Jak na věc


prohlídky prahy pro děti

Prohlídky pro rodiny a jednotlivce

    Srdečně Vás zveme na prohlídku Krnova, kterou pro Vás připravili studenti SOŠ dopravy a cestovního ruchu ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Krnov a s Městským muzeum Krnov. Prohlídka startuje od TIC Krnov v 16 hodin.
    Od roku 2014 je věž radnice zpřístupněna návštěvníkům v pravidelných prohlídkách, které probíhají od 15.5. do 15.9. Skupinové prohlídky si můžete objednat předem i mimo pravidelné prohlídky v Turistickém informačním centru Krnov na tel. čísle 554 614 612 nebo e-mailem: tic@mukrnov.cz i mimo uvedené termíny. Délka prohlídky je cca 30 minut.
    Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.


Prohlídka kostela sv. Ducha s poslechem krnovských varhan

    Turistické informační centrum Krnov připravilo na letošní turistickou sezonu netradiční prohlídky Krnova ke stému výročí založení republiky s průvodkyní v kostýmu. Účastníci prohlídky se ocitnou v Krnově roku 1918 a jejich cesta povede od Flemmichovy vily, přes synagogu, radnici a kostel sv. Martina k památníku Leopolda Bauera.Prohlídku si můžete stále domluvit v TIC Krnov.
    Zámek Napajedla je krásnou historickou památkou. Barokním sídlem, které stojí za to navštívit. Zámek nikdy nebyl otevřen pro veřejnost. Tomu se děje až od roku 2010. Nyní tedy máte jedinečnou příležitost vstoupit jeho branami dovnitř a kochat se krásou historických sálů, kterými procházela napajedelská šlechta - zejména rody Rottalů, Kobenzlu, von Stockau či významných Baltazziů.
    Protože Československý Lloyd s.r.o. nenavázal další spolupráci s mojí firmou Yacht Service, požádal jsem Námořní úřad Ministerstva dopravy o pověření k vystavování Osvědčení o technické způsobilosti námořních jachet k plavbě. Dne 27. srpna 2010 Námořní úřad pověřil mojí firmu k výše uvedené činnosti.
    Prohlídku si můžete domluvit v pondělí, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. Kostel bude otevřen do 15 minut na telefonické zavolání tel. 731 623 421. Poslední prohlídku lze objednat nejpozději v 16 hodin.Vstupné dobrovolné.


Prohlídka radniční věže s průvodcem

    Délka prohlídky je cca 45 minut. Výklad průvodce je 20 minut, zbývající čas je určen na prohlídku interiéru a vystavené expozice. Do hlavního sálu je přístup bezbariérový, neopakovatelnou atmosféru tak mohou zakusit i naši hendikepovaní spoluobčané.
    V letošním roce opět vychází Turistické noviny, které získáte v TIC Krnov, ale také v krnovských památkách a ubytovacích zařízeních od 19. května. Nabídnou Vám je také památky v Mikroregionu Krnovsko.
    O víkendu a vybraných dnech pořádáme pro návštěvníky programy s pohádkovými bytostmi, divadelní a loutková představení, trpasličí tvořivé dílničky, karnevaly…V době komentované prohlídky není možná prohlídka bez programu.
    Technické prohlídky námořních jachet jsem od roku 1993 prováděl na základě smlouvy s Českým lodním a průmyslovým registrem. ČLPR.
    V květnu 2010 přestal ČLPR na základě rozhodnutí své mateřské organizace Germanischer Lloyd provádět výše uvedené prohlídky. Byla založena nová organizace, Českoslovanský Lloyd s.r.o., kterou Námořní úřad Ministerstva dopravy ČR pověřil k osvědčování technické způsobilosti námořních jachet k plavbě.


"Zámek Napajedla je místem, kde to dýchá minulostí a žije současností..."

    Od dubna 2011 vlastní firma Yachtservice - Oldřich Straka v oboru technické prohlídky plavidel, znalecké posudky v oblasti lodni dopravy, teoretické a praktické školení jachrařů
    Vážení učitelé zakladních a mateřských škol, nabízíme Vám pro Vaše žáky a žačky komentovanou prohlídku Pohádkové vesničky s názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY v doprovodu pohádkové bytosti a soutěží se sladkou odměnou.
    Pravidelné prohlídky budou probíhat od 1. května do 31. října 2018:úterý - pátek          13:00 - 17:00sobota                   10:00 - 17:00neděle                   11:00 - 17:00
    Na vrcholu Cvilínského kopce 423 m. n. m. stojí zřícenina hradu Cvilín, nazývaná též Lobštejn neboli Šelenburk. Jedná se o trosky pravidelně utvořeného hradu, jehož půdorysná dispozice zůstala nenarušena většími přestavbami.


Flemmichova vila - Městské muzeum Krnov

    Do seznamu míst rodinných výletů v Krnově přibyla v pondělí 16. října 2017 nová naučná stezka Horky - Kabátův kopec. Stezku vybudovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Levrekův ostrov, která na 3,5 km trase rozmístila pět akátových laviček a devět infopanelů, z nichž část bude interaktivních – s pexesem, skrývačkami nebo hádankami. Na některých jsou nainstalovány také hmyzí domky. Naučná stezka začíná u autobusové zastávky MHD Pod Ježníkem (u rybníků).
    Cena prohlídky obsahuje fundovanou prohlídku historických sálů s průvodcem, kde se seznámíte s historií zámku, se šlechitckými rody a navštívíte hlavní historické sály zámku. Prohlídka trvá cca 45 minut. Fotografování či natáčení v průběhu prohlídek není povoleno.Výše uvedené ceny se týkají prohlídek v běžné otevírací době. Mimo otevírací dobu se prohlídky poskytují skupinám 10 a více osob.
    A co je obsahem skládačky? Najdete zde všechny dostupné krnovské památky, jejich otevírací dobu a vstupné. QR kód Vás odkáže na další informace o jednotlivých památkách. Skládačka vychází v česko-polské mutaci a je pořízena v rámci projektu Podpora propagace TIC Krnov, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem.
    Plakáty a skládačka Turistická sezóna Krnov 2018 vychází v česko-polské mutaci a je pořízena v rámci projektu Podpora propagace TIC Krnov, který je spolufinancován Moravskoslezským krajem.


Kostel sv. Benedikta - Krnov Kostelec

    Spojte svůj výlet do Pohádkové vesničky i s návštěvou našeho nově zrekonstruovaného sportovně-relaxačního centra (vyhřívaný bazén, sauna, vířivka, masáže, posilovna, solárium).
    Rezervace na tel. 566 664 477 (bez objednání nelze)Vstupenky si, prosím, vyzvedněte na recepci hotelu Podlesí.Programy naleznete v sekci Kalendář akcí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14647
cache: 0024:00:00