Jak na věc


sazba pribor

Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

    V principu jde o opak diskontní sazby. Banky si mohou přes noc půjčit hotovost od ČNB pokud svou půjčku zajistí cennými papíry. Tím, že komerční banky takto mohou získat potřebnou hotovost, lombardní sazba vlastně tvoří maximum PRIBORU. Stejně tak jako PRIBOR nemůže být nižší než diskontní sazba, nemůže být ani vyšší než lombardní sazba. Pokud by byl PRIBOR vyšší, tak si všechny komerční banky půjčí raději od ČNB za nižší lombardní sazbu, než na mezibankovním trhu za vyšší PRIBOR.
    Ale dá se na to dívat i z druhé strany. Pokud roste PRIBOR, tak se zvyšuje i cena vašich peněz, které půjčujete bance. Banka bude ochotna zaplatit víc a zvedne úrok na termínovaných vkladech. Jak vidno, tato sazba přímo ovlivňuje život každého z nás.
    Pribor je zkratka z názvu Prague Interbank Offered Rate. Jedná se o průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou si banky ochotné půjčit peníze. Sazeb Pribor je devět. Jeho výše je ovlivněna klíčovými sazbami České národní banky, a také situací na mezibankovním trhu. Slouží finančnímu trhu, firmám i jednotlivcům jako referenční sazba určující tržní cenu peněz. Navíc pomáhá sazba bankám určit, za jakých podmínek poskytnou hypotéku. Využívají ji banky, investoři, právníci a přes zprostředkovatele i veřejnost.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Jistě se ptáte, proč by ČNB dělala takovou ošklivou věc, jako je prodražování hypoték a půjček. Ona to dělat musí. Jejím hlavním úkolem je hlídání inflace. Pokud se ekonomika rozjede příliš velkou rychlostí a začne výrazně růst inflace, tak prodražení úvěrů je poměrně dobrým nástrojem na její ochlazení. Nicméně vysvětlení toho, co to vlastně je inflace, jak funguje, jak se s ní dá bojovat a proč je třeba s ní bojovat by vydalo na samostatný článek. V této chvíli se omezme na tvrzení, že ČNB musí inflaci hlídat a někdy kvůli tomu potřebuje přinutit lidi a firmy aby omezily nakupování a začali víc šetřit. A jedním z významných nástrojů, které na to má je právě změna diskontní sazby.
    Pribor je nejdůležitější sazba v tuzemské ekonomice a mimo cen hypoték ovlivňuje i obchody s dluhopisy a finančními deriváty za stovky miliard korun. Od nového roku ji čekají velké změny. Nový administrátor, tedy nezávislá mezinárodní firma si od ledna chce za Pribor v reálném čase účtovat poplatky.
    Další v řadě je takzvaná dvoutýdenní repo sazba. Velmi důležitá sazba fungující z jistého úhlu pohledu stejně jako diskontní sazba. Pomocí této sazby ČNB stahuje likviditu z trhu a též manipuluje s PRIBORem. Čím více likvidity koluje na finančních trzích, tím víc si ji lidé a firmy mohou půjčit a pokud si ji půjčí, tak ji i utratí. Čím víc se utrácí, tím větší tlak na růst inflace. V určité chvíli toho může mít ČNB už dost (jak jsme si řekli, jejím hlavním úkolem je inflaci hlídat) a začne likviditu stahovat.


Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR

    Neboli Povinné Minimální Rezervy. Hodně zjednodušeně mají všechny banky a stavební spořitelny povinnost držet u centrální banky jistý objem peněžních prostředků. Jsou to momentálně 2% z takzvaných primárních závazků, což jsou, zase hodně zjednodušeně, vklady od lidí. Banky tedy musí malou část z toho, co si u nich uložíte, držet v hotovosti u centrální banky pro případ, že budou potřebovat víc hotovosti než předpokládaly. Je to jenom jakési opatření, které slouží k hladkému fungování bank a na nás nemá přímý dopad.
    Josef Jeřicha, předseda Asociace finančního trhu k tomu řekl, že jakékoliv prostředí tvorby Priboru vždy dobře fungovalo i v historii, a proto chtěli svěřit správu nad benchmarkem nezávislému administrátorovi. Zároveň to ale musel být i někdo, kdo je dobře etablovaný na evropský i světový trh. Firma GRSS má velmi dobré reference a zkušenosti s EURIBORem. Tam působí jako kalkulační agent.
    Český Pribor již v minulosti několikrát čelil nařčení z manipulace. V dubnu 2015 přišel s takovým podezřením náměstek ministra financí Martin Pros. K tomu se ale okamžitě negativně vyjádřila ČNB. Podle jejího viceguvernéra Vladimíra Tomšíka byla tato tvrzení nesmyslná a zbytečně napadla kredibility českého bankovnictví. Podle něj byla tvrzení Prose založená jen na neznalosti a nebyly podány žádné důkazy. Samotný Pros nakonec přišel o svou funkci.


Sledování změn sazby PRIBOR ČNB a variabilní úrokové sazby mBank.

    Také odborník na finanční trhy Jeřicha, který je členem nového dohledového výboru, s poplatky souhlasí. Prostředí Priboru je velké a náklady na novou administraci nejsou zanedbatelné. Zároveň nelze ani opominout ekonomickou stránku věci.
    Zpoplatnění Priboru od 1. ledna 2017 souvisí s investicemi do systémů i nastavením nových procesů umožňující zevrubnou kontrolu. Administrátor GRSS vytvořil dohledový sbor, ve kterém jsou zástupci trhu, akademici a další profesionálové. Sazba Pribor, která bude placená, bude dále přenášena přes poskytovatele dat (Blommbert či Reuters). O jeden den později pak bude sazba Pribor k dispozici i veřejně a bez poplatku.


Ekonomie pro neekonomy – Úrokové sazby ČNB

    PRIBOR je vlastně cena peněz, kterou si banky platí mezi sebou. Na začátku jsem se zmínil, že některé ze sazeb mají přímý vliv na každého z nás. A tato je jedna z nich. Její výše přímo ovlivňuje cenu půjček. Čím vyšší PRIBOR tím vyšší úrok budete mít na své hypotéce, nebo spotřebním úvěru. Banka vezme cenu „materiálu“ (peněz) vyjádřenou PRIBOREM, navýší ji o přirážku za riziko (to ony mají vcelku dobře spočtené) a přidá svůj zisk. ale u dražších půjček to nekončí.. Čím dražší půjčky tím víc se ochlazuje ekonomika. Když jsou půjčky levné tak se firmám více vyplácí investovat. A pokud investují (třeba do nové linky) tak potřebují víc lidí. Když potřebují víc lidí, tak klesá nezaměstnanost a když klesá nezaměstnanost, tak se jim ti lidé hůř hledají a firmy jsou více ochotné zvedat mzdy. Pokud ekonomika ochlazuje, roste PRIBOR, tak nejenom že Vám šéf nejspíš nepřidá, ale taky možná přijdete o práci.
    ČNB pomocí diskontní sazby může s PRIBOREM (a potažmo s cenou půjče a hypoték) manipulovat. Řekněme, že PRIBOR je 0.5 % a ČNB vyhlásí diskontní sazbu 1.0 %. Která z komerčních bank by půjčovala jiné komerční bance za půl procenta, když peníze může uložit u ČNB za celé procento? Samozřejmě žádná. Pokud ČNB zvýší diskontní sazbu na 1.0%,  tak PRIBOR bude rozhodně vyšší než 1%. Pokud ČNB chce zvýšit cenu půjček (nebo obecně úvěrů), tak zvýší diskontní sazby. Pokud chce cenu půjček snížit (nebo alespoň vyvolat tlak na snížení ceny půjček), tak postupuje obráceně. Snižuje diskontní sazby


Od nového roku čekají úrokovou sazbu Pribor změny

    Pokud se chcete podívat, kolik si zrovna blanky platí mezi sebou, tak můžete pmocí tohoto odkazu. Kupříkladu 22.1.2016 byl jednodenní PRIBOR 0.13%. Tedy půjčka na jeden den stála 0.13% ročně. Jednoroční PRIBOR pak stál 0.45% ročně. Úrokové sazby jsou to velmi nízké. Je to dané tím, že je prostě mnohem víc lidí kteří si peníze ukládají do bank, než těch, kteří si chtějí půjčit. Doslova a do písmene jsou banky plné peněz, které nikdo nechce. No dobře. Asi by bylo přesnější napsat, že jsou plné peněz, které si nikdo nechce půjčit a následně vracet.
    Plným jménem „Prague InterBank Offered Rate “tedy „pražská mezibankovní nabídková sazba“, je průměrná úroková sazba, za kterou si banky na českém trhu navzájem půjčují peníze. Nebo jsou si alespoň za tyto sazby peníze ochotny půjčovat. Přesný postup určení této sazby je poněkud komplikovanější.
    ČNB je něco jako státní úřad. Státní úřad na kontrolu měny a inflace. Třeba jako hydrometeorologický úřad. Ten pro změnu hlídá, kolik vody nám teče v řekách a když je jí moc, tak spouští alarm. ČNB hlídá zejména inflaci a kurz měny a když je moc inflace, tak se s tím snaží něco dělat. Její možnosti jsou popravdě omezené, ale může se alespoň o něco pokusit.
    Jistě se ptáte, proč je to důležité. Kvůli PRIBORu o kterém jste četli o pár odstavců dříve a o kterém už víme proč je pro nás, běžné občany, tak důležitý.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00