Jak na věc


procento svalů v těle

Mohlo by Vás také zajímat…

    Díky zateplení nemovitosti uspoří rodina Kouteckých asi 77 % měrné potřeby tepla na vytápění jejich domu. Za ohřev teplé vody neušetří nic, protože jich v domácnosti žije pořád stejně. Úspora za vytápění tak bude činit celých 32.321,- Kč, jinými slovy roční náklad na topení bude místo původních téměř 42.000,- Kč pouze 9.625,- Kč.
    Začínal jsem asi stejně jako začínáte Vy. Nevěřil jsem, že bych mohl výrazně zhubnout natož nakonec shodit přes 20kg. K úspěchu jsem nakonec potřeboval několik základních věcí....
    Poznámka: Při výpočtu ekonomické efektivnosti se vychází z normových okrajových výpočtových podmínek. Hodnoty skutečné spotřeby se mohou lišit podle konkrétního provozu nemovitosti.
    Hmotnost a podíl tělesného tuku je velice dobrý vypovýdající údaj o zdravotním riziku. Tělesný tuk v těle má na starost řadu nenahraditelných úkolů v organismu. Tuk je bohatou zásobárnou energie, čehož organismus náležitě využívá. To je také obrovský výhoda, díky které se lidem evolučně podařilo přežít do dnešních dnů. Tuk je nezbytný pro zdravý vývoj. Každá buňka v lidském těle obsahuje značné množství tuků. Mozek je tvořen ze 70% právě tukem.


Jak ovlivní vnitřní výnosové procento dotace?

    Máme tedy počáteční investici ve výši 515.000,- Kč, roční úsporu 32.321,- Kč, uvažovaná doba je 25 let. Výpočet je možné provést jednoduše pomocí tabulkového kalkulátoru – v našem případě MS Excel, nebo ručně pomocí tzv. iterační metody ↑ (to je časově náročnější). V Excelu si jednoduše dáte na první místo investici (se záporným znaménkem) a pod ní přínosy pro jednotlivé roky. Výpočet se provede pomocí funkce míra.výnosnosti().
    Na zateplení je však možné využít dotaci – např. z programu Nová zelená úsporám ↑. Uvažujme modelový příklad, že rodina Kouteckých dostane dotační podporu 205.000,- Kč. Jak to změní výsledné vnitřní výnosové procento?
    Předpokládejme, že doba, za níž bude nutné investici do zateplení obnovit, respektive provést významnější opravy, je 25 let. Jak se tedy vypočítá vnitřní výnosové procento?
    Přínosů zateplení domu je celá řada. Některé se měří lépe (například nižší spotřeba energie a tím levnější provoz domu, dopad na životní prostředí), jiné jsou spíše pocitové a záleží na vkusu (například hezčí vzhled nemovitosti). Vnitřní výnosové procento je ukazatelem, který se soustředí na ekonomickou výhodnost zateplení/snížení energetické náročnosti domu. Proč je tento ukazatel důležitý? Protože se zabýváme snižováním energetické náročnosti budov, vysvětlíme to právě v oboru stavebnictví.


Vzorec pro vnitřní výnosové procento

    VVP musí být kladné a vyšší než míra výnosnosti naší nejlepší alternativní investice. Jaká investice to je záleží na každém individuálně. Pro někoho je to úroková míra na jeho spořícím účtu, pro jiného míra výnosnosti státních dluhopisů, někdo jiný zas investuje do akcií. V principu však jde o to, že porovnáváme, zda se nám vyplatí investovat do zateplení, nebo zda máme peníze uložit jinam a krýt náklady na zateplení z tohoto druhého zdroje.
    Vnitřní výnosové procento (zkracuje se často jako VVP, anglicky internal rate of return ↑, IRR) hodnotí výhodnost investice – v našem případě do zateplení. Spočítáme-li VVP a porovnáme jeho výši s tzv. referenční úrokovou sazbou (tj. výnosem, který bychom získali, kdybychom dali peníze místo do zateplení do nejlepší zvažované alternativy), zjistíme, zda je naše stavební investice smysluplná či nikoli. Čili zda se nám vyplatí. Vnitřní výnosové procento není jediným ukazatelem ↑, který se používá pro hodnocení investic. Kromě něj nachází často využití i čistá současná hodnota nebo doba návratnosti. Při hodnocení se doporučuje použít více kritérií, více ukazatelů.
    Na výpočtu je vidět, že za uvažovaných 25 let je VVP na úrovni skoro 4%, což je mnohem více než uvažovaná referenční úroková sazba 1,5%. A to jsme uvažovali pouze přímé finanční dopady za předpokladu, že cena plynu ↑ nebude růst. Nezvažovali jsme větší komfort užití stavby, hezčí vzhled apod.


Hodnocení přínosů zateplení 1: vnitřní výnosové procento

    Pan Koutecký bydlí ve starším rodinném domku, jehož plocha je 152 m2. Využívá pro topení (na spotřebě podíl asi 70 %) i přípravu teplé vody (podíl na spotřebě asi 30 %) plynový kotel. Jeho celková roční spotřeba plynu činí 39.967 kWh. Při ceně za 1kWh plynu cca 1,50 Kč jsou roční náklady za plyn asi 59.964,- Kč. Na topení připadá tedy přibližně 41.975,- Kč

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00