazby mBank.

    To je už opravdu sazba, kterou vyhlašuje ČNB. Její princip je jednoduchý. Za tuto sazbu si mohou běžné banky (komerční banky) u ČNB přes noc uložit bez zajištění volné peníze. Stejně jako si vy ukládáte u komerčních bank volné prostředky, tak komerční banky si je mohou uložit u ČNB. Pokud si je tam uloží, ČNB jim za to platí úrok ve výši diskontní sazby. I když jisté rozdíly by se našly. Je to jenom krátkodobé uložení a minimální částka je 300 milionů a dále celé násobky 100 milionů. Kdo z vás to má?
    Další v řadě je takzvaná dvoutýdenní repo sazba. Velmi důležitá sazba fungující z jistého úhlu pohledu stejně jako diskontní sazba. Pomocí této sazby ČNB stahuje likviditu z trhu a též manipuluje s PRIBORem. Čím více likvidity koluje na finančních trzích, tím víc si ji lidé a firmy mohou půjčit a pokud si ji půjčí, tak ji i utratí. Čím víc se utrácí, tím větší tlak na růst inflace. V určité chvíli toho může mít ČNB už dost (jak jsme si řekli, jejím hlavním úkolem je inflaci hlídat) a začne likviditu stahovat.
    V principu jde o opak diskontní sazby. Banky si mohou přes noc půjčit hotovost od ČNB pokud svou půjčku zajistí cennými papíry. Tím, že komerční banky takto mohou získat potřebnou hotovost, lombardní sazba vlastně tvoří maximum PRIBORU. Stejně tak jako PRIBOR nemůže být nižší než diskontní sazba, nemůže být ani vyšší než lombardní sazba. Pokud by byl PRIBOR vyšší, tak si všechny komerční banky půjčí raději od ČNB za nižší lombardní sazbu, než na mezibankovním trhu za vyšší PRIBOR.


Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

    Pribor je nejdůležitější sazba v tuzemské ekonomice a mimo cen hypoték ovlivňuje i obchody s dluhopisy a finančními deriváty za stovky miliard korun. Od nového roku ji čekají velké změny. Nový administrátor, tedy nezávislá mezinárodní firma si od ledna chce za Pribor v reálném čase účtovat poplatky.
    Evropská unie se chystá mnohem přísněji regulovat způsob, jakým se pribor tvoří. Nová pravidla vejdou v platnost příští rok a mají regulovat skandály, které se v minulosti udály. Byly odhaleny některé kartelové dohody bank nastavováním podobných benchmarků v Londýně a eurozóně (sazby Libor a Euribor). U obou sazeb probíhalo mezinárodní vyšetřování. Nakonec byly americkými i evropskými soudy uloženy pokuty za stovky milionů euro. Pokuty dostaly banky Credit Agricole, HSBN, Societé Generale, JPMorgan Chase či Deutsche Bank.
    ČNB si vlastně půjčuje od komerčních bank hotovost a dává jim za to cenné papíry. Po skončení splatnosti centrální banka cenné papíry vykoupí zpět a přidá i úrok v dohodnuté sazbě. Základní dobou splatnosti je 14 dní. Banky mají zajištěnou půjčku (dostanou cenné papíry) a navíc ještě úrok. Pokud komerční banka půjčí hotovost centrální bance, tak ji nemůže půjčit lidem. Objem úvěrů klesá a úroky u úvěrů rostou.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Pribor je zkratka z názvu Prague Interbank Offered Rate. Jedná se o průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou si banky ochotné půjčit peníze. Sazeb Pribor je devět. Jeho výše je ovlivněna klíčovými sazbami České národní banky, a také situací na mezibankovním trhu. Slouží finančnímu trhu, firmám i jednotlivcům jako referenční sazba určující tržní cenu peněz. Navíc pomáhá sazba bankám určit, za jakých podmínek poskytnou hypotéku. Využívají ji banky, investoři, právníci a přes zprostředkovatele i veřejnost.
    Úroková sazba Pribor (tzv. benchmark) je velmi důležitá v české ekonomice. Každý den se jí řídí miliony transakcí na finančním trhu, ceny hypoték či sankce za neplacení dluhů. Od nového roku budou údaje o ní dostupné za poplatek. Podle EU, která nové regulace zavádí, je to reakce na manipulace se sazbami Libor a Eurolibor v minulosti. O sazbu Pribor se nově stará pobočka mezinárodní firmy se sídlem na Novém Zélandu.
    Také odborník na finanční trhy Jeřicha, který je členem nového dohledového výboru, s poplatky souhlasí. Prostředí Priboru je velké a náklady na novou administraci nejsou zanedbatelné. Zároveň nelze ani opominout ekonomickou stránku věci.
    Hodnota Priboru není postavena na skutečných transakcích, ale na odhadech. Na trhu není mezi bankami tolik transakcí, aby se z nich dal stanovit nějaký základ pro výpočet celé sady těchto referenčních úrokových sazeb. Ceny se tak musí stanovovat na základě odborného odhadu expertů, kteří ale mají mnoho zkušeností a dobře znají trh.


Od nového roku čekají úrokovou sazbu Pribor změny

    Banky, do kterých si lidé ukládají peníze, jsou takoví výkupci suroviny. Vykupují od lidí peníze a platí jim úrokem. S části takto vykoupených peněz vyrobí úvěry a někomu je prodají, ale spoustu suroviny (peněz) nedokáží zpracovat. Ono není až tak jednoduché prodat úvěr. Takže se jim spousta peněz jen tak neužitečně válí ve sklepě. A to je příležitost pro druhý typ bank. Pro ty, které peníze nemají, ale rády by také vyráběly a prodávaly peníze. K nim lidé peníze nenosí. Kolikrát si ani u takové banky nelze otevřít běžný účet. Ale to není problém. Taková banka si peníze půjčí od banky, která jich má až příliš. Koupí si surovinu ke zpracování. A půjčí si za PRIBOR.
    Český Pribor již v minulosti několikrát čelil nařčení z manipulace. V dubnu 2015 přišel s takovým podezřením náměstek ministra financí Martin Pros. K tomu se ale okamžitě negativně vyjádřila ČNB. Podle jejího viceguvernéra Vladimíra Tomšíka byla tato tvrzení nesmyslná a zbytečně napadla kredibility českého bankovnictví. Podle něj byla tvrzení Prose založená jen na neznalosti a nebyly podány žádné důkazy. Samotný Pros nakonec přišel o svou funkci.
    Zpoplatnění Priboru od 1. ledna 2017 souvisí s investicemi do systémů i nastavením nových procesů umožňující zevrubnou kontrolu. Administrátor GRSS vytvořil dohledový sbor, ve kterém jsou zástupci trhu, akademici a další profesionálové. Sazba Pribor, která bude placená, bude dále přenášena přes poskytovatele dat (Blommbert či Reuters). O jeden den později pak bude sazba Pribor k dispozici i veřejně a bez poplatku.


Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR

    Jistě se ptáte, proč by ČNB dělala takovou ošklivou věc, jako je prodražování hypoték a půjček. Ona to dělat musí. Jejím hlavním úkolem je hlídání inflace. Pokud se ekonomika rozjede příliš velkou rychlostí a začne výrazně růst inflace, tak prodražení úvěrů je poměrně dobrým nástrojem na její ochlazení. Nicméně vysvětlení toho, co to vlastně je inflace, jak funguje, jak se s ní dá bojovat a proč je třeba s ní bojovat by vydalo na samostatný článek. V této chvíli se omezme na tvrzení, že ČNB musí inflaci hlídat a někdy kvůli tomu potřebuje přinutit lidi a firmy aby omezily nakupování a začali víc šetřit. A jedním z významných nástrojů, které na to má je právě změna diskontní sazby.
    Asi každý z nás ví, že ČNB znamená Česká Národní Banka. Mnozí ale netuší, že navzdory svému jménu má tato instituce s bankou poměrně málo společného. Nebo alespoň s běžnou bankou. Má jen pramálo společného s běžnými komerčními bankami jako je třeba ČSOB, Komerční banka nebo třeba i Česká spořitelna.
    Jak to vlastně funguje. Řekněme, že na trhu jsou dva druhy bank. Jedny mají peníze a ty druhé nemají. Zní to hrozně. Já vím. Takže to radši upřesním. Do prvního typu bank lidé a organizace nosí peníze a ukládají je tam. Banky pohlížejí na peníze jako na materiál. V zásadě stejně jako se truhlář dívá na dřevo. Je to materiál, z kterého se něco vyrobí. Truhlář vyrobí ze dřeva stůl, banka vyrobí z peněz úvěr. Vezme peníze a někomu je půjčí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00