Jak na věc


rozdělení hudební nástroje

geometrický plán rozdělení pozemku

    výřez katastrální mapy s navrhovaným dělením pozemku s vyznačenými přístupy z veřejného prostranství na všechny oddělované části. Vyznačení navrhované změny se zakresluje do mapy červenou čarou, oddělované části se označují obvykle písmeny velké abecedy, také je vhodné oddělované části přibližně okótovat.
    Geometrický plán pro rozdělení pozemku - vyhotovuje se v případě, je-li předmětem rozdělení, prodeje, daru nebo směny část z celého pozemku. Geometrický plán na rozdělení pozemku tvoří přílohu listiny (kupní, darovací, směnné smlouvy) při zápisu do katastru nemovitostí.
    Obvyklý termín geodetické práce a předání geometrického plánu na rozdělení pozemku ke kontrole na katastrální úřad je do 7 dnů. Garance nejrychlejšího zpracování geodetických prací.
     Zaměření budovy Rozdělení pozemku Vyznačení věcného břemene Vytyčení pozemku Zaměření podkladů pro projekt Vytyčení stavby na staveništi Zaměření přípojky Prodej nemovitosti Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva - věcné břemeno Prohlášení - vymezení jednotek Zástavní smlouva
    Objednat si u nás můžete i vyhotovení kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo směnnou smlouvu a to kompletně za přijatelnější ceny než u notářské či advokátní kanceláře.


MŮJ KLUB - 3. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

    19.5.2018 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.
    12.3.2018 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.
    dále je mezi vlastníkem a nabyvatelem nutné sepsat smlouvu, ke které se geometrický plán pevně připojí. Tyto služby vyřizuje např. právník, notář, realitní kancelář, nebo je možno sepsat smlouvu svépomocí.
    vyplnit žádost Souhlas s dělením nebo scelováním pozemku žádost možno stáhnout zde. Nebo je možné žádost sepsat zcela volně, s dodržením všech náležitostí.


Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)

    následně je nutné smlouvu, souhlas SÚ, listinu prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993 (tzv. nabývací titul), případně plnou moc pokud vklad nevyřizuje vlastník zanést na příslušné katastrální pracoviště a podat návrh na vklad. Buď vyplnit papírový formulář - možno stáhnout zde, nebo je možné žádost vyplnit i elektronicky zde.
    27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje
    na základě žádosti, grafické přílohy, eventuálně plné moci (i neověřené) pokud souhlas nevyřizuje vlastník, zajistit souhlas obce ve které se nemovitost nachází a následně souhlas stavebního úřadu (souhlas od SÚ vyřídíme případně za vás na základě udělené plné moci). Seznam stavebních úřadů naleznete zde.
    Dobrý den, chtěla bych vědět, jakým způsobem se zaměřuje pozemek z jedné strany prudší svah a pak je již rovina. Jde o rozdělení větší části pozemku. Děkuji za odpověď, Škopková


Rozdělení dědictví mezi sourozenci - podraz ze strany bratra

    Naše geodetická a technicko-právní kancelář nabízí vyhotovení geometrického plánu a zároveň vyhotovení smluv pro zápis do katastru nemovitostí (kompletní převod na katastrálním úřadu). Objednat zároveň můžete kupní smlouvu, darovací smlouvu nebo směnnou smlouvu.
    Objednat můžete na tel. 604 385 722 nebo novotny@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s objednáním konkrétního geometrického plánu a s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00