Jak na věc


salesiáni praze kobylisích

Místní rada společenství salesiánů spolupracovníků Brno - západ

    Pokud vás oslovuje spiritualita Dona Boska a téma výchovy mládeže je vám blízké, rádi vás přivítáme mezi sebe. Všechny farníky Brno – Žabovřesky a okolí, kteří by se rádi více podíleli na podpoře salesiánského díla, srdečně zveme ke společnému hledání životní cesty, na které by mohli uplatnit svoje dary pro dobro mládeže a lidových vrstev. Zájemci o bližší seznámení se Sdružením salesiánů spolupracovníků se na nás mohou obrátit na níže uvedeném kontaktu.
    Na kraji Kroměříže se do osmipatrového paneláku, kde sídlí střední odborná hotelová škola Na Lindovce, nastěhoval internát SOŠ svatého Jana Boska. Salesiáni František Bezděk a Vladimír Kopřiva očekávali celé dopoledne kamion s nábytkem pro zatím tříčlennou komunitu, kterou ještě posílil salesián Jan Štěpán Musil.
    když nás horké dny pomalu opouštějí, vraťme se před prázdniny do Bulharska. Červen nebyl skromný na události, jako to u nás snad není žádný měsíc. Třeba hned 2. 6. proběhl dětský den.
    Ángel Fernandéz Artime ve svém poselství mládeži u příležitosti svátku Dona Boska cituje papeže Františka i Benedikta. \\\"Vaše štěstí má jméno a tvář,\\\" připomíná mladým. \\\"Je to tvář Ježíše z Nazareta.\\\" Povzbuzuje k modlitbě a setkání s Bohem. \\\"Otevřete svá srdce a nechte se překvapit!\\\" 
    27. prosince 2016 zemřel salesián P. Ing. Václav Teplý. Rozloučení s ním proběhne ve čtvrtek 5. ledna 2017 v 11 hod. u Sv. Terezičky na Kobyliském náměstí.


Sdružení salesiánů spolupracovníků

    Můžete se k nám připojit a pomoci nám při rekonstrukci fary u sv. Petra a Pavla v Prostějově na Lidické 1894/1a, kam by se po rekonstrukci měla přestěhovat salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka z fary u Povýšení sv. Kříže v Prostějově na Filipcově nám. 20/4. Jsme vděčni za Vaši modlitbu i jakoukoliv podporu. Potřebné kontakty jsou na vizitce.
    Firma Navrátil by měla začít stavební práce na faře na konci srpna 2018. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 7 měsíců od datumu zahájení rekonstrukce napsaném ve stavebním deníku. Arcibiskupství olomoucké na rekonstrukci fary přispěje částkou 8 mil. Kč a částku 7,5 mil. Kč půjčí Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Za splacení této půjčky se zaručuje Salesiánská komunita v Prostějově. Salesiánská komunita v Prostějově se zaručila, že během následujících let bude farnosti přispívat na splacení dluhu částečně skrze nájem za pobyt salesiánů na faře a částečně z darů dobrodinců.
    Na pozice instruktorů programů pro školy (Orientační dny) hledáme mladé, nadšené a kreativní lidi, které baví práce s lidmi a chtějí brigádu, na kterou se budou těšit.
    Hlavní představený věnuje salesiánské rodině novoroční pozdrav inspirovaný statečností salesiánů v syrském Aleppu. Dopis je plný radosti a ujištění, že dílo Dona Boska je právě v dnešní době stále více aktuální a živé. 


Bosco Cup Ostrava 27. – 28. 9. 2014

    Domov – jeden ze 4 pilířů salesiánské výchovy: hlavní představený Pascul Chávez tvoří hlavu celé salesiánské rodiny. V květnu 2006 navštívil i naši republiku.
    Simulace záboru salesiánských domů o “Bartolomejské noci” v roce 1950, kterou prožili účastníci “Setkání se salesiány" v Sebranicich v únoru 2006.
    Děkujeme odcházejícímu správci Trubkovi (Vladimír Kopřiva) za velké nasazení a za odvedený výkon při správě domu, nerozlučně spojeného se životem a dílem staříčka Ignáce Stuchlého. 
    Blíží se Vánoce a spousta z vás bude vybírat dárky na internetu. Vzpomeňte si na nás a nakupte dárky přes GIVT Část peněz z vaší útraty půjde na dobrou věc a vy přitom nezaplatíte nic navíc!


Den salesiánského centra i víkend v blázinci očima Sadby

    Dne 24.5.2018 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci petrské fary a byla vybrána firma Navrátil z Prostějova. Cena rekonstrukce byla stanovena na 15,5 mil. Kč včetně DPH. Dne 24.7.2018 Salesiánská provincie Praha po dohodě s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem souhlasila s podpisem smlouvy. Smlouva mezi Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Prostějově (investor rekonstrukce) a firmou Navrátil z Prostějova (realizátor rekonstrukce) byla podepsána 24.7.2018 a schválena Arcibiskupstvím olomouckým 25.7.2018. 
    Na jaře to bude 80 let od položení základního kamene. 9. prosince 2013 začneme děkovat Bohu, Marii a mnoha živým a zemřelým dobrodincům ostravského salesiánského díla: připomeneme si, že 8.prosince 1934 byl požehnán dům, o tři roky později (1937) kostel a téhož dne v roce 1990 kostel znovu posvěcen. Přijďte děkovat spolu s námi.
    Vážení přátelé,děkujeme za Vaši podporu salesiánského díla v Ostravě modlitbou, osobním zapojením a věnovaným časem pro děti a mladé lidi i za Vaši finanční pomoc.
    Simulace záboru salesiánských domů o „Bartolomejské noci“ v roce 1950, kterou prožili účastníci "Setkání se salesiány" v Sebranicich v únoru 2005.


V Praze se setkali salesiáni se svým oblastním rádcem

    Při salesiánském díle Brno – Žabovřesky působí místní společenství spolupracovníků Brno – západ, které se scházelo od roku 1984 v Rosicích a od roku 1999 v Brně – Žabovřeskách. Jedná se o skupinu 30 osob, z nichž je 13 manželských párů. Spolupracovníci pochází z 5 farností v Brně a okolí „západním směrem“, kde také působí. Z praktických důvodů je společenství rozděleno na dvě skupiny.
    Sdružení salesiánů spolupracovníků (ASC) je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil v roce 1876 svatý Jan Bosco. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi. Více informací o činnosti salesiánů spolupracovníků v ČR naleznete na webu www.ascczech.cz
    Od 1.7.2016 salesiáni převzali starost o petrskou farnost v Prostějově. Od července 2016 do září 2016 byl zpracován stavební záměr na rekonstrukci fary Ing. Arch. Zdeňkem Beranem z Prostějova. V prosinci 2016 byl pověřen vedením rekonstrukce administrátor petrské farnosti Pavel Čáp SDB. Na začátku roku 2017 byla vybrána architektka Lenka Vágnerová, která začala pracovat na vypracování podrobného projektu.
    Závazek salesiánské komunity - přispět farnosti na splacení dluhu z  příspěvku na bydlení salesiánské komunity na petrské faře a sháněním peněz u dobrodinců.                                                              


Salesiáni přicházejí do Kroměříže

    Kolem slavnosti Panny Marie Pomocnice se každoročně setkávají všichni čeští salesiáni. Tentokrát se mítink konal v Praze-Kobylisích a setkání bylo ozdobeno přítomností člena římské hlavní rady a oblastního rádce pro náš region, P. Tadeusze Rozmuse.
    Salesiáni v Teplicích se věnují Romům. Víkendový workshop, který byl uspořádán jako příprava na velkou výstavu o romské kultuře – “Všichni čumí, co Romové umí".
    Bar - recepce - otevírací doba Pondělí 8.00 - 12.00 12:30 - 21.45Úterý 8.00 - 12.00 12:30 - 21.45Středa 8.00 - 12.00 12:30 - 21.45 Čtvrtek 8.00 - 12.00 12:30 - 21.45 Pátek 8.00 -12.00 12:30 - 22.45 Sobota 8.00- 22.45 Neděle 8.00- 17.45
    O víkendu 27.–28. 5. 2017 se Sadba zúčastnila oslav Salesiánského centra mládeže v Kobylisích a podívala na populární festival MEZI PLOTY v pražských Bohnicích.
    Dobrý a radostný člověk, trvalý jáhen a místopředseda Sdružení Panne Marie Pomocnice odešel do svého Domova v úterý 19. února 2013 v náručí své manželky Jarmily. Vzpomeňme prosím ve svých modlitbách.
    Největší salesiánský turnaj v malé kopané od salesiánských her v Pardubicích v roce 2000 se konal v ostravském Don Bosku při příležitosti oslav 80 let od příchodu salesiánů do Ostravy.


Ostravský salesiánský čtyřlístek

    Salesiánským heslem roku 2017 bude: JSME RODINA. Každý dům je školou života a lásky. Představujeme vám toto téma a oficiální plakát, který Strennu znázorňuje.
    Fara patří petrské farnosti a salesiánská komunita bude na faře v dlouhodobém nájmu. Přízemí fary bude určeno pro pastoraci na setkávání různých skupin se společnou kaplí. V prvním patře bude zázemí pro salesiánskou komunitu se 4 pokoji. Více informací vám řekne Pavel Čáp SDB (adminstrátor farnosti sv.Petra a Pavla v Prostějově a pověřený rekonstrukcí fary) a Petr Matula SDB (ředitel salesiánské komunity v Prostějově)
    "Pojďme uvažovat nad čtyřlístkem Don Boskova života", vyzývá nás ve svátek tohoto světce salesián Jiří Caha v pořadu ČT Sváteční slovo. Má na mysli 4 typické prvky činnosti Dona Boska - domov, školu, kostel a hřiště. Poslechněte si toto pětiminutové slůvko, ve kterém dává i radu, jak tento čtyřlístek objevit a prožít tak plnohodnotný život. 
    Poslechněte si audiozáznam salesiánského semináře na Velehradě, který se věnoval osobě Ignáce Stuchlého, Tita Zemana a vlivu komunistické totality na naši mentalitu.


Salesiánský klub mládeže, z.s. – Dům Ignáce Stuchlého

    Zveme všechny mladé od  14 do 30 let na výjimečné setkání mládeže 28. září 2017 v Brně-Žabovřeskách s hlavním představeným salesiánů donem Ángelem Fernándezem Artime.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00