Jak na věc


ruptura mediálního menisku

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

    Na nejzávažnější komplikaci aneurysmatu abdominální aorty – rupturu je třeba neustále myslet, protože zdánlivě banální potíže jako bolesti v zádech, epigastriu či zvracení mohou být předzvěstí letálního konce. Po asymptomatickém období může stav končit hemoragickým šokem v rámci pár hodin. Vzhledem k rizikovým faktorům, které jsou v naší populaci hojně zastoupeny (kouření, hypertenze, ateroskleróza, věk) a prevalenci aneurysmatu, která není zanedbatelná (2,5 – 5 %), je riziko ruptury vysoké. Udává se dle velikosti, kdy aneurysma nad 6 cm v průměru skrývá riziko ruptury do 5-ti let 33 %, průměr nad 7 cm až 95 %
    V současné době se v praxi používá několik metod. Extrakapsulární náhrada vazu, intraartikulární náhrada vazu, metota TPLO – osteotomie upravující sklon kloubní plochy tibie a TTA metoda.
    VAŘEJKA, Petr a Aleš LINHART. Aneurysma břišní aorty. Sanquis. 2009, (62), 72-75. ISSN 1212-6535. Dostupné také z: http://www.sanquis.cz/index.php?linkID=art1096
    Jedná se o moderní techniku, při které se do holení kosti vkládá titanový implantát, který zajistí stabilitu poraněného kolenního kloubu. Tato metoda má prokazatelně lepší výsledky a kratší dobu rekonvalescence než nahrazení poraněného vazu extrakapsulární fixací.


Artroskopická rekonstrukce ruptury šlachy musculus subscapularis

    Mezi najčastější příčiny akutně vzniklého kulhání na zadní končetinu patří bezesporu úplná nebo parciální ruptura předního zkříženého vazu v kolenním kloubu (zkratka LCC odvozena od latinského názvu vazu - ligamentum cruciatum craniale). Prasklý vaz způsobí výraznou předozadní nestabilitu kolenního kloubu a pacient bezprostředně po traumatu není schopen končetinu zatížit. Po několika dnech akutní bolestivost odezní a pejsek začne nohu opatrně používat, ale pokud se neprovede chirurgický zákrok, kulhání je doživotní a dojde k výrazným artrotickým změnám.
    Po operaci je velmi důležitý striktní klidový režim. Končetinu musí pacient začít zatěžovat postupně. Při nedodržení klidu a zvýšenému pohybu brzy po operaci také dochází k přetěžování druhého kolene a riskuje se brzké prasknutí vazů v druhém kolenním kloubu.


Arthroscopic Repair of Subscapularis Tendon Tear

    Výukový algoritmus výstižně popisuje průběh diagnostiky a rozhodovací proces léčby u tohoto život ohrožujícího onemocnění. Zcela v souladu s moderními trendy současné akutní a intenzivní medicíny zdůrazňuje nutnost použití komplementárních vyšetření - zejména zobrazovacích metod a trombelastografického vyšetření, včetně jejich správného načasování. Rozhodovací algoritmus je logický, kromě správného postupu naznačuje i nejčastější chyby a nesprávný postup, který u tohoto perakutně probíhajícího onemocnění může stát pacienta život. Uvedený modelový příklad se velmi blíží reálné situaci, kterou musí správně zvládnout každý lékař věnující se anesteziologii a intenzivní medicíně. Procvičení si správného postupu je nejlepší přípravou na skutečnou situaci. Na rozdíl od výukového algoritmu se totiž v reálném životě většinou nedá „vrátit o krok zpět“.
    Diagnostika prasklého předního zkříženého vazu se provádí v sedaci. Při palpaci kolene bývá přítomen předozadní posun v kloubu - tzv. zásuvkový příznak. Dále je provedeno RTG vyšetření, které rovněž odhalí typický posun a zhodnotí se přítomnost artrotických změn.
    Bezprostředně po operaci je důležitý klidový režim spolu s kontrolovaným pohybem na vodítku, podávají se bolest tišící léky, u obézních pacientů je důležitá optimalizace tělesné hmotnosti a postupně se začíná s rehabilitačními cviky (např. masáže, pasivní procvičování končetiny, plavání).
    Ruptura předního zkříženého vazu je jedna z hlavních příčin náhle vzniklého kulhání u středních a velkých plemen psů. Pacient po akutní, kompletní ruptuře předního křížového vazu končetinu vůbec nezatěžuje a pohybuje se po třech končetinách, na povel sedni sedá na protilehlé hýždě přičemž postiženou končetinu zcela neohne. Koleno je oteklé a bolestivé při palpaci.


Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

    Podezření na rupturu předního zkříženého vazu je potvrzeno přítomností zásuvkového příznaku ( předozadní nestabilita kolenního kloubu při mírném ohybu).
    Nevýhodou této metody je neúplná eliminace předního posunu tibie a tato  zbytková nestabilita vede ke vzniku více či méně závažné artrózy v pooperačním období. Tento problém je významnější u velkých a obřích plemen psů, u kterých se častěji využívá metoda TTA rapid . Mezi další možné komplikace bez ohledu na velikost pacienta patří odmítavá reakce organismu na syntetický materiál (vznik výpotku v oblasti náhrady) či pooperační infekce náhrady. Externí náhrada předního zkříženého vazu se provléká předvrtaným otvorem v holení kosti  (tuberositas tibie) a je fixována za laterální fabelu (sezamskou kost za laterálním kondylem stehenní kosti).
    V kolením kloubu se kloubí kost stehenní s kost holení, nerovnost mezi kloubními plochami vyrovnávají menisky a stabilitu zajišťují vazy kolenního kloubu.


D. MUSIL, P. SADOVSKÝ, J. STEHLÍK

    Při operaci je nutné nejprve otevřít a zrevidovat kolenní kloub, odstranit prasklé vazy a provést revizi menisků. Pokud jsou menisky poškozeny, je nutné je rovněž ošetřit. Přímo do kloubu se žádná náhrada vazů nedává. Poté se přistoupí k samotné osteotomii a vložení titanových implantátů.
    Operativní řešení ruptury LCC se dělí na extrakapsulární (nezasahují do kloubu) a intrakapsulární (zasahují do kloubu) metody. U malých plemen na našem pracovišti využíváme extrakapsulární metodu pomocí náhrady vazů syntetickým materiálem, který se provlíká předvrtaným otvorem v holenní kosti. Tato metoda však poskytuje pouze částečnou stabilizaci kloubu a po operaci dochází dochází vždy k více či méně závažným artrotickým změnám. Proto v současné době upřednostňujeme metodu TTA (Tibial Tuberosity Advancement). Při této metodě je provedena osteotomie holenní kosti a její fixace v nové pozici pomocí titanové klece, titanové plotýnky a titanových šroubů. Díky tomuto dojde k posunutí úponu čéškového vazu, změní se dynamika kloubu a k předozadní nestabilitě již nedochází.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00