Jak na věc


rozpočty obcí

Na co se peníze z rozpočtu utrácí - Výdaje

    Schválený Závěrečný účet obce Václavov u Bruntálu za rok 2016V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    Rozpočtové opatření 10/2018 [PDF, 31 kB]V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    Přesuny v rámci rozpočtu je zajímavé sledovat zejména v okamžiku návrhu a schvalování rozpočtu. Navrhované přesuny totiž nemají v rozpočtu přímo určený účel. Ten lze vyčíst pouze v doplňujících materiálech k návrhu rozpočtu.
    Pozor, v účetní formě rozpočtu je Financování kladné, pokud je rozpočet ve schodku a Financování je záporné , pokud je rozpočet v přebytku. Je to důsledek "účetní logiky", kdy Výdaje jsou vedeny záporně a přitom musí platit Příjmy - Výdaje = Financování tj. konkrétně např. 10 - (-8) = -2.


Jak přenést rozpočty obce do MS Excel

    Příjmy = 18 788 017 Kč Deficit = -145 284 Kč Výdaje = 18 933 301 Kč Přehledný rozpočet se všemi změnami v podrobné tabulce Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 18. 11. 2015) – je totožný se schváleným rozpočtem zveřejněným 17. 12. 2015 Podepsaný návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 30. 11. …
    Návrh na Závěrečný účet obce Václavov u Bruntálu za rok 2017V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    Rozpočet obce je obdoba výsledovky firmy. Jsou lidé, kteří se na výsledovku podívají a jsou schopni říci o firmě mnoho věcí, které často neví ani sám její majitel. Bohužel takových lidí není mnoho. Naším cílem je tuto dovednost číst rozpočet rozvíjet v nás všech. Bez toho budeme stále jen ovčani, kteří neovlivňují, co se kolem nich děje.
    aktualizováno 28. 5. 2015 V červenci 2012 koupila obec Břehy dům č. p. 97 včetně některých přilehlých pozemků jako průmyslový objekt se dvěma byty (jeden je trvale obydlen) za cenu 1 500 000 Kč se záměrem dům zrekonstruovat, vytvořit v něm nové byty, a ty pak po kolaudaci a změně užívání objektu jako bytový dům, …


Rozpočet obce Břehy v roce 2014

    Příjmy = 16 457 152 Kč Přebytek = 1 279 000 Kč Výdaje = 15 178 152 Kč Podrobný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2015 (zveřejněn 21. 11. 2014) Schválený rozpočet na rok 2015 (zveřejnění antedatováno k 30. 12. 2014) Rozpočtová změna č. 1/2015 (zveřejněna 1. 6. …
    Příjmy = 12 910 205 Deficit = -1 052 822 Výdaje = 13 963 027 Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Rozpočet obce Břehy na rok 2012 Závěrečný účet obce Břehy za rok 2012 (podepsaný) Účetní závěrka obce Břehy za rok 2012 (rozvaha, výsledovka, příloha) Zpráva o výsledku hospodaření obce Břehy za rok 2012 Stav finančních prostředků …
    Příjmy = 11 933 110 Kč Financování = 970 828 Kč Výdaje = 10 962 282 Kč Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 (zveřejněno 27. 11. 2012) Rozpočtové opatření č. 1/2013 (zveřejněno 20. 5. 2013) Rozpočtové opatření č. 2/2013 (z 19. 6. 2013) – nebylo zveřejněno Rozpočtové opatření č. 3/2013 (zveřejněno …
    Návrh na Rozpočet obce na rok 2018 [PDF, 39 kB]V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.


Obec Okrouhlice - Oficiální web obce

    Rozpočet obce na rok 2011. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.2.2011 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2011 ve výši 5.258.184,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2010. Viz přiložený rozpočet.
    Ministerstvo financí ČR monitoruje hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Podrobnosti naleznete zde .
    Schválený rozpočet 2015Závěrečný rozpočet obce 2015Závěrečný účet obce 2015 Schválený rozpočet 2014Závěrečný rozpočet obce 2014Závěrečný účet obce 2014 Schválený rozpočet 2013 Závěrečný rozpočet obce 2013Závěrečný účet obce 2013 Schválený rozpočet 2012 Závěrečný rozpočet obce 2012Závěrečný účet obce 2012 Schválený rozpočet 2011 Závěrečný rozpočet obce 2011 Závěrečný účet obce 2011Schválený rozpočet 2010 Závěrečný rozpočet obce 2010Závěrečný účet obce 2010


Video a virtuální prohlídkaobce

    Příjmy = 13 182 954 Kč Deficit = -1 129 051 Kč Výdaje = 14 312 005 Kč Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu obce Břehy na rok 2011 Závěrečný účet obce Břehy za rok 2011 Podrobný rozpočet najdete na www.rozpocetobce.cz Stav finančních prostředků k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 obrat běžné účty …
    Veškeré dokumenty týkající se Rozpočtu, Pravidel rozpočtového provizoria, Střednědobého výhledu rozpočtu, Závěrečného účtu a Rozpočtových opatření jsou k nahlédnutí v sekci Veřejné dokumenty a v listinné podobě v kanceláři účetní obce.
    V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, ač se o reálné příjmy a výdaji obce nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy a výdaji obce uváděny nejsou. Výše příjmů a výdajů vykazovaná v konsolidovaném rozpočtu tak může být výrazně nižší než v nekonsolidovaném rozpočtu. Na www.rozpocetobce.cz zveřejňujeme konsolidovaný rozpočet. Částky uváděné v nekonsolidovaném rozpočtu získáte prostým navýšením příjmů resp. výdajů o částky v bloku "Přesuny".
    Rozpočtové opatření 12/2018 [PDF, 35 kB]V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.


Jak se vyznat v podrobném rozpočtu obce

    Obce zřizují kromě základního běžného účtu i další účty a fondy např. fond rezerv a rozvoje nebo fond kulturních a sociálních potřeb. Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu.
    číslo:08/2018 - květenčíslo: 07/2017 - květenčíslo: 06/2016 - dubenčíslo: 05/2015 – červenec číslo: 04/2014 - červen číslo: 03/2013 - květen číslo: 02/2012 - červen číslo: 01/2011 - květen
    Schválený rozpočet obce Václavov u Bruntálu na rok 2018 [PDF, 38 kB]V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    Je důležité si uvědomit, že rozpočet obce pro daný rok neříká vůbec nic o tom, jaká je celková výše majetku, dluhů a zápůjček a obce. Část financování popisuje pouze změny těchto hodnot za daný rok.
    Rozpočtové opatření 11/2018 [PDF, 32 kB]V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, zpočátku srážky mrznoucí, přechodně i srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 3 až -1°C.


Návrh rozpočtu obce Dubno na rok 2019 a střednědobých výhledů 2020 a 2021

    Rozklikávací rozpočet obce od roku 2000.Analýzy rozpočtů obcí na www.rozpocetobce.cz vznikly na základě oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR. Data jsou přístupná v systémech ARIS a ÚFIS.
    Příjmy = 14 823 200 Kč Plánovaný přebytek = 504 000 Kč Výdaje = 14 319 200 Kč Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněn 10. 11. 2017) Schválený rozpočet na rok 2018 (zveřejněn 29. 11. 2017) Rozpočtová změna č. 1/2018 (zveřejnění antedatováno k 30. 4. 2018) …
    Pokud chcete rozpočty obce prozkoumat do většího detailu, může se Vám hodit jejich stažení do MS Excel či jiného tabulkového procesoru či analytického nástroje. Stačí:
    Příjmy = 14 469 350 Kč Deficit = -764 100 Kč Výdaje = 15 233 450 Kč Přehledný rozpočet za rok 2014 se všemi změnami v přehledné tabulce Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2014 (zveřejněn 10. 11. 2013) Schválený rozpočet na rok 2014 (zveřejněn 8. 12. 2013) Rozpočtová opatření č. 1-4/2014 (zasláno na žádost dle …


Rozpočet obce Břehy v roce 2012

    V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V …
    Závěrečný účet obce Václavov u Bruntálu za rok 2017V elektronické podobě k nahlédnutí zde, v listinné podobě na vyžádání na Obecním úřadě ve Václavově u Bruntálu.
    (v záložce „vyhledávání“ se zadá název nebo IČ, po zobrazení obce jsou účetní výkazy umístěny na záložce „účetní závěrka“ – vpravo nahoře nezapomenout eventuálně změnit období).
    Příjmy = 18 801 555 Kč Deficit = -1 340 807 Kč Výdaje = 20 142 362 Kč Rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce Dokumenty zveřejněné obecním úřadem: Návrh rozpočtu na rok 2017 (zveřejněn 20. 11. 2016) Schválený rozpočet na rok 2017 (zveřejněn 14. 12. 2016) Plnění rozpočtu k dubnu 2017 (zaslán na žádost o …

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00