Jak na věc


psychologická poradna plzeň

Aktuálně jsem musel z osobních důvodů činnost poradny přerušit. Předpokládaná doba přerušení je do konce února 2018. Mrzí mě to, ale bohužel momentálně nemohu poskytovat své služby stávajícím klientům, ani přijímat nové klienty.

    PaedDr. Marie Mašková pedagog a psychoterapeut. V r. 2002 zapsaná v encyklopedii Who is Přednáší, pracuje s klienty z řad dětí i dospělých, zpracovává graf. posudky.
    Služby psychologického poradenství - psychologické poradny můžete využít v Plzni; po domluvě za Vámi mohu přijet i na Vaše pracoviště či do jiných prostor v rámci Plzně, příp. v rámci Rokycan. Psychologické konzultace probíhají zpravidla v odpoledních či podvečerních hodinách.
    Jmenuji se PhDr. Ludmila Nejedlá (více o mně na stránce "Životopis") a tímto Vás vítám na stránkách mé psychologické poradny pro výchovu a vzdělání, která je určená pro děti a mladistvé, jejich rodiče, učitele a vychovatele.


Výroční zpráva PPP Plzeň 2014/2015 (klikni)

    Tyto stránky psychologického poradenství – psychologické poradny v Plzni jsou určeny zejména těm z Vás, kteří právě procházejí obtížnou životní situací a hledají psychologickou podporu, východisko z osobní krize a odbornou pomoc psychologa. Jsou ale určeny také těm z Vás, kteří sice neprocházejí aktuální krizí či obtížnou životní situací, ale cítí, že na sobě chtějí pracovat, chtějí něco změnit a rozvíjet své možnosti. Na konzultaci budeme pracovat na tématu, se kterým přijdete. Můžeme říci, že cílem psychologických konzultací je směřování k úspěšnějšímu a šťastnějšímu životu, k Vaší spokojenosti.
    Privátní psychologická a terapeutická praxe.Pomoc při řešení životních krizí,traumatických zážitků,úzkostných stavů,obsesí a stresu.Podpůrná terapie při léčbě depresí.Alpha nursing - péče o miminka.
    Soudní znalec se zaměřením na diagnostiku a forenzní psychologii, práce s mládeží s poruchami chování či jinými výchovnými problémy, grafologické rozbory písma.
    Poskytuji služby v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky dospělých i dětí, dopravně psychologická vyšetření řidičů, služby soudního znalce, partnerské a personální poradenství
    Spolupracuji se speciálním pedagogem, podle potřeby s dětským neurologem a psychiatrem tak, aby se problém dítěte a rodiny řešil komplexně, odborně a efektivně.


Mgr. Ing. Vojtěch Bek - Psychologické poradenství - Psycholog Plzeň

    Dále v rámci spřátelené společnosti Gestalt s.r.o. nabízíme terapeutický výcvik budoucích psychoterapeutů. Výcvik otevíráme od podzimu 2015 a nabízíme v něm komplexní vzdělání, výuku nejen teorie, ale i sebezkušenost v psychoterapii, nácvik běžných terapeutických dovedností i supervize. Program kurzu splňuje české i mezinárodní standardy. Jeho lektory jsou čeští i zahraniční instruktoři. Odborným garantem výcviku Gestalt Studia je MUDr. Jan Roubal.
    Jsem absolventem pětiletého jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odbornost psychologa si zvyšuji mj. absolvováním specializačních kurzů a dalším vzděláváním (viz. stránka „O mně“). V neposlední řadě při práci s klienty uplatňuji způsob uvažování o světě a vztazích vycházející ze systemické teorie, z pojetí systemické psychoterapie, které jsem si osvojil v rámci výcviku v systemické psychoterapii.
    Můžete se podívat na stránku NEJČASTĚJŠÍ PSYCHICKÉ PROBLÉMY. Možná zjistíte, že i mnoho dalších lidí řeší podobné životní potíže, jako právě Vy, že tedy nejste sám či sama.
    Tyto stránky jsou tvořeny a pravidelně aktualizovány oblastními metodiky primární prevence PPP Plzeň. Vznikly za účelem lepší metodické podpory a komunikace s odbornou, ale i laickou veřejností.


Psycholog Plzeň - Psychologické poradenství – Psychologická poradna Plzeň

    Nabízím odbornou psychologickou pomoc lidem, kteří procházejí obtížnou životní situací. Rovněž nabízím pomoc lidem, kteří na sobě chtějí pracovat, chtějí něco změnit a rozvinout své možnosti.
    Psychologické poradenství má podobu systemických psychologických konzultací, věnujících se problémovým oblastem života klienta, či tématice rozvoje potenciálu jeho osobnosti. Snažím se, aby konzultace a poskytovaná psychologická pomoc byly efektivní, abychom tak řešení potíže, se kterou za mnou přijdete, zvládli v co nejkratší době, v co nejmenším počtu konzultací. Spolupráce pak má dle situace podobu jednorázové psychologické konzultace či pravidelných psychologických konzultací.
    PhDr. Iva Wittnerová - klinická a dopravní psychologie, Plzeň. Psychologické poradenství, diagnostika a psychoterapie, soudní znalkyně. Členka asociace klinických, dopravních a forenzních psychologů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00