Jak na věc


revize vázacích prostředků chrudim

Revize elektro - Elektrorealizace

    Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení nízkého i vysokého napětí dle požadavku zákazníka, příslušných nařízení a norem ČSN. Dále provádíme kontroly ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní a kancelářské techniky.
    Prvním úkolem revizního technika je kontrola dokladů k instalaci - dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů, případně výchozí a periodická revizní zpráva. Po kontrole dokladů následuje prohlídka zařízení. Jedná se o vizuální kontrolu zařízení, zda není poškozeno a je vhodně voleno s ohledem na prostředí, ve kterém je instalováno. Dalším krokem je měření. V této fázi revize je nutné instalaci vypnout aby bylo možné provést všechna potřebná měření. Tím provedení revize končí a revizní technik musí vypracovat revizní zprávu. V revizní zprávě objektivně posoudí stav zařízení, uvede případné závady a doporučení. Závěrem zprávy je jednoznačné stanovisko zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu. Nakonec se revizní zpráva v písemné podobě předá provozovateli zařízení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00