Jak na věc


pur panely brno

Izolace plochých střech se živičnou krytinou

    Stříkaná pěnová izolace představuje dlouhodobou finanční úsporu spojenou s výdaji za energie. Výdaje za energie spojené s vytápěním či klimatizací objektu znamenají v kontextu současných cen energií nezřídka kdy jednu z největších položek a je proto maximálně žádoucí kalkulovat z dlouhodobého hlediska. Byť je pořizovací cena stříkané izolace vyšší než cena např. izolační vaty, její dlouhodobě neměnné parametry činí z této investice investici rentabilní. Každý, kdo někdy odkryl např. sádrokarton, za který byla někdy v minulosti aplikována izolační vata (která navíc přišla např. do kontaktu s vodou) ví, kolik tepla/financí během topné sezóny zaplatil zbytečně. Izolujte/investujte jednou, spořte dlouhodobě.
    Velmi výhodný poměr kvality a ceny. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.
    Stříkaná pěnová izolace významným způsobem napomáhá zdravému bydlení a její aplikaci ocení zejména jedinci s dýchacími problémy a alergiemi. V jejím rámci se nevytváří prostor pro pohyb a množení mikroorganismů vytvářejících nezdravé životní prostředí. Díky neměnným parametrům a stálým vlastnostem je kvalita izolace v kontextu zdraví rovněž dlouhodobě neměnná. Každý kdo má zkušenost s demontáží starší izolace např. ze skelné či minerální vaty tyto jedinečné vlastnosti jistě ocení.


Izolace plochých střech s plechovou krytinou

    Izolace PUR – stříkaná polyuretanová pěna patří k nejspolehlivějším a nejefektivnějším typům izolací. Izolace PUR je ve své podstatě směs dvou látek (pryskyřice a izokyanátu), při jejichž smíchání pod určitou teplotou a tlakem vznikne směs, ve které vytvoří nadouvadla obrovské množství malých vzduchových bublinek. Směs v závislosti na druhu použitých nadouvadel expanduje na několikanásobek svého původního objemu. V závislosti na buněčné struktuře lze
    Při objednání izolace rodinného domu (s izolovanou plochou nad 150m2) máte od nás energetzický štítek pro vícepodlažní dům v hodnotě 4.490,-Kč v elektronické podobě ZDARMA.
    Polyuretanová pěna se nástřikovou hustotou 8 kg/m3., je nejlepší volba tepelné izolace budov. Byla vyvinuta zejména pro vzduchovou klimatizaci a tepelnou izolaci obytných budov.


POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

    Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60 je jedinou technologií, která umožňuje současné provedení tepelné a vodotěsné izolace plochých střech. Nástřikem přímo na povrch, který má být izolován (asfaltové pásy, vlnitý nebo trapézový plech, falcovaný plech nebo plechové šablony, vlnitý eternit nebo laminát a další podklady) se vytvoří bezespáré izolační souvrství s minimální technologickou tloušťkou 35mm (maximální tloušťka není omezene). Nástřik se provádí postupně po vrstvách tak, aby se dosáhlo požadované tloušťky vrstvy. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především možnost rekonstrukce střechy bez narušení provozu v izolovaném objektu a jednoduché, ale přitom velmi účinné řešení všech střešních prostupů. Nástřik plynule přechází na navazující vertikální prostupy jako jsou atiky, komíny, světlíky VZT apod.. Střecha izolovaná stříkanou pěnou ITPUR60 je pochozí pro provádění běžné údržby a revize zařízení umístěných na střeše (antény, hromosvo
    Stříkaná pěnová izolace disponuje neměnnými parametry, které zaručují její izolační vlastnosti v požadované kvalitě po dlouhou dobu. Kvalitní stříkaná izolace je především racionální investice do budoucna. Izolační vlastnosti všech ostatních typů izolací ztrácejí v průběhu času na kvalitě a po několika málo letech plní svoji funkci pouze minimálně, což stojí majitele objektu nemalé finanční prostředky. Stálé parametry by měly být při výběru izolačního materiálu limitujícím faktorem.
     Izolace PUR je v současné době nejdokonalejší (přilnavost, technické parametry, neprodyšnost, bezespárá vrstva) izolační systém, který dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu. Jedná-li se o kvalitní produkt (i v rámci izolace PUR lze narazit na produkty nekvalitní či o levné kopie), izolační vlastnosti nesnesou srovnání. Jednoduchost, časová nenáročnost a hlavně čistota aplikace – to jsou další velké klady, které je žádoucí při pořizování izolačního materiálu reflektovat.


VLASTNOSTI POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

    Správně aplikovaná izolace PUR nemění svůj tvar a vydrží po celou dobu životnosti budovy. Izolace PUR drží velmi pevně a přilne prakticky na všechny typy podkladů, jelikož se umí flexibilně přizpůsobit pohybu budovy. Izolace pur je použitelná pro izolaci v jakékoliv části objektu – od základů po střechu – pro více informací o vhodném typu izolace prosím použijte odkaz zde.
    Stříkaná pěnová izolace představuje dokonalou vzduchovou a zvukovou izolaci. Během chladného období udržuje v objektu teplý/ohřátý vzduch a v průběhu období letního šetří náklady spojené s klimatizací objektu. Stříkaná pěnová izolace dokonale utěsní i všechna těžce dostupná místa, která by v případě použití jiných izolačních materiálů představovala prostory, kudy uniká teplo. Stříkaná izolace dokonale těsní, přilne ke všem typům povrchů a dlouhodobě spoří náklady spojené s vytápěním a klimatizací objektu.


Nabídka volných pracovních míst

    Aplikace stříkané pěnové izolace je velmi rychlá a extrémně čistá. Např. kompletní izolaci bytu vyhotovíme během několika hodin, což je v porovnání s použitím jiných typů izolací nesrovnatelně rychlejší varianta. Vzhledem k tomu, že využíváme i injektážní izolační systémy není vždy nutná ani demontáž stávajících stavebních konstrukcí v rámci objektu – jednoduše navrtáme malé otvory, jimiž aplikujeme izolační pěnu - izolační materiál po několika sekundách nabývá na objemu a vyplní všechny dutiny, poté se vyvrtané otvory jednoduše zacelí.
    Jednou z mnoha možností izolací nástřikem pěnou ITPUR60 je izolace plochých střech s původní živičnou krytinou. Používá se jak u plochých střech rodinných nebo bytových domů, tak i na střechách průmyslových nebo zemědělských objektů. Střechy s původní živičnou krytinou je velmi problematické dodatečně izolovat jak z tepelně technického hlediska tak i z funkce hydroizolační. Výhodou nástřiku pěny ITPUR60 je, že ve většině případů není nutné strhávat stávající krytinu. Je však nutné provést opravu separačních defektů krytiny – odstranění boulí, vysušení vnitřní vlhkosti a natavením záplaty z asfaltovaného pásu. Po té se provádí vrstvený nástřik PUR pěnou na požadovanou tloušťku. Vzhledem k tomu, že PUR pěna nemá povrchovou odolnost vůči UV záření, opatřuje se její povrch ochranným UV nátěr (pěna je i bez nátěru tepelně izolační a hlavně i hydroizolační).   


TEPELNÁ A VODOTĚSNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH NÁSTŘIKEM POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR60

    Pokud jste v aktuální nabídce volných pracovních pozic nenašli tu, která by Vás zaujala, i přes to rádi přijmeme Váš životopis a posoudíme Vaše uplatnění ve společnosti ENVI-PUR, s.r.o. Přednostně přijímáme životopisy uchazečů, kteří absolvovali Vysokou školu chemicko-technologickou se zaměřením na technologii vody.
    V úvahách o celkové ekonomické návratnosti předkládaného způsobu tepelné a vodotěsné izolace střechy je nutné mít na zřeteli nejen dlouhou životnost pěny ITPUR60 (minimálně 25 let; s pravidelně obnovovaným kvalitním UV filtrem prakticky neomezeně), ale i minimální náklady na údržbu. Po uvedenou dobu odpadají samozřejmě také problémy a náklady spojené se zatékáním střechy. Na aplikovanou polyuretanovou pěnu poskytujeme záruku 5 – 10 let (dle UV filtru). Součástí záruky je i pravidelná kontrola stavu střešního pláště ve dvouletých obdobích. Kromě toho provádí naše firma i pozáruční servis jak na polyuretanovou pěnu, tak i na obnovu ochranného nátěru. K izolaci pěnou ITPUR60 používáme výhradně certifikované materiály. Součástí prací je i vlastní kontrola kvality nástřiku PUR pěnou prováděna pracovníky firmy a pravidelný nezávislý dohled autorizovanou zkušebnou.


VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

    O nás | Produkty | Ke stažení | Další práce | Kontakt | izolace PUR | Izolační pěna | Pěnová izolace | Polyurea | Inteligentní pěna | Inteligentní izolace | Stříkaná izolace | Blog | Partnerské weby | Hydroizolace teras a balkónů | Stříkaná izolace - zajímavosti | Hydroizolace střech | Hydroizolace teras | Hydroizolace balkonů | Způsob aplikace foukané izolace | Interní sekce
    Ochranný UV filtr chrání pěnu proti dlouhodobým účinkům UV záření. Společnost ITP s.r.o. nabízí dlouhodobě odzkoušené filtry speciálně formulované k ochraně povrchu polyuretanové tvrdé pěny na střešních pláštích. Pravidelným odborným obnovováním UV filtru (u kvalitních filtrů po 15 až 20-ti letech), lze prakticky bez omezení vlastností prodlužovat životnost izolační polyuretanové pěny ITPUR60 vystavené povětrnostním vlivům. Údržba UV filtrů je časově i finančně nenáročná.


UKÁZKY POUŽITÍ NÁSTŘIKU PĚNY ITPUR60 NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH

    Tento typ střešních krytin je nejčastěji tvořen trapézovým, vlnitým nebo falcovaným plechem. U těchto střech řeší stříkaná izolace ITPUR60 velmi dobře nejen netěsnící spoje plechů a falců, ale také otvory kolem kotvicích prvků, prostupy plechů a napojení plechů na zvýšené stěny, atiky apod.. Velkým přínosem je také vyztužení plechových krytin PUR pěnou. Před vlastní aplikací PUR pěny je nutné odstranit z plechové krytiny rez a nečistoty (odrezivěním a tlakovou vodu), provést základní nátěr odrezivěných míst a provést úpravu kotvení plechů. Proti další korozi je plech chráněn nastříkem polyuretanové pěny ITPUR60. 
    Při výběru izolace je nutné počítat s dlouhodobého hlediska. Pořizovací hodnota je pouze jednou z položek a je-li zasazena do dlouhodobého horizontu, jedná se o položku, kterou lze samostatně srovnávat pouze do určité míry. izolace PUR prokazatelně spoří náklady spojené s vytápěním, což představuje vyjádřeno v konkrétních číslech horentní sumy.
    Strukturovaný životopis zašlete prosím na sekretariat@envi-pur.cz. Pokud máte jakékoli dotazy kontaktujte nás na tel. čísle +420 731 629 772 nebo na výše zmíněném e-mailu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00