Jak na věc


samovyšetření varlat

Péče o vlastní tělo je známkou sebeúcty

    Pokud jste nahmatali bulku s nepravidelnými okraji kdekoliv v prsu či v podpaždí nebo jste si všimli zarudnutí připomínající pomerančovou kůru, důlkovatění, otok kůže, mokvání, nehojící se vřed, vtažení bradavky nebo výtok z ní, nepanikařte! Nemusí to nic znamenat, ale doporučujeme navštívit co nejdříve vašeho gynekologa a na váš nález ho upozornit.
    Ženy, které se samovyšetřením začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den, protože jen tak se naučí vlastní prsy zmapovat. Nejlepší je, pokud je samovyšetření provedeno bezprostředně po negativním vyšetření na mamografu či ultrazvuku. Pokud už žena své prsy zná, pak je vhodné samovyšetření provádět jednou za měsíc.
    O svá prsa by se žena měla začít zajímat ve chvíli, kdy se ukončí jejich vývoj, a to je zhruba okolo 20. až 25. roku. Každá žena starší 45 let má nárok zapojit se do programu preventivních vyšetření, některé pojišťovny hradí nebo částečně přispívají na vyšetření od 40. roku života. Interval mezi dvěma kontrolami však trvá celé dva roky. Samovyšetření je proto ideálním způsobem jak se hlídat v tomto mezidobí.
    Pro správné prohmatání prsou používejte konečky prstů. Nejprve je prohmatejte povrchově, a potom důkladněji. Nezapomeňte i na podpaždí a prostor kolem klíční kosti.


Instruktážní video k samovyšetření prsu

    S ohledem na Váš věk nemůžete absolvovat screeningové (mamografické) vyšetření prsu. Pokud máte potíže či se chcete objednat z jiných důvodů, prosím, kontaktujte nás telefonicky.
    Samovyšetření je dobrá metoda v dvouletém období mezi dvěma preventivními mamografiemi. Nezapomeňte však, že malé změny, malá nádorová ložiska nelze při samovyšetření odhalit, a že samovyšetření tedy nemůže mamografii nahradit. Vyhrávají ty ženy, které se naučí samovyšetřovat a ještě k tomu chodí na preventivní mamografii.
    Tímto postupem lze odhalit, zda se v prsu neskrývá nějaká významná změna. Hledáme bouličku. Samovyšetření má význam jen tehdy, když ho provedeme pečlivě, když nezapomeneme na žádnou část prsu.
    Samovyšetřování prsů je důležitou součástí péče o zdraví ženy. V případě vzniku nádorového onemocnění prsu je podstatný časný záchyt, který několikanásobně zvýší pravděpodobnost úspěšné léčby. Velikost nádoru bývá rozhodující. Proto by měla každá žena provádět pravidelně kontrolu svých prsů, bez ohledu na věk. Toto onemocnění může ohrozit i velmi mladé ženy.


2. Technika samovyšetření a sebepozorování

    Prsa prohmatejte krouživými pohyby. Vyšetřujte je vždy opačnou rukou - pravou rukou levý prs a naopak. Metodu je dobré zopakovat v sedě/ve stoje i na boku v leže.
    Dokonale propracovanou americkou školu samovyšetřování šíří v České republice nadace DrAK. V nedávné době bylo poprvé v ČR natočeno instruktážní video, kde se žena tuto samovyšetřovací techniku může naučit. O postupech samovyšetření bylo již mnoho napsáno, je uveřejněno i s obrázky na různých serverech.
    Vyšetření se provádí pomalými krouživými pohyby, jako vyšetřovací nástroj nám poslouží tři prsty položené vedle sebe. Na prsty lehce tlačíme, ale není nutno se přímo hmoždit. K vyšetření zevních částí prsu používáme vždy ruky z druhé strany, ruka, která je na straně prsu, je zvednutá. Krouživými pohyby postupně vyšetříme jeden a pak i druhý prs.
    Je nejlepší postavit se před zrcadlo, nejprve si oba prsy prohlédnout, když jsou ruce spuštěny dolů, pak pomalu zvedat ruce nad hlavu a pomalu a soustředěně si prohlížet oba prsy ze všech stran.


Správný postup Vám představí také video

    Někdy totiž části žlázy zasahují pod kůží dále od prsu, než by se nám mohlo zdát. Tím, že je žláza ukrytá pod kůží, těžko odhadneme, kde vlastně končí. Některé ženy (a není jich málo) mají přídatné okrsky žlázy, takové malé ostrůvky žlázy, uložené v okolí prsu. Přídatné ostrůvky mohou zasahovat až do oblasti zad nebo na hrudníku vysoko nad okraj hlavní žlázy. I tato místa je třeba vyšetřit.
    Samovyšetření (nebo vyšetření partnerem) by mělo být provedeno tehdy, když jsou v prsech co nejmenší hormonální změny. Taková situace nastane vždy, když skončí menstruace (měsíčky).
    Paní Jaroslava věděla velmi dlouhou dobu, možná i několik let, že se jeden její prs deformuje. Dolíček na levém prsu se postupně změnil ve veliký dolík, nehezkou vtaženinu. Když se konečně odhodlala svěřit se lékaři se svou obavou, bylo pozdě. Pod vtažením na prsu se ukrýval velký nádor. Deformace (zataženina) na levém prsu, která pod sebou ukrývá nádor, se zviditelní při zvednutí ruky na stejné straně. Zdravotníci pro paní Jaroslavu udělají vše, co bude v jejich silách, v tomto případě však nemohou slibovat nemožné.


Jak při samovyšetřování postupovat

    Je zcela běžné, že ženy si prsy samy vyšetřují. A to jak ve věku před pravidelným mamografickým screeningem, tak i při něm. Je to proto, že kvalitně provedené samovyšetření je z hlediska svého významu nezastupitelné. V lidském životě, tedy ani v medicíně, neexistuje jediný stoprocentně spolehlivý návod na vyšetřování. Kombinací všech dostupných vyšetřovacích metod se tedy pravděpodobnost úspěchu násobí. Nejde o selhání lidské ani technické, nádorové ložisko se prostě zamaskuje do žlázy tak šikovně, že se v zobrazovacích metodách nedá odhalit. Zobrazovací metody v těchto případech ukazují jen diskrétní změny, které mohou být hodnoceny jako přechodné hormonální změny nebo jiné nevýznamné změny. Pokud však žena poukáže na to, že v tomto konkrétním místě došlo podle jejího názoru ke změně, může tomu ošetřující lékařka věnovat zvýšenou pozornost.
    Zde jsou umístěny i u zdravých žen uzliny a je jich celkem velké množství. Za normální situace nejsou hmatné. Objevit pohmatem je můžeme, když se zvětší. Zvětšení uzlin se může objevit po nemoci jako je chřipka, při onemocnění ramene a z různých jiných příčin, které hned nemusí být závažné. Zvětšené uzliny se však také mohou objevit při nádorového onemocnění prsu.
    Mamografické vyšetření je možné absolvovat od 45 let, a to každé dva roky (ani o den dříve). Klientky pojišťovny OZP mají mamografický screening hrazený pojišťovnou od 40 let věku.
    Odesláním zprávy berete na vědomí poučení uvedené v tomto souboru, kde se nachází souhlasy se zpracováním osobních údajů pro pracoviště:Budějovická, Vysočany a Benešov u Prahy str.1, Zahradní Město str. 2.


1. K čemu je dobré samovyšetřování prsů ?

    Metody samovyšetření jsou jednoduché a pomocí nich lze rozpoznat první příznaky nádorového růstu. Hlavním cílem je včas zjistit, že se v prsu děje něco nepatřičného. Žena se musí naučit správně vnímat vlastní tělo a případné projevující se změny v něm.
    Jsou to místa, která se nedají zobrazit při mamografickém vyšetření, ultrazvukem však ano. Jestliže se domníváte, že jste v těchto místech objevily nějaké změny, je třeba na to lékaře v mamodiagnostickém centru upozornit. Znova opakuji, že jde o části okolí prsu, které se nedají vložit do mamografu a tudíž se z těchto míst nevytvoří obrázek, který by lékař mohl vidět a zhodnotit na rentgenovém snímku, na mamogramu.
    Každá žena starší 45 let, má nárok na opakované preventivní vyšetření mamografem. Období mezi dvěma vyšetřeními je však poměrně dlouhé, trvá celé dva roky. Jak je možné se v tomto období o sebe starat? Návod je jednoduchý, pravidelná péče o sebe nic nestojí. Vyžaduje jen trochu času. Můžete ji provádět v pohodě domácího prostředí. Nejde o nic převratného, jedná se o známé samovyšetření prsu. Nezapomeňte však, že nemůže nahradit pravidelné vyšetření na mamografu, je však dobrou výplní v období mezi preventivními mamografiemi.


Rakovina prsu: Preventivní samovyšetření prsu

    Jednou z metod, která může napomoci v odhalení nádoru prsu, je samovyšetření. Objevit lze nádor od velikosti 15 mm, spíše však až 20 mm. Pohmatové vyšetření v žádném případě nemůže nahradit mamografické nebo ultrazvukové vyšetření. Zároveň však nelze toto vyšetření podceňovat.
    Proč je důležité sebepozorování? Na stránce Prevence jsou vyjmenovány změny prsů, které nepovažujeme za normální. Některé změny mohou být natolik nápadné (například krvácení z bradavky nebo zarudnutí kůže prsu), že není zapotřebí vytvářet zvláštní podmínky, aby byly odhaleny. Jiný významný příznak, zatahování kůže (nově vzniklý dolíček), musíme hledat aktivně. Někdy jde dokonce o natolik jemný příznak, že není vůbec jednoduché jej objevit. Téměř každý zhoubný nádor v prsu si při svém růstu přitahuje okolní tkáň. Toto přitahování se přenáší až na kůži, kde se vytvoří dolíček. Cílem pozorování vlastních prsů je tedy vyhledávání takových dolíčků či větších vtažení.


Objednat se na preventivní mamografické vyšetření

    Paní Hana ležela na zahradním lehátku a slunila se. Poslouchala relaci pro ženy, která byla tentokrát věnována péči o prsa. Poslouchala, jak lékařka v rozhlase vysvětluje, jak je velmi důležité si pravidelně prsy prohlížet. Náhle se podívala do svého výstřihu a strnula. Na jednom prsu spatřila malý dolíček, zatažení kůže, které na druhém prsu ve stejném místě vidět nebylo. Druhý den navštívila svého praktického lékaře, který ji ihned odeslal na mamografické vyšetření prsu. Paní Haně byl nalezen malý nádor. Rakovinové ložisko bylo tak malé, že nebylo možno jej najít pohmatem. Paní Hana si díky své všímavosti zachránila nejen prs, ale hlavně život. Dnes je již několik let po léčbě a bez dalších potíží.
    Takový dvojstranný postup nám pomůže lépe odhalit i jemné změny, které bychom jinak mohly přehlédnout. Tlak na obě vyšetřující ruce, na prsty, které vyšetření provádějí, by měl být jemný. Nejde přece o to, abyste se při samovyšetření pohmoždily.
    Tak, jak postupně ruce zvedáte, tvar prsů se postupně mění, mění se i rozložení kůže. U žen, které již rodily, se objevují různé změny, zejména poporodní jizvičky v kůži chvílemi vyniknou více, chvílemi méně, ale pozor, objevují se na obou prsech stejně, víceméně ve stejný okamžik a i ve stejném uložení. Jestliže se objeví cokoli jen na jednom prsu, musí se vám to zdát podezřelé.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00