Jak na věc


projekt malý rodinný dům

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost - OP LZZ

    Bytový dům B15 navazuje na stávající novou výstavbu na Jižních Svazích v bezprostřední blízkosti Centrálního parku. Tato lokalita se stala mezi zájemci o bydlení velmi oblíbenou a…
    Bytový dům B14 navazuje na stávající novou výstavbu na Jižních Svazích v bezprostřední blízkosti Centrálního parku. Tato lokalita se stala mezi zájemci o bydlení velmi oblíbenou a…
    Nadstandardní byty v atraktivní lokalitě obce Březnice u Zlína. Celkem v lokalitě vznikne 6 bytových domů, kdy krajní, zrcadlově otočené domy budou tvořit vždy 3 samostatné byty o…
    Projekt Vám nabízí celkem 8 nebytových jednotek o velikosti 88 - 364m2. U vybraných nebytových jednotek je možnost individuálního dispozičního řešení a úprav.
    Veřejná zakázka - Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
    Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb (druhé vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.


Integrovaný operační program - IOP

    Cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických a organizačních opatření vedoucích k dalšímu zkvalitnění, zefektivnění a ke standardizaci činností v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonu orgánů inspekce práce. Dále aplikovat moderní metody vedoucí ke zvýšení efektivity, výkonnosti, kvality a transparentnosti činností SÚIP s důrazem na popis kompetencí odborných pracovníků, zkvalitnění jejich výkonu v rámci jednotlivých procesů. Projekt bude zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů a zavádění moderních prvků personální práce prostřednictvím definovaných kompetencí a kompetenčního modelu organizace, který umožní identifikovat vzdělávací potřeby a nastavit plány dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.
    Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
    Cílem projektu je připravit a realizovat soubor metodických, organizačních a provozních opatření vedoucích k omezení nelegálního zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.
    Bytový dům B13 navazuje na stávající novou výstavbu na Jižních Svazích v bezprostřední blízkosti Centrálního parku. Tato lokalita se stala mezi zájemci o bydlení velmi oblíbenou a…


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00