Jak na věc


sazba pribor

Od nového roku čekají úrokovou sazbu Pribor změny

    ČNB pomocí diskontní sazby může s PRIBOREM (a potažmo s cenou půjče a hypoték) manipulovat. Řekněme, že PRIBOR je 0.5 % a ČNB vyhlásí diskontní sazbu 1.0 %. Která z komerčních bank by půjčovala jiné komerční bance za půl procenta, když peníze může uložit u ČNB za celé procento? Samozřejmě žádná. Pokud ČNB zvýší diskontní sazbu na 1.0%,  tak PRIBOR bude rozhodně vyšší než 1%. Pokud ČNB chce zvýšit cenu půjček (nebo obecně úvěrů), tak zvýší diskontní sazby. Pokud chce cenu půjček snížit (nebo alespoň vyvolat tlak na snížení ceny půjček), tak postupuje obráceně. Snižuje diskontní sazby
    Pribor je nejdůležitější sazba v tuzemské ekonomice a mimo cen hypoték ovlivňuje i obchody s dluhopisy a finančními deriváty za stovky miliard korun. Od nového roku ji čekají velké změny. Nový administrátor, tedy nezávislá mezinárodní firma si od ledna chce za Pribor v reálném čase účtovat poplatky.
    Další v řadě je takzvaná dvoutýdenní repo sazba. Velmi důležitá sazba fungující z jistého úhlu pohledu stejně jako diskontní sazba. Pomocí této sazby ČNB stahuje likviditu z trhu a též manipuluje s PRIBORem. Čím více likvidity koluje na finančních trzích, tím víc si ji lidé a firmy mohou půjčit a pokud si ji půjčí, tak ji i utratí. Čím víc se utrácí, tím větší tlak na růst inflace. V určité chvíli toho může mít ČNB už dost (jak jsme si řekli, jejím hlavním úkolem je inflaci hlídat) a začne likviditu stahovat.


Sledování změn sazby PRIBOR ČNB a variabilní úrokové sazby mBank.

    Banky, do kterých si lidé ukládají peníze, jsou takoví výkupci suroviny. Vykupují od lidí peníze a platí jim úrokem. S části takto vykoupených peněz vyrobí úvěry a někomu je prodají, ale spoustu suroviny (peněz) nedokáží zpracovat. Ono není až tak jednoduché prodat úvěr. Takže se jim spousta peněz jen tak neužitečně válí ve sklepě. A to je příležitost pro druhý typ bank. Pro ty, které peníze nemají, ale rády by také vyráběly a prodávaly peníze. K nim lidé peníze nenosí. Kolikrát si ani u takové banky nelze otevřít běžný účet. Ale to není problém. Taková banka si peníze půjčí od banky, která jich má až příliš. Koupí si surovinu ke zpracování. A půjčí si za PRIBOR.
    Evropská unie se chystá mnohem přísněji regulovat způsob, jakým se pribor tvoří. Nová pravidla vejdou v platnost příští rok a mají regulovat skandály, které se v minulosti udály. Byly odhaleny některé kartelové dohody bank nastavováním podobných benchmarků v Londýně a eurozóně (sazby Libor a Euribor). U obou sazeb probíhalo mezinárodní vyšetřování. Nakonec byly americkými i evropskými soudy uloženy pokuty za stovky milionů euro. Pokuty dostaly banky Credit Agricole, HSBN, Societé Generale, JPMorgan Chase či Deutsche Bank.
    Asi každý z nás ví, že ČNB znamená Česká Národní Banka. Mnozí ale netuší, že navzdory svému jménu má tato instituce s bankou poměrně málo společného. Nebo alespoň s běžnou bankou. Má jen pramálo společného s běžnými komerčními bankami jako je třeba ČSOB, Komerční banka nebo třeba i Česká spořitelna.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Také odborník na finanční trhy Jeřicha, který je členem nového dohledového výboru, s poplatky souhlasí. Prostředí Priboru je velké a náklady na novou administraci nejsou zanedbatelné. Zároveň nelze ani opominout ekonomickou stránku věci.
    Jak to vlastně funguje. Řekněme, že na trhu jsou dva druhy bank. Jedny mají peníze a ty druhé nemají. Zní to hrozně. Já vím. Takže to radši upřesním. Do prvního typu bank lidé a organizace nosí peníze a ukládají je tam. Banky pohlížejí na peníze jako na materiál. V zásadě stejně jako se truhlář dívá na dřevo. Je to materiál, z kterého se něco vyrobí. Truhlář vyrobí ze dřeva stůl, banka vyrobí z peněz úvěr. Vezme peníze a někomu je půjčí.
    Český Pribor již v minulosti několikrát čelil nařčení z manipulace. V dubnu 2015 přišel s takovým podezřením náměstek ministra financí Martin Pros. K tomu se ale okamžitě negativně vyjádřila ČNB. Podle jejího viceguvernéra Vladimíra Tomšíka byla tato tvrzení nesmyslná a zbytečně napadla kredibility českého bankovnictví. Podle něj byla tvrzení Prose založená jen na neznalosti a nebyly podány žádné důkazy. Samotný Pros nakonec přišel o svou funkci.


Zřeknutí se odpovědnosti (disclaimer)

    Pokud se chcete podívat, kolik si zrovna blanky platí mezi sebou, tak můžete pmocí tohoto odkazu. Kupříkladu 22.1.2016 byl jednodenní PRIBOR 0.13%. Tedy půjčka na jeden den stála 0.13% ročně. Jednoroční PRIBOR pak stál 0.45% ročně. Úrokové sazby jsou to velmi nízké. Je to dané tím, že je prostě mnohem víc lidí kteří si peníze ukládají do bank, než těch, kteří si chtějí půjčit. Doslova a do písmene jsou banky plné peněz, které nikdo nechce. No dobře. Asi by bylo přesnější napsat, že jsou plné peněz, které si nikdo nechce půjčit a následně vracet.
    Neboli Povinné Minimální Rezervy. Hodně zjednodušeně mají všechny banky a stavební spořitelny povinnost držet u centrální banky jistý objem peněžních prostředků. Jsou to momentálně 2% z takzvaných primárních závazků, což jsou, zase hodně zjednodušeně, vklady od lidí. Banky tedy musí malou část z toho, co si u nich uložíte, držet v hotovosti u centrální banky pro případ, že budou potřebovat víc hotovosti než předpokládaly. Je to jenom jakési opatření, které slouží k hladkému fungování bank a na nás nemá přímý dopad.
    Úroková sazba Pribor (tzv. benchmark) je velmi důležitá v české ekonomice. Každý den se jí řídí miliony transakcí na finančním trhu, ceny hypoték či sankce za neplacení dluhů. Od nového roku budou údaje o ní dostupné za poplatek. Podle EU, která nové regulace zavádí, je to reakce na manipulace se sazbami Libor a Eurolibor v minulosti. O sazbu Pribor se nově stará pobočka mezinárodní firmy se sídlem na Novém Zélandu.


Ekonomie pro neekonomy – Úrokové sazby ČNB

    ČNB si vlastně půjčuje od komerčních bank hotovost a dává jim za to cenné papíry. Po skončení splatnosti centrální banka cenné papíry vykoupí zpět a přidá i úrok v dohodnuté sazbě. Základní dobou splatnosti je 14 dní. Banky mají zajištěnou půjčku (dostanou cenné papíry) a navíc ještě úrok. Pokud komerční banka půjčí hotovost centrální bance, tak ji nemůže půjčit lidem. Objem úvěrů klesá a úroky u úvěrů rostou.
    Zjistit momentální diskontní sazbu můžete na stránkách ČNB. 22.1.2016 byla diskontní sazba 0.05% ročně. Jak vidno, ČNB tuto sazbu snížila prakticky až na nulu. Čistá nula to být nemůže z čistě technických důvodů. Na hodnotu diskontní sazby je navázáno několik dalších záležitostí a čistý nula by jim způsobovala problémy.
    Letos v létě se také měnil správce Priboru. Dříve se o něj starala Asociace finančního trhu České republiky, což je spolek expertů z bankovní sféry. Neoficiální název byl Czech Forex Club. Asociace ve spolupráci s ČNB tuto činnost vykonávala zdarma přes 15 let. Od 24. července se situace změnila a správu a kalkulaci sazby převzala česká pobočka novozélandské firmy Global Rate Set Systems (GRSS), která se na administraci benchmarků specializuje.


Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR

    V principu jde o opak diskontní sazby. Banky si mohou přes noc půjčit hotovost od ČNB pokud svou půjčku zajistí cennými papíry. Tím, že komerční banky takto mohou získat potřebnou hotovost, lombardní sazba vlastně tvoří maximum PRIBORU. Stejně tak jako PRIBOR nemůže být nižší než diskontní sazba, nemůže být ani vyšší než lombardní sazba. Pokud by byl PRIBOR vyšší, tak si všechny komerční banky půjčí raději od ČNB za nižší lombardní sazbu, než na mezibankovním trhu za vyšší PRIBOR.
    Plným jménem „Prague InterBank Offered Rate “tedy „pražská mezibankovní nabídková sazba“, je průměrná úroková sazba, za kterou si banky na českém trhu navzájem půjčují peníze. Nebo jsou si alespoň za tyto sazby peníze ochotny půjčovat. Přesný postup určení této sazby je poněkud komplikovanější.
    Josef Jeřicha, předseda Asociace finančního trhu k tomu řekl, že jakékoliv prostředí tvorby Priboru vždy dobře fungovalo i v historii, a proto chtěli svěřit správu nad benchmarkem nezávislému administrátorovi. Zároveň to ale musel být i někdo, kdo je dobře etablovaný na evropský i světový trh. Firma GRSS má velmi dobré reference a zkušenosti s EURIBORem. Tam působí jako kalkulační agent.
    Ale dá se na to dívat i z druhé strany. Pokud roste PRIBOR, tak se zvyšuje i cena vašich peněz, které půjčujete bance. Banka bude ochotna zaplatit víc a zvedne úrok na termínovaných vkladech. Jak vidno, tato sazba přímo ovlivňuje život každého z nás.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00