Jak na věc


radkovice u budče

Rekonstrukce Hasičárny

    Sbor dobrovolných hasičů Radkovice má mnohaletou tradici. Mimo své hlavní náplně kterou je ochrana obyvatelstva před ničivými požáry, pořádá hasičské soutěže, hasičské zábavy a podílí se na všech akcích naší obce.
     Toto heslo v sobě skrývá nejméně tři vlastnosti, které jsou pro dobrovolné hasiče nepostradatelné. Obětavost: za členstvím v SDH stojí velké množství volného času a mnohdy i značné riziko. Nezištnost: dobrovolný hasič se nikdy neptá, jakou mzdu dostane za svou práci, při ochraně životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů. Odměnou mu je vědomí, že pomáhá těm, kdo ho potřebují. A dobrovolnost: svobodné rozhodnutí k humánnímu poslání, které se traduje od vzniku hasičské myšlenky až po současnost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00