Jak na věc


radkovice u budče

Okrsková a pohárová soutěž v Radkovicích

     Toto heslo v sobě skrývá nejméně tři vlastnosti, které jsou pro dobrovolné hasiče nepostradatelné. Obětavost: za členstvím v SDH stojí velké množství volného času a mnohdy i značné riziko. Nezištnost: dobrovolný hasič se nikdy neptá, jakou mzdu dostane za svou práci, při ochraně životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů. Odměnou mu je vědomí, že pomáhá těm, kdo ho potřebují. A dobrovolnost: svobodné rozhodnutí k humánnímu poslání, které se traduje od vzniku hasičské myšlenky až po současnost.
    Sbor dobrovolných hasičů Radkovice má mnohaletou tradici. Mimo své hlavní náplně kterou je ochrana obyvatelstva před ničivými požáry, pořádá hasičské soutěže, hasičské zábavy a podílí se na všech akcích naší obce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00