Jak na věc


rokytnice nad rokytnou

ZŠ Rokytnice nad Rokytnou - Zápis do 1. ročníku 2019/2020

    V obci působí společenské a sportovní organizace, které zajišťují pořádání různých akcí. Aktivní je zejména Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový oddíl 1. SK Rokytnice nad Rokytnou, Tělocvičná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou a Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou.
     60 rokytnických občanů, od těch nejmenších až po dospěláky a seniory, pomohlo v sobotu 13. dubna s úklidem Rokytnice a okolí v rámci akce „Čistá Vysočina”. Nasbírali desítky pytlů plastu i dalšího odpadu. Zaslouženou odměnou byly do křupava opečené špekáčky a společný táborák, pro děti navíc sladká odměna a samozřejmě skvělý pocit z dobře vykonané práce a čistého prostředí. Snažme si ho udržet... Velké díky všem zúčastněným za maximální nasazení!
    Pro sportovní vyžití občanů slouží areál koupaliště, které se v letních měsících stává častým cílem turistů i cykloturistů. Velkým turistickým lákadlem je i rozhledna na vrchu Mařenka, na jejíž výstavbě se obec podílela v rámci Mikroregionu Podhůří Mařenky.
    Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. Platnost stanovení: od 1.4.2019 do 31.3.2020.


Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí ke dni 1.2.2019

    Vzhledem k počasí a řadě dalších akcí v obci jsme museli dvakrát přesouvat termín, za což se všem omlouváme. Nakonec jsme termín výsadby spojili s výsadbou nové aleje a podle odezvy zúčastněných to byla dobrá volba. Účastníci sázení se sešli ve 14. hodin u kapličky, kde byla zahájena výsadba nové aleje stromů a keřů, které zajistil Městys Rokytnice. Od 16. hodin se účastníci přesunuli na staré hřiště TJ Sokol Rokytnice, kde byla provedena výsadba stromů a okrasných keřů. Dále byla provedena výsadba 20 náletových jehličnanů tam, kde stromky v létě uschly. Ochranné pletivo kolem stromků jsme upevnili 4. 11. 2018. Po vlastním sázení, sice už za tmy, byl připraven táborák, kde si účastnici opekli špekáčky a v zázemí kabin bylo připraveno i další občerstvení. Zúčastněné děti využily tmy k nočním hrám. Akce byla ukončena okolo 20-té hodiny. Výbor TJ Rokytnice nad Rokytnou touto cestou děkuje všem účastníkům za pomoc s vysázením.
    V obci se nacházejí významné kulturní památky, jako kostel sv. Jana Křtitele, jehož původ sahá až do doby vzniku obce, fara a schodiště ke kostelu, které zdobí po obou stranách barokní sochy světců.
    Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna bude v naší obci zástupce firmy IP Polná zdarma provádět posouzení tepelné izolace stropů a střech. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 725 260 952.
    Vedení obce zajišťuje jedenáctičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starosta. Vlastní výkon úřední agendy vykonává Úřad městyse Rokytnice nd Rokytnou.
    Rokytnice nad Rokytnou plní pro okolní vesnice roli střediskové i svou občanskou vybaveností. Kromě prodejen potravin a průmyslového zboží, je zde umístěna pošta, lékařská ordinace pro děti, praktický a zubní lékař. Základní školu, která se zde datuje již od 17. století, navštěvují i děti z okolních vesnic.


Výlet do Moravského krasu 27.7.2019

    K zápisu si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky a lékařské potvrzení, psací potřeby, přezůvky pro děti.
    Městys Rokytnice nad Rokytnou se nachází v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny v Kraji Vysočina v nadmořské výšce 535 m n.m. Katastrální výměra obce je 8,07 km2, počet obyvatel činí necelých 900 osob. Součástí městyse je místní část Veverka, odkud nedaleko pramení řeka Rokytná. První zmínky o obci pocházejí z roku 1190 v zakládací listině kláštera Louka u Znojma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00