Jak na věc


registraci na google

LYNX POS 20''dotykový systém Conto Mini Win10

    Z výše popsaných příkladu jde vidět, že s DPH to není snadné a to jsme si vyjmenovali jen několik možností registrace. V zákoně jich v § 94 číhá ještě několik, takže je nutno být ve střehu.
    Dodáváme moderní výkonné obchodní registrační pokladny s integrovaným fiskálním modulem nebo připravené pro vložení fiskálního modulu vhodné jak pro malé a střední obchody, butiky, apod., tak pro vysoce náročné provozy. V naší nabídce nechybí ani přenosné fiskální registrační pokladny vhodné pro stánkový prodej (STAR BINGO 2200, EURO 500T handy).


KS - pokladní systémy,spol. s r. o.

    Pan Novák by například v prosinci 2012 podepsal smlouvu o spolupráci s německou firmou, která vyrábí dárkové předměty a začal by od této firmy nakupovat zboží. O zboží by byl zájem, takže pan Novák by do Německa jezdil poměrně často. 9. 4. 2013 by pořídil zboží v hodnotě 100 000 Kč a sečetl by si, že už celkem dovezl zboží za 335 000 Kč. Donesl by doklady své paní účetní, která by ho upozornila, že se dnem 9. 4. 2013 stal plátcem DPH, protože překročil limit 326 000 Kč. Takže osoba povinná k dani (což pan Novák je) musí při obchodování s Evropskou unií hlídat limit pořízeného zboží, pokud ho nakupuje od osob registrovaných k DPH v těchto zemích.
    23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.
    K vybraných pokladnám může být dodán ZDARMA také programovací software Opticash s implementovaným jednoduchým skladem. Programovací software je v češtině, umožňuje uživateli měnit a doplňovat položky dle vlastní potřeby.
    13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


Firma / společnost / podnikatel (OSVČ)

    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    V případě sledování výše obratu je velmi nutné si uvědomit, že obrat nesledujeme vždy 12 měsíců od počátku kalendářního roku, ale klouzavě vždy 12 měsíců zpětně! V zákoně o DPH se píše, že se plátcem pan Novák stane po překročení obratu, pokud se plátcem DPH podle zákona nestane dříve. To znamená, že existují i jiné důvody, kdy dojde k povinné registraci k DPH.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.


Čistička vzduchu IONIC-CARE TRITON X6

    13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.
    Ten, kdo dnes začíná podnikat, by měl počítat s tím, že kromě daně z příjmů se dříve nebo později stane plátcem i jiných daní. Nejméně oblíbenou je v tomto ohledu daň z přidané hodnoty. Důvodů pro povinnou registraci k DPH je stále více a je třeba, aby především začínající podnikatelé věděli, kdy je správný čas se k DPH registrovat.
    Dejme tomu, že 19. ledna 2013 si pan Novák spočítá tržby a zjistí, že ačkoliv byla sobota, prodal zboží za 35 000 Kč. Zapíše si tuto částku do tabulky, ve které sleduje tržby a spočítá, že součet tržeb od 1. 2. 2012 právě dosáhl částky 1 007 000 Kč. Tímto dnem tedy překročil obrat podle § 6 zákona o DPH a podle § 94 odst.1 se stává plátcem daně od 1. 4. 2013 – tedy od prvního dne třetího měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Navazující §95 odst. 1 mu říká, že musí do 15. 2. 2013 dojít na místně příslušný Finanční úřad a provést registraci k DPH.


3Poskytnutí služby plátci DPH v jiném členském stát EU

    Pan Novák musí sledovat výši svého obratu vždy 12 kalendářních měsíců pozpátku a pokud se stane, že překročí hranici 1 000 000 Kč, stává se plátcem daně z přidané hodnoty a musí se jít zaregistrovat.
    24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.


2Hodnota pořízeného zboží v rámci států EU

    Pan Novák asi umí dobře německy, když obchoduje s německou firmou. Předpokládejme, že v říjnu 2012, kdy o obchodech s Německem zatím ještě jenom snil, ho německý kamarád, který mu pak spolupráci zprostředkoval, požádal, aby mu přeložil firemní leták do češtiny. Měl také v plánu rozšířit své podnikání do ČR a panu Novákovi za překlad zaplatil. Pan Novák tedy do kamarádovy firmy chtěl poslat fakturu, ale protože si nebyl jistý, jak by faktura do ciziny měla správně vypadat, zašel za paní účetní. Ta mu poradila a navíc ho informovala, že tím dnem, kdy službu (překlad) do Německa poskytl, se stal plátcem DPH. Německá firma je totiž povinna v Německu zaplatit z této služby daň, a aby to mohla udělat, musí jí službu poskytnout plátce DPH. Tím pan Novák do té doby nebyl, a aby vše fungovalo, jak má, musí se jím stát.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00