Jak na věc


pravomoci územních samosprávných celků

Pravomoci prezidenta republiky vůči vládě a jiným orgánům výkonné moci

    Zpráva republikánských kongresmanů, která kritizuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti USA kvůli údajnému zneužití pravomocí při vyšetřování role Ruska v předloňských prezidentských volbách, podle Donalda Trumpa jeho osobu zcela očišťuje. Americký prezident to dnes napsal na sociální síti twitter. "Ruský hon na čarodějnice" ale ve Spojených státech podle něj dál pokračuje.
    Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských voleb v USA zneužily pravomoci. Tvrdí to zpráva republikánských kongresmanů, jejíž odtajnění dnes schválil prezident Donald Trump.
    Prezidentské volby se pomalu blíží, začínají volební kampaně a lidé se začínají zajímat o kandidáty na budoucí hlavu státu. Mezi lidmi se šíří fáma, že by v případě znovuzvolení v prezidentských volbách vyhlásil Miloš Zeman zrušení exekucí. Co všechno ale může prezident republiky pro své občany udělat?
    Úředníci budou i nadále moci kontrolovat, čím lidé doma topí. Ústavní soud jim pravomoc ponechal. Zamítl tak návrh několika poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší.
    Katalánci chtějí dál bránit nezávislost a nehodlají se podřídit španělské vládě. Madrid chce omezit autonomii Katalánska, musí to ale ještě schválit senát. Katalánci kvůli tomu o víkendu protestovali v ulicích.


Soutěžte s námi o cyklo balíček. 5 zásadních tipů, jak vybrat elektrokolo, které vám perfektně sedne

    Vláda ve sněmovní debatě nepodpoří návrh opoziční TOP 09 vzít úředníkům a policistům nově nabytou pravomoc přesunovat veřejná shromáždění v době jejich konání na jiná místa. Možnost takto zasáhnout dostanou přímo na místě akce od listopadu.
    Tajné služby by mohly získávat údaje, které jsou chráněny bankovním tajemstvím, a to i bez vědomí banky. Vláda v demisi schválila návrh novely zákona, podle kterého by zpravodajské služby mohly získat větší pravomoci.
    Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, nebo provozování radiokomunikačních služeb. Zavedení rušení musí policie ohlásit na územně příslušné operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Českému telekomunikačnímu úřadu. V nezbytné míře informuje o provedeném rušení dotčené provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. To však neplatí, pokud by poskytnutí této informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie.


"Státní převrat!" reagují Katalánci na záměr omezit jejich autonomii

    Získat hypotéku může být v budoucnu ještě složitější. Česká národní banka totiž připravuje novelu, která by jí dávala pravomoc nařizovat limity pro poskytování hypoték. Pokud by novela prošla, mohla by například určovat, kolik si žadatel může maximálně půjčit vzhledem ke svému platu.
    Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností a má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo tyto věci nacházejí. Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.


Pravomoci policisty České republiky

    Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Více o institutu vykázání se můžete dozvědět také v našem článku „Domácí násilí“.
    Krize v Katalánsku se vyhrocuje. Španělská vláda oznámila, že omezí katalánskou autonomii. Madrid sesadí katalánského premiéra i tamní regionální vládu a vyhlásí nové volby. Katalánští separatisté to označují za státní převrat a nástup totalitarismu.


Získat hypotéku by mohlo být ještě těžší, ČNB chce nařizovat limity

    Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí nebo je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. U zajištění osoby pronásledované příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru však zajištění nesmí trvat déle než 6 hodin, pokud příslušný orgán cizího státu nepožádá o omezení osoby na svobodě za účelem vydání nebo předání, přičemž hodiny mezi půlnocí a devátou hodinou ranní se nezapočítávají. Osobu, která fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, je policista oprávněn zajistit připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. Připoutání musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba jednání, na jehož základě byla připoutána, nebude opakovat, nejpozději však do uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání.
    Prezident Miloš Zeman prozradil, že si přeje, aby hlava státu měla větší kompetence. Podle Zemana si je vzhledem k tomu, že je volena přímo občany a má silný mandát, zaslouží. Prezident by podle Zemana měl mít právo navrhovat zákony a přehlasování jeho veta by mělo být složitější.
    Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Oproti strážníkům obecní policie, mají příslušníci Policie ČR podstatně větší pravomoci, a proto se v tomto článku zaměříme především na ty, které mají právě pouze policisté České republiky. Pokud si chcete srovnat oprávnění strážníků obecní policie s pravomocemi policistů, doporučujeme Vám si přečíst taktéž náš článek „Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění“.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00