Jak na věc


realismus a naturalismus architektura

Realismus v české literatuře 19. století

    - dále pobývala v Nymburku, Liberci...; r. 1850 Němec přeložen do Uher, zůstala s dětmi v Praze, tato doba= její největší umělecký rozmach ale zároveň období největší bídy, několikrát navštívila Slovensko; r 1861 odjela do Litomyšle, nakladatel Augusta měl vydat její spisy, pro nemoc ji manžel odvezl do Prahy a brzy na to umírá
    Jiná díla psána v duchu naturalismu = směr realismu kdy prostředí může velmi silně ovlivnit člověka dokonce ho může i zabít (E. Zola – Zabiják)
    -Babička-vrcholné dílo, (1855) dílo vzniklo v nejhorším období jejího života, bída smrt syna Hynka, absolutismus, sílo začína příjezdem babičky na staré bělidlo, dále je popisován život na samotě, vše končí babiččinou smrtí. Autorka babičku idealizovala, zaměřila se pouze na její kladné stránky (moudrost, rozumnost, rozvážnost, krásný pohled na svět, přírodu, rodné zemi, pomáhala lidem...)
    - narozen v Ostředku u Benešova, většinu života prožil v Praze, vystudoval prává, tuto práci brzy opustil – věnoval se žurnalistice (časopis Lumír, Světozor, Národní listy, Květy), psal poezii i prózu.
    b) ještědské prózy: Vesnický román, Frantina, Kříž u potoka – hrdinka Eva se provdá do rodiny stiženou kletbou a svou obětavostí tuto kletbu sejme


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    - byl též literárním kritikem. V časopise Česká včela vyšli Kapitoly o kritice (od literatury vyžadoval především pravdivost.
    -narozena ve Vídni, otec panský kočí, matka služebná, (pochybnosti); dívčím jménem Barbora Panklová, některé pochybnosti o tom, že je dcerou Dorothey, sestry vévodkyně Zaháňské, vychovávala ji babička Magdalena Novotná; r.1837 se provdala za Josefa Němce, úřdníka fin. správy, pro své názory byl často překládán z místa na místo, pobývala na Chodsku, chodila mezi lid, sbírala lid. slovesnost (zvyky, obyčeje)
    - 6 básnických sbírek: Hřbitovní kvítí – vyšla 1858, pesimistická (bachův absolutismus, autor žil v bídě,
    - psal hlavně epigramy – krátké útočné satirické básně, útočí proti všemu co bránilo pokroku.
     O měkkém srdci paní Rusky – paní Ruska byla známá tím že ráda chodila na póhřby.politoval nebožtíka a pak ho pomlouvala, městská rada jí to zakázala. Přestěhovala se do domu u hřbitova.


Cesky realismus - Všichni Všem

    - spojoval generaci májovců s dalšími generacemi, tvůrce nového literárního útvaru romaneto – povídka či novela na pohled velmi tajemná, záhadná, záhada je později na základě poznatků vědy vysvětlena.
    - profesor na gymnáziu v písku, měl vřelý vztah ke Slovensku, věnoval mu básnickou sbírku Cimbál a housle-výraz přátelství mezi Čechy a Slováky
    - pocházela ze zámožné pražské rodiny, vlastním jménem Johana Rottová (pseudonym podle rodiště svého manžela Světlá v Podještědí), často sem jezdila.
     2) nevyhýbat se vlivu jiných literatur (hodně čerpali z ciziny), chtěli povznést českou l literaturu na světovou úroveň, tvorba májovců měla především ráz národní
    - pak byl novinář, vydával Pražské noviny, Národní noviny (velmi kritické vůči vládě, církvi, ...) vypovězen z Prahy , odešel do Kutné Hory tam vydával Kutnohorské epištoly, Slovan.
    - 1858 první sbírka: Večerní písně – téma lásky, dále zde vyjadřuje své názory (národ si má vážit svých
    - psal fejetony = novinové články na aktuální téma psané zajímavým přitažlivým způsobem. Z počátku psal fejetony týkající se umění a literatury později komentoval aktuální dění, přes 2000, podepisoval se jako trojúhelník


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00