Jak na věc


registr dárců kostní dřeně

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

    Databáze dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně, ochotných v budoucnu kdykoliv to bude třeba darovat kousek sebe sama k záchraně lidského života a zdraví vážně nemocného krvetvorbou.
    Českobudějovická pobočka Českého národního registru dárců kostní dřeně zaevidovala od roku 1992 již 8 tisíc dárců. Každý měsíc se jich zapíše kolem 30. „Pakliže probíhají nějaké mediální kampaně, je jich přirozeně ještě více. Každopádně trend je stále takový, že dárců přibývá,“ zdůrazňuje MUDr. Jana Vondráková.
    Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
    Počet dárců kostní dřeně roste. Ve čtvrtek 10. května překročil Český národní registr dárců kostní dřeně hranici 80 tisíc. Jubilejním dárcem se v Nemocnici České Budějovice stal pan Jan Švepeš z Trhových Svinů.


KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ NEMOCNICE

    Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.
    Nezisková organizace s celostátní působností, jejímž cílem je napomáhat zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Podporuje ideu dobrovolného dárcovství kostní dřeně.
    Jediné transplantační centrum v České republice komplexně akreditované pro všechny typy transplantací krvetvorných buněk. V nepříbuzenských transplantacích kostní dřeně nejaktivnější pracoviště v ČR.
    Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze k navázání kontaktu dárce s registrem. Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.


Český národní registr dárců kostní dřeně eviduje již 80 tisíc dárců. Jubilejní dárce se zaregistroval v Nemocnici České Budějovice

    Samotný odběr kostní dřeně probíhá v Plzni, kde je Koordinační centrum Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jedná se o bezbolestný úkon. „Jsou dvě možnosti odběru – buď v celkové narkóze, kdy se kostní dřeň odebírá z pánve, nebo se zhruba čtyři dny aplikují růstové injekce, které vyprovokují kostní dřeň k tvorbě takzvaných kmenových buněk. Ty se pak sbírají z krve. Je na každém dárci, jakou možnost si vybere,“ říká MUDr. Jana Vondráková.
    „Sepsal dotazník, odebrali jsme mu zkumavku krve a zanesli ho do registru. Dárce tím slíbil, že když bude kdokoliv na světě potřebovat kostní dřeň, bude ochoten ji darovat,“ říká MUDr. Jana Vondráková, Ph.D., vedoucí lékařka jihočeského registru dárců kostní dřeně z Oddělení klinické hematologie Nemocnice České Budějovice.
    Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11514
cache: 0024:00:00