Jak na věc


psycholog brno hrazený pojišťovnou

Vřele doporučuji své kolegy terapeuty:

    Společnost Gestalt s.r.o. otevírá od podzimu 2015 nový terapeutický výcvik Gestalt Studia. Výcvik nabízí komplexní vzdělání, výuku teorie, sebezkušenost v terapii, nácvik terapeutických dovedností i supervize. Celý program vyhovuje českým i mezinárodním standardům. Lektorský tým tvoří čeští i zahraniční lektoři. Odborným garantem programu Gestalt Studia je MUDr. Jan Roubal.
    Jestli jste i Vy byl(a) mým klientem, budu rád též za Vaše hodnocení. Pomůžete ostatním klientům zorientovat se při hledání vhodného psychologa, psychoterapeuta.
    V září 2017 otevíráme novou pobočku Psychoterapeutického centra Řipská. Na adresu "Senovážné nám. 23" se přesunou KBT terapeutky Mgr. Jitka Záhorská a Dr. Lucie Bělohlávková.
    Internetové stránky PSYCHOLOGIE-PSYCHOTERAPIE.NET vznikly jako informační médium pro širokou veřejnost ve spolupráci s psychologickým centrem PSYCHOTERAPIE ANDĚL. Cílem projektu je přinést strukturované a přehledné informace o práci psychologa a psychoterapeuta a také propagace kvlaitních služeb psychologického centra.
    Svobodu lze definovat jako schopnost vědomě jednat a nenechat se ovládat vnějšími okolnostmi ani nevědomými vnitřními impulsy. Abychom skutečně mohli řídit svůj život, potřebujeme rozvinout tři kvality všímavého života – jednoduchost, otevřenost a duchapřítomnost.


Nejsem psycholog, jsem psychoterapeut s praxí v Brně

    V sekci zajímavosti naleznete videa, texty článků a rozhovory vzešlé ze spolupráce s portálem psychologie.cz, ale také odkazy na zajímavé webové stránky z oblasti psychologie a psychoterapie.
    Gestalt terapie patří mezi směry, které se řadí do proudu humanistické psychoterpaie. Synonymum pro slovo „gestalt“ je „tvar“. Název tohoto směru je odvozen z klasického německého psychologického směru, který zdůrazňoval, že vjemy a analogicky také zážitky a zkušenosti se ve vnímání a prožívání člověka objevují v určitých „tvarech“, celcích. V rovině psychoterapeutické se Gestalt terapie zaměřuje mj. na zvědomování a propracovávání těchto vnitřních „tvarů“ tak, aby byly pro klienta srozumitelné, optimálně uspořádané a celistvé.


Psychoterapie Řipská na Facebooku

    Můj příběh je trochu odlišný, protože terapii jsem absolvoval už před zhruba dvěma lety a čítala jen několik málo sezení. Od té doby uběhla již velmi dlouhá doba a změnilo se toho opravdu hodně - moje povaha, vztahy i postoje. Poprvé ve svém životě jsem ale schopen říct, že ho mám pod kontrolou - tedy alespoň do takové míry, jakou si člověk může přát. Přitom právě terapie v tom hrála velmi důležitou roli, ačkoli stála na samotném začátku a na první pohled změnila jen málo. A skutečně – když to vezmu pragmaticky, terapie byla "jen" povídání.
    Všechny terapeutické směry se snaží naplnit stejný cíl – pomoci klientovi. Liší se pouze v prostředcích, které k tomu užívají. Systemická terapie je svébytnou terapeutickou školou, která utvořila vlastní ucelenou teorii psychoterapeutického procesu. Přídavné jméno „systemický“ značí způsob myšlení a uvažovaní, způsob nahlížení, který je soustředěn na systém. Systém je jednota díky tomu, že jej pozorovatel jako takový vnímá a jako takovém o něm hovoří. Systémem může být rodina, nejbližší okolí v kontextu pozorovatelových postojů a přesvědčení.
    2018 © www.psycholog-bartos.cz, psycholog a psychoterapeut, psychoterapie v PrazePsycholog Praha s.r.o., Řipská 767/15, 130 00 Praha - Vinohrady, IČ/DIČ: CZ 014 00 606.Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206154.


Články z oblasti psychologie a psychoterapie

    Nová posila našeho týmu - Mgr. Hana Novotná – psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé. V terapii se zaměřuje především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot. Pracuje formou individuální, rodinné a skupinové terapie. K dispozici od 28. května na telefonu 777 019 026 nebo na emailu (novotna@psycholog-praha.cz).
    Termíny psycholog, psychoterapeut, poradenství, psychologie a psychoterapie jsou si velmi blízké a často se zaměňují a obyčejný člověk má často problém se v nich vyznat. Ve skutečnosti, většina lidí, kteří na internetu hledaji psychologa má vlastně zájem o psychoterapii, nebo doprovázení.
    Chápeme, že takové rozhodnutí stojí značnou dávku odvahy. Často v naší společnosti také překonáváme pocity studu a viny, že nedokážeme pomoct sami sobě nebo že na nás druzí budou pohlížet s despektem jako k někomu slabšímu či méněcennému. Rádi bychom Vás v tomto smyslu podpořili naším přístupem k Vám, jako k plnohodnotným lidským bytostem, které se ocitli v nouzi či v problému a kterým jsme ochotni a schopni pomoci. Vaše anonymita a důvěrnost sdělení je námi zabezpečena. Důstojnost a respekt k člověku jako takovému je naší prioritou.


(načtěte pomocí čtečky QR kódů)

    Nová posila našeho týmu - Mgr. Radek Hodoval – psycholog a terapeut pro dospívající (od 14 let) a dospělé. Radek nabízí pomoc při řešení aktuálních životních potížích jako jsou prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života. Kontaktovat jej můžete na telefonu 604 661 023 nebo na emailu (hodoval@psycholog-praha.cz).
    Psycholog také během spolupráce nenavazuje s klientem osobní vztah. Myslíme tím, že psycholog netráví s klientem čas mimo domluvená sezení v ambulanci (existují jistě výjimky např. při terapeutických pobytech nebo tréningu v terénu). Při dlohodobější psychoterapii docházhí k blízkému vztahu, ve kterém klient sděluje důvěrné informace a intimní zážitky a terapeut (psycholog) má pro klienta porozumění. Ale právě pro zachování bezpečí na obou stranách je třeba, aby se tento pracovní vztah odehrával v prostředí pracoviště psychologa či psychoterapeuta, nikoliv v kavárně, naprocházkách atd.
    Pokud odborník vystudoval „pouze“ psychologii a ne medicínu, nepředepisuje psycholog žádné léky, to je vžd výsada lékaře. Je dobré si tuto skutečnost ujasnit hned na začátku, z vlastní praxe dobře víme, jak bývají klienti překvapení, když přijdou do ordinace kvůli nespavosti a my jim místo prášků na spaní nabízíme rozhovor o jejich starostech a relaxační techniky.


V rámci své psychoterapeutické praxe vám nabízím:

    V nakladatelství Portál vyšla právě nová kniha Dr. Lucie Bělohlávkové "Jak přežít, když se často bojím." Kniha je určena dětem s úzkostmi a jejich rodičům. Více informací naleznete na webu nakladatelství Portál.
    Dobrý psycholog také nenabízí „zázraky do tří dnů nebo rovnou hned“. Existují samozřejmě jednorázová poradenství, kdy klient přichází např. s jasnou otázkou na určitý výchovný postup u svých dětí. I v tomto případě je možné domluvit více sezení, pozvat děti, druhého partnera, ale i jedno setkání může splnit svůj účel. Pokud ale klient již nějakou dobu trpí psychickými problémy nebo se jedná o vztahovou krizi, je k úspěšné spolupráci potřeba nějaký čas a sliby rychlých a efektivních řešení působí od odborníka nekorektně..
    Naše stránky rovněž poskytují články a informace, které slouží k lepší orientaci ve Vaší situaci, abyste mohli plnohodnotně zvážit své rozhodnutí, zda se chcete a potřebujete svěřit do naší péče.


Psychologická pomoc pro děti i dospělé

    Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řipská sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v podobě psychologické konzultace či psychoterapie, nabízíme Vám příležitost seznámit se s možnostmi, které jsme schopni a ochotni Vám nabídnout.
    Dobrý den, jmenuji se Michal Mynář a nejsem klinický ani poradenský psycholog, ale psychoterapeut. Moje psychoterapeutická praxe ale - podobně jako mnohá psychologická praxe - nabízí pomoc v obtížných životních situacích. Pokud máte osobní, či vztahový problém, nebo řešíte pracovní dilema, procházíte krizí a hledáte pomoc, pak hledáte na správném místě. Nemusíte být na problémy sami! Pomohu Vám najít řešení Vašich problémů.
    Eurocentre company s.r.o., dle webových stránek http://www.euro-centre.info/, nabízí pracovní pozice v Čechách. Psychoterapeutické centrum Řipská prohlašuje, že s touto společností nespolupracuje a v dnešní době žádné terapeuty v zahraničí aktivně nevyhledává!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00