Jak na věc


rušení nočního klidu občanský zákoník

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Jako elektrikáři jsme se dříve museli zaobírat maximálně napájecím napětím 50 Hz.  S čím jsme měli problémy byly tak maximálně chyby zemění a jejich šíření v zařízení nebo rozdíly potenciálů mezi různými částmi zařízení.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Stejným způsobem se projevují malé induktance, které jsou nepostřehnutelné při 50 Hz, ale při vyšších kmitočtech se projeví jako velké induktivní reaktance. Obrázek nahoře ukazuje reaktanci kapacitní a induktivní jako funkci kmitočtu.
    Tyto hraniční hodnoty platí pro elektrické prostředí typu 1, tedy veřejnou síť určenou pro širokou veřejnost.Hraniční hodnoty pro prostředí typu 2, tedy pro průmyslovou síť ještě nebyly stanoveny.
    Limitovaná distribuce znamená, že je třeba dodatčných připojení, aby se dosáhlo požadované funkce. Je třeba, aby toto provedl člověk s kompetencí v EMC problematice.  Přístroj tedy není "těsný" z hlediska EMC.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Když na scénu vstoupí vysokofrekvenční signály vznikne i zcela nový pohled na naše elektrické zařízení. Malé, sotva postřehnutelné kapacity, kterých si při 50 Hz nevšimneme, zapříčiní při 50 kHz  a vyšších frekvencích velké proudy, které procházejí nežádoucími cestami.
    Pravý graf udává maximální emisní úrovně dle EN 61800-3.  Nízkovýkonové pohony se měří na vzdálenost 10m,  pohon pro střední výkony se měří na vzdálenost 30m. Tento standard neudává žádné úrovně pod 30MHz.  Pro frekvence pod 30MHz se vlevo ukazují maximální úrovně emisí podle EN 50081-1.  Všeobecně jsou rušivé úrovně pod 30 MHz považovány za menší problém než rušení o vyšších frekvencích. To kvůli delší vlnové délce u těchto frekvencí.
    Toto tedy může zapříčinit, že vysokofrekvenční zemní proudy si najdou cesty, které jsme nepředpokládali, ale jelikož jejich reaktance je nižší než reaktance zemnicího vodiče, vyberou si prudy tuto cestu a dostanou se zpět ke zdroji napětí. Tím obdržíme v našem zařízení bludné (též plíživé) proudy.  Ty pak mohou zapříčinit nežádoucí úbytky napětí a velká magnetická pole v zařízení.
    Tato rušení se šíří v zařízení elektrickými vodiči a zemnicím systémem, vodovodním potrubím, armovacími dráty v betonu a ostatními vodivými konstrukčními materiály.


Diskuze : Hlavní : Povídání o škole

    Tyto maximální úrovně rušení jsou určeny normou EN-61 800-3. Nelimitovaná distribuce znamená, že přístroj je kompletní výrobek, že tedy uživatel pouze připojí napájecí napětí, aby získal požadovanou funkci. Přístroj je tedy "utěsněný" z hlediska EMC.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00