Jak na věc


racek chechtavý wikipedie

Klisnička minihorse Maya dnes odjela do nového domova.

    Posuďte sami co autor píše o raccích:" Všichni rackové jsou nadaní ptáci, kteří dovedou zaříditi své chování podle poměrů, všichni jsou stateční, k jiným živočichům sebevědomí a trochu panovační. Věrnou láskou lnou k manželu a k plodu. Milují také společnost svých druhů: jsou však právě tak závistiví, nepřející, nepřívětivý k jiným ptákům a obětují podle své hltavosti trvající přátelství bez rozpaků.
    Česká společnost ornitologická (ČSO) mapuje jeho hnízdní stavy v České republice. Nejpřesnější záznamy jsou z jižních Čech. Zde, pro představu ,hnízdilo v roce 1966 30-40 000 párů racků v osmdesáti koloniích. Největší počet hnízdících racků v historii sčítání byl v roce 1977. 60-70 000 párů ve stovce koloniích. Naposledy proběhlo sčítání v roce 2002 a ornitologové napočítali kolem 10 000 páru, ve 28 koloniích.


Ptačí rezervace Pantan, domov racků...

    Neumím si představit moře bez racků. Jedno brzké ráno, jsem již nemohla dospat. Potichounku jsem se vykradla z postele,hodila jsem na sebe kousek oblečení, popadla foťák a šla k mořskému pobřeží. Ranní slunce nesměle vykukovalo za obzorem a zlatilo vodní hladinu, která byla nezvykle klidná. Nikde nebylo ani živáčka, krásné ticho jen tu a tam jsem zaslechla povídání racků. Jeden seděl na zakotveném člunu nedaleko břehu a se zakloněnou hlavou volal. Netrvalo dlouho a přistál vedle něj jeho druh. Chvíli se vítali a pak dvojhlasně křičeli. Jsou to nádherní ptáci a vydržela bych je pozorovat snad celou věčnost.
    Při letošním putování po střední Dalmácii jsme fotili i tyto veselé ukřičené opeřence. Náhodně jsme narazili na velice zajímavou přírodní rezervaci ptáků, zejména racků. Nachází se poblíž starobylého města Trogiru. Přišlo mi neuvěřitelné, že tam mají volný přístup lidé. Rezervace se propojuje s pláží, kde voda sahá maximálně po kolena, a tak je to i několik stovek metrů dále do moře. Na písečné pláži Vás překvapí, na Chorvatsko, neuvěřitelné množství mušlí. A tak jen v plavkách, s foťákem kolem krku, jsem se vydala přímo mezi stovky racků. Neuvěřitelná atmosféra, když vám kolem hlavy prolétají a usedají na hladinu. Nepopsatelný křik vyvolává mrazení v zádech. Jedním slovem nádhera! Měla jsem pocit, že jsem se ocitla uprostřed kolonií ptactva v daleké Africe. Rezervace se jmenuje Pantan a její rozloha je kolem 50 hektarů. Je to ojedinělá močálovitá oblast, významné chráněné ichtyologicko-ornitologické území.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00