Jak na věc


rozvíjející hračky pro přechodné pěstouny

Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    Jedním z příkladů vývoje jsou změny v tržní kapitalizaci. V roce 1988, kdy světlo světa spatřil index MSCI Emerging Markets Index, pouhé dvě země představovaly více jak polovinu tržní kapitalizace celého indexu, byly jimi Brazílie a Malajsie. V té době byla tržní kapitalizace celého indexu cca 35 miliard USD, což představovalo méně jak 1 % celkové světové tržní kapitalizace.
    Definování pojmu „rozvíjející se země“ je skutečně důležité a již jsme byly svědky několika neshod v tom, jaká kritéria by měly tyto země splňovat. MSCI a FTSE mají svá vlastní kritéria pro zahrnutí jednotlivých trhů do svého indexu, včetně konkrétních požadavků na velikost trhu a jeho likvidu, náklonost země k osobnímu vlastnictví cizinců, směnné kurzy a další faktory.
    Myslím, že „rozvíjející se trhy“ je adekvátní pojem, skutečně se jedná o rozvíjející se a v čase se měnící země. Stejně jako se mění tyto trhy, měl by se podle mě měnit způsob smýšlení o těchto trzích a přístup k investicím na nich.
    Přesuny z kategorie „rozvíjející se“ do „vyspělá“ nejsou ničím novým a neobvyklým. Například, Řecko bylo v roce 2013 překvalifikováno z vyspělé na rozvíjející se zemi a Pákistán byl v roce 2016 překlasifikován z kategorie „méně se rozvíjející se země“ na „rozvíjející se zemi“.


Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Častým tématem diskuzí na téma „rozvíjející se země“ byla například Jižní Korea, jež je součástí MSCI Emerging Markets Index a zároveň FTSE Russell, přičemž druhý z indexů tuto zemi řadí do kategorie „vyspělých zemí“. Ač se to nezdá, je důležité, ve kterých indexech a s jakou vahou jsou jednotlivé země zařazeny. Tyto ukazatele totiž ovlivňují atraktivitu vůči investorům.
    Pohled investorů na rozvíjející se trhy se mění, stejně jako tyto trhy samotné. My ve Franklin Templeton jsme si vědomi toho, že tuto skupinu trhů nelze vnímat jako jednu investiční třídu. Jednotlivé regiony se mezi sebou liší příležitostmi a fundamenty. Pozval jsem Stephena Dovera, výkonného ředitele a ředitele investic v Templeton Emerging Markets Group and Franklin Local Asset Management, aby se s námi podělil o svůj pohled na to, jak se rozvíjející se trhy postupně změnily, jak by podle něj investoři měli na rozvíjející se trhy nahlížet a kde vidí potenciál do budoucna
    Rozvíjející se trhy v tuto chvíli představují 10 % světové tržní kapitalizace (dle váhy v indexech MSCI). V rámci diskuzí s investory zjišťujeme, že do rozvíjejících se zemí směřuje pouze malá část jejich investic. Co je nutné zmínit, 10 % představuje údaj daný metodikou indexů MSCI, jiné ukazatele však naznačují, že rozvíjející se trhy se na celkové tržní kapitalizaci podílí větší měrou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00