Jak na věc


proslov otce rodiny u štědrovečerní večeře

Romsko bílá láska aneb jak to chodí ve smíšených manželstvích

    2 Romsko bílá láska aneb jak to chodí ve smíšených manželstvích Zabývám se myšlenkou, která mi stále nedá spát. Jedná se o vztahy mezi majoritou a minoritou, zkušenosti lidí odlišných kultur. Chci poukázat na možnost pochopení nebo na problémy, které se vyskytují ve smíšených párech, na teorii o romské populaci a odlišnosti mezi zástupci majoritní a minoritní společnosti v manželství. V teoretické části bakalářské práci budu popisovat charakteristické znaky romské komunity, romské rodiny, historii Romů, jejich tradice a zvyky. Rád bych poukázal na Romy, jak je vidí majorita, co se o nich napsalo za posledních 50 let a jak se o nich píše v dnešní době. Najít řešení pro ty, které trpí xenofobií. Záměrem mé bakalářské práce bude zjišťování problémů vybraných tří smíšených manželstvích (Rom x gádžo), vzájemné porovnávání na základě jejich ústních výpovědích o vlastních zkušenostech s postoji a názory okolí. Bude mě zajímat, jaké je postavení a povinnosti ženy (gadži) v romské komunitě (poč


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00