Jak na věc


procvičování vzorů podstatných jmen

Vzory podstatných jmen - ženský rod

    2 Pro skloňování podstatných jmen existují vzory. Rod zakončení zakončení vzor 1.p. jedn.č. 2.p. jedn.č. Mužský bez koncovky -u nebo a tvrdý vzor hrad neživot. -e měkký vzor stroj Mužský bez koncovky -a tvrdý vzor pán životný -e měkký vzor muž s koncovkou a tvrdý vzor předseda -e měkký vzor soudce Ženský koncovkou a -y tvrdý vzor žena -e -e měkký vzor růže bez koncovky -e/-ě/ vzor píseň -i vzor kost Střední s koncovkou o -a tvrdý vzor město -e -e měkký vzor moře -e -ete vzor kuře -í -í vzor stavení V 3. a 6. pádě čísla jednotného bývá u řady vlastních jmen vzoru pán, muž koncovka ovi jen u posledního jména /o skladateli Bedřichu Smetanovi, o kamarádu Petru Novákovi/. Jména vzoru předseda mají vždy jen koncovku ovi /o Otovi Václavíkovi/. V 6. pádě čísla množného rodu mužského je někdy kolísání. U rodu mužského životného je koncovka ích většinou tehdy, jsou-li zakončena na h, -ch, -k /o vojácích, o hroších/. U rodu mužského neživotného, který je zakončený stejně, bývá vedle koncovky ích
    4 Šli jsme do kina s vychovatel. Obil na pol ch uzrálo. Na návs si hrál kluci. Se všemi zavazadl se do letadla nedostanete. V obuv jsem koupila krásné zimní boty. Leskl se jako nějaké drahokam. Děti si prohlížel klece se lv a lvicem. Knedlíky s borůvkam nám chutnal. Přicházel hajný se dvěma ps. Prohlížel si knihu s automobil a motocykl. Na břez ch řeky se uhnízdil ptáci. Severoamerické step se nazývají prérie. Slovenští fotbalisté hráli s Ital, Francouz a Španěl. Doplnil si sbírku hmyzu krásným šídl. Smícháním látek vznikají směs. Nad pol, lukam, osadam se vznášel ptáci. V Africe žijí antilop, žiraf a pštros. Mluvili s představitel vysokých škol. Rád se setkávám se mými přátel. Vyfotil se s olympijským vítěz. Z mlýna jel voz s pytl mouky. Ve finále jsme hráli s Rus. 4/4


Podstatná jména - rod mužský - vzor předseda, soudce

    3 Podstatná jména rodu mužského zakončená na-ita, -ista mívají v 1. a 5. pádě množného čísla é /jezuita - jezuité, teniska tenisté/. Tvary s koncovkou i /tenisti/ jsou hovorové. Podstatná jména na ko, -cho mají v 6. pádě čísla množného většinou koncovku ách /v městečkách/. Jsou však možné i tvary o jablcích i o jablkách. Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen: U vzorů muž, stroj, růže, píseň, kost, moře, stavení píšeme v koncovkách jen měkké i/í. U vzorů hrad a město je kromě koncovky ích /v lesích/ jen tvrdé y. U vzoru žena je kromě koncovky ami jen tvrdé y. U vzoru pán je tvrdé y jen v 4. a 7.pádě čísla množného. PRAKTICKÁ CVIČENÍ JMÉNA DEJTE DO 3. NEBO 6. PÁDU o /básník Karel Jaromír Erben/ o /pan Eda Všetečka/ o /profesor Bohuslav Komárek/ k /básník Fráňa Šrámek/ k /básník Josef Václav Sládek/ k /spolužák Karel Eliáš/ k /předseda Ota Svoboda/ PODSTATNÁ JMÉNA V ZÁVORKÁCH UŽIJTE VE SPISOVNÝCH TVARECH na /chodníky/, učí se pracovat na /soustruhy/, na /vrchy/, v /obláčky/, na /schůdky


PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

    1 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu SŠPU Opava učebna IT Typ šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů) Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ II Popis sady vzdělávacích materiálů: Český jazyk II, 2. ročník Sada číslo: D 10 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 07 Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_D Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Mgr. Martina Hulvová Procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen podle vzorů PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Skloňování je tvoření různých tvarů podle pádů a podle čísla. Při skloňování rozlišujeme ve slově kmen a koncovku. Kmen je část, která je spole

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11457
cache: 0024:00:00