Jak na věc


revize hasicích přístrojů

Poskytujeme  na elektrorevize a revize množstevní slevy až 15%  bez nutnosti vázat se smlouvou.

    Lhůty pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.
    Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav nářadí z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize nářadí je vypracování dokladu o revizi nářadí.
    Revize nouzového osvětlení, neboli KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI podle NV 378/2001 Sb., je příklad toho, jak lze snadno přijít k penězům.
    Je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování dokladu o revizi spotřebiče.
    Zákoník práce rovněž v §265 stanovuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku nedodržení předepsaných právních povinností.
    Vyberte si u nás svého elektrikáře Ostrava, který vám pomůže při vašich problémech s elektřinou. Elektrikář Ostrava je pro vás skoro na dosah, stačí si jen zadat poptávku a na druhý den už může být klidně u vás. Ostrava není zase tak velká. Nehledejte odborníky jinde, elektrikáře Ostrava vám dodáme rychle a za jejich kvalitu ručíme.


Proč provádět revize elektrozařízení ?

    • Revize elektro Ostrava                                           • Rekonstrukce elektroinstalace                                      • Havárie elektro• Revize elektro Ostrava                                         • Výměna jističů, zásuvek                                                 • Opravy spotřebičů• Elektro revize elektrospotřebičů                          • Montáž přípojek nn                                                          • Porucha elektroinstalace• Elektrorevize Ostrava                                           • Havárie elektroinstalace                                                 • Nonstop oprava elektro
    Revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, ručního nářadí a hromosvodů, jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), vyplývá povinnost provozovatele revize elektrických spotřebičů zajistit.
    Po dokončení revize nové instalace nebo doplnění nebo změny stávající instalace musí být zpracována zpráva o výchozí revizi. Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, kterého se zpráva týká, spolu se záznamem prohlídky a výsledků zkoušek. Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. Rozsah a výsledky pravidelných revizí instalace nebo jakékoliv její části musí být zaznamenány formou revizní zprávy o pravidelné revizi.


Elektrikář Ostrava se zárukou kvality.

    Revize elektro-má pro bytovou výstavbu výjimku z provádění, ale ze své praxe revizního technika provádění revize elektro v bytě můžu jenom doporučit. Elektroinstalace v bytech přímo volají po revizi elektro.Zásahy různých kutilů a rádoby elektrikářů do elektroinstalace jsou přímo život ohrožující.Pouze precizně provedená revize elektro zajistí bezpečí Vašich dětí a Vás. Případné závady po dohodě odstraní náš elektrikář.
    Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu, stavu elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace elektrického zařízení (hromosvodu). Svou roli zde také hraje prostředí, ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvod nachází. Ve složitějších případech se cena revize určí po předběžné prohlídce, či po domluvě. Ceník revizí Vám zašleme na vyžádání.
    Ceny revizí jsou bez DPH a jsou pouze orientační, pohybují se v závislosti na prováděném rozsahu a náročnosti provedení. Při objednávce většího množství produktů a při dlouhodobější spolupráci nabízíme výrazné slevy!
    Kontroly nářadí se provádějí před každým výdejem a po každém vrácení přístroje. Má-li ho pracovník v delším užívání, tak před každým zahájením práce a po skončení práce.
    vně budovy může být AB2,3, AB6,7,8, AD3,4,5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2,3, AN2,3, AS1,2,3 + ostatní vlivy podle konkrétní situace


Elektrorevize pro město Ostrava a celý Moravskoslezský kraj.

    PŘELOM - posunutí práce do 21. stoletíprogram slouží k evidenci spotřebičů a ručního nářadí a k zápisům revizí dle ČSN 33 1600 ed. 2
    Jakákoliv fyzická či právnická osoba, která chce vyvíjet podnikatelskou činnost na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Jsou to především zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném změní), zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a mnoho dalších zákonů.
    První jmenovaný zákon - zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), řeší obecně problematiku dodržovaní bezpečnosti práce na pracovišti a stanovuje náležitosti, které musí podnikající subjekt - zaměstnavatel - plnit vůči svým zaměstnancům tak, aby zajistil nezbytnou míru bezpečnosti na pracovišti. Jednou z těchto nezbytných činností je vyhledávání a hodnocení rizik (§102). V zákoně č. 309/2006 Sb. je v §4 stanoven požadavek na provádění kontrol a revizí technických zařízení a nářadí. V této souvislosti je rovněž dobré zmínit §349 zákoníku práce, který stanovuje rozsah předpisů, které je nutno z hlediska bezpečnosti práce dodržovat, mezi něž patří i technické normy.


elektrorevize průmyslových objektů, revize škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a revize výrobních hal

     SEO katalog Katalog firem - Firmy SlužbyFirmy Ostrava optimalizace PageRank.cz katalog TopLinks.czTopClassLinks.comNRX.czSeoLink.czInternetLink.cziOdkazy.cz - katalog stránekONCZ.NETŘemeslaSlužbyInternetový katalog stránekKatalog firemToplink - katalog odkazůŠmelina.cz-InzerceEvropský katalogKvalitne.okamzite.euKatalog odkazůKatalog stránekSeznamOdkazu.czKatalog 1x.cz.: EM-LINKS :.JAHHO.czInfo-OstravaSEO webu sledují SEO nástroje.czZvýšení PR, SEO optimalizace - zdarma!Výměnný reklamní systémElektro revize VeterníkRevize a montáž elektroinstalace recenze
    Každá elektrická instalace, nebo hromosvody musí být během své výstavby, nebo po dokončení před tím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována. Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500:1990.
    NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY jednodenního školenía navazující zkoušky nebo přezkoušení: 11. prosince 2018, 15. ledna 2019 - tento termín je obsazen a 5. února 2019.
    Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace.


Co jsou vyhrazená technická zařízení

    Nutnost provádění revize elektro na elektrických zařízeních, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se elektrorevize elektroinstalace vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají. V průmyslu je nutné tyto revize elektroinstalace provádět z důvodu bezpečnosti a prevence proti úrazu elektrickým proudem a zabránění případnému požáru.Revize elektro může provádět pouze revizní technik s platným oprávněním a osvědčením vydaným TIČR.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00