Jak na věc


rozvíjející hračky pro přechodné pěstouny

Rozvíjející se trhy zabírají čím dál větší část světového koláče

    Myslím, že „rozvíjející se trhy“ je adekvátní pojem, skutečně se jedná o rozvíjející se a v čase se měnící země. Stejně jako se mění tyto trhy, měl by se podle mě měnit způsob smýšlení o těchto trzích a přístup k investicím na nich.
    Častým tématem diskuzí na téma „rozvíjející se země“ byla například Jižní Korea, jež je součástí MSCI Emerging Markets Index a zároveň FTSE Russell, přičemž druhý z indexů tuto zemi řadí do kategorie „vyspělých zemí“. Ač se to nezdá, je důležité, ve kterých indexech a s jakou vahou jsou jednotlivé země zařazeny. Tyto ukazatele totiž ovlivňují atraktivitu vůči investorům.
    V roce 2016 zahrnoval MSCI Emerging Markets Index 23 zemí s tržní kapitalizací okolo 4 bilionů USD, což je zhruba 10 % světové tržní kapitalizace. V průběhu času se změnil mix zemí v tomto indexu ve smyslu podílu na celkové kapitalizaci, kdy zhruba 8 % celkové kapitalizace tvoří Indie, 27 % Čína a 8 % Brazílie.


Evoluce rozvíjejících se trhů (1)

    Rovněž jsme zjistili, že byť se svět stále více globalizuje, mnoho investorů stále preferuje investice na „domácí půdě“, byť zahraniční trhy nabízí zajímavější investiční potenciál. Vidíme tedy prostor pro růst podílu investic do rozvíjejících se zemí v rámci diverzifikace portfolií, byť mnoho investorů tento krok prozatím nepřipouští. Rovněž vidíme velký potenciál v méně vyspělých rozvíjejících se zemích, kdy řada z těchto zemí není zahrnuta v žádném z globálních indexů. Tyto trhy představují malou podskupinu rozvíjejících se zemí, nacházejících se převážně v Africe.
    Jedním z příkladů vývoje jsou změny v tržní kapitalizaci. V roce 1988, kdy světlo světa spatřil index MSCI Emerging Markets Index, pouhé dvě země představovaly více jak polovinu tržní kapitalizace celého indexu, byly jimi Brazílie a Malajsie. V té době byla tržní kapitalizace celého indexu cca 35 miliard USD, což představovalo méně jak 1 % celkové světové tržní kapitalizace.
    V Templeton Emerging Markets Group nejsme při investičních rozhodnutích nijak vázáni konkrétní klasifikací či váhou indexu. Praktikujeme přístup „bottom-up“ (přístup hodnotící potenciál konkrétních akcií) a soustředíme se na fundamenty konkrétních společností. Dokonce můžeme investovat i do společností, jež působí v zemích označovaných jako „rozvinuté“, pokud část jejich příjmů pochází z rozvíjejících se zemí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00