Jak na věc


roger vadim

Roger Vadim - Režijní filmografie z ČSFD.cz

    Vadim se definitivně zařazuje mezi tvůrce, jejichž touhou je natáčet divácky atraktivní – a také úspěšné – snímky. Ukazuje se, že k tomu celý život inklinoval, i když se věnoval zdánlivě uměleckým výbojům, které jen přetáčely obvyklá mravoličná očekávání. Ale ve svých nejlepších okamžicích dokázal strhnout vypravěčskou nápaditostí, třeba v eroticky pikantním comicsu Barbarella (1968), kterému vévodila milostných hrátek chtivá Jane Fondová. Mimochodem to byl další film, který se dostal i na plátna českých kin. Fondová, kvůli níž se přesunul do Ameriky, se mu jako jediná z žen „nevyvedla“: v době rozporuplně vnímaných bojů ve Vietnamu se rychle uplatnila jako protiválečná aktivistka a Vadimovi zůstala role muže v domácnosti, který pečuje o děti…


Roger Vadim - Herecká filmografie z ČSFD.cz

    Co se vám vybaví, uslyšíte-li jméno „Roger Vladimir Plemjannikov“? Asi nic, krom představy jakéhosi ruského šlechtice s francouzským křestním jménem a podivným příjmením. Ale když se řekne Roger Vadim, většině filmových diváků asi ze všeho nejdřív blikne obraz Brigitte Bardottové či Jane Fondové v nějaké pořádně pikantní filmové scéně. Vadim, potomek ruských přistěhovalců, se narodil v Paříži roku 1928. Už od útlého mládí svůj život spojil s filmem – ať už jako asistent režie, herec či novinář. Jakožto filmař sice nikdy nepatřil do hnutí zvaného „nová vlna“ (kde se prosadili bývalí filmoví recenzenti jako Truffaut, Rohmer, Godard, Chabrol), byl vnímán jako zbytečně lechtivý a maloměšťácký ve svých provokacích, avšak získal podporu, když se kvůli svým novátorsky pojednaným snímkům ocital před soudem. Na přelomu 50. a 60. let byl zažalován, že przní klasická díla francouzské literatury, když je vyvazuje z původního kontextu a zasazuje do současnosti (de Choderlosovy Nebezpečn
    Dokument o Vadimovi má velkou vypovídací hodnotu: pracuje nejen s jeho autentickými výpověďmi, ale tvůrcům se podařilo sehnat i svědectví jeho manželek, potažmo dalších pamětníků, ať již patřili mezi kamarády nebo spolupracovníky. Vadim vychází jako okouzlující (dlouho mladý a atraktivní) muž, který to přitom v životě neměl snadné: jeho otec, ruský hrabě Plemjannikov, mu zemřel ještě v dětství, s matkou prožíval trudné živobytí, umocněné ještě druhou světovou válkou. Touha prosadit se a být uznávaný v něm byla jakoby zakódovaná.


Roger Vadim - režisér, scénárista, herec

    A Bůh stvořil ženu, Nebezpečné známosti, Neřest a ctnost, Barbarella – to jsou dnes již světově proslulé filmy známého tvůrce Rogera Vadima narozeného v Paříži aristokratům ukrajinského původu. A právě on je autorem románu Zamilovaný blázen, který stojí za pozornost hned z několika důvodů. Ten první a řekl bych hlavní důvod je prostý - poutavý příběh dvou nevšedních protagonistů - Saši Nodiera, známého pařížského scénáristy, který se díky své ženě a jejímu nespravedlivému obvinění, že zavinil autohavárii, stane štvancem, a mladé dívky Amélie, která vyrůstá pod dozorem lásky neschopné chůvy.
    Třetí část románu už je ve znamení promyšlených plánů, jak si vydobýt ztracenou hrdost a důstojnost. Amélie studuje a stává se úspěšnou scénáristkou, Saša si s její pomocí vydobude zpět ztracené jméno a s ním spojená privilegia. Je očištěn, ospravedlněn vynuceným doznáním své manželky, která všechny jeho strasti ve skutečnosti způsobila.


overflow: hidden; text-align: left;">Roger Vadim

    Příběh, tak jak jej román nabízí, je pro čtenáře vcelku přehledný, ale zároveň ne předem odhadnutelný – dochází k různým vítaným, nečekaným zvratům a rozuzlením, k řadě překvapením v dílčích zápletkách a epizodách, jejichž účel nemusí nutně být prvoplánový a samoúčelný, ale ve výsledku se jeví jako nutný pro další odvíjení děje. Nejen příběh sám, který lze i z výše zmíněných důvodů vnímat jako zdařile podaný, ale rovněž jeho poselství může čtenáře oslovit. Motiv outsiderství byl v literatuře již mnohokrát a různě zpracovaný, přesto může být stále inovovaný – a ve Vadimově pojetí, akcentovaný z odlišných pohledů, vyznívá nově a originálně. Outsider u něj není málo sebevědomá méněcenná bytost, která nedokáže čelit každodenním trampotám a díky tomu se dostává stále více na okraj společnosti téměř bez možnosti návratu. Saša i Amélie se stávají outsidery převážně působením vnějších vlivů. Jejich sebevědomí, bystrost, jedinečnost až genialita, tedy přednosti, ji


Roger Vadim Životopis, Wikipedie 2019, Osobnosti 1928

    Ta je ve znamení vzájemného poznávání a inspirování, vzájemného sdílení světa, který obývají s odlišnou životní zkušeností, s jinými představami, sny a touhami. Můžeme říci, že alespoň zpočátku je to vztah dvou do té doby cizích lidí, kteří se dílem náhody nebo osudu ocitnou tak říkajíc na společné lodi a postupně zjišťují, že mají víc společného, než se na první pohled zdá. On uniká před „spravedlností“ a žije pod falešným jménem zbaven všech privilegií, které mu jeho pravé jméno poskytovalo a na něž byl zvyklý. Ona je dcera prostitutky a žádná privilegia nikdy neměla. V danou chvíli jsou oba outsideři a čelí nepřátelskému světu plnému lží a předsudků, před nimiž se snaží uniknout. Závěr druhé části románu je již vcelku přirozeným důsledkem jejich vzájemného sblížení – k milostnému aktu, jemuž se Saša i Amélie do té doby urputně bránili, dojde na dámské toaletě. Roger Vadim se nejen v této pasáži nezříká vcelku odvážných erotických motivů, ostatně jako se jich nezř
    V první části románu autor odvíjí jejich osudy izolovaně v dílčích kapitolách až do chvíle, kdy se Saša s Amélií setkají. „Tak jako jsou šílenci přitahováni prázdnotou, tak byla Amélie fascinována tím mužem. […] Zdálo se mu, že se dívá do zrcadla, kde se odráží jeho vlastní úzkost. Bylo v tom jakési znamení. Anebo volání. Kdosi jeho druhu byl v nebezpečí.“ Tak autor popisuje pocity těch dvou za jejich prvního vpravdě osudového střetnutí, kterým zároveň začíná druhá část románu.
    Očaroval Brigitte Bardottovou, Catherine Deneuveovou i Jane Fondovou. Portrét režiséra, herce, producenta, skandalisty a milovníka života. Francouzský dokument

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00