Jak na věc


pracovně lékařské prohlídky 2018 řidiči

Pracovně lékařská péče (PLP) vyžádaná zaměstnavatelem

    Nezaměstnaných je v naší republice asi 400 000 lidí a lidí v produktivním věku je asi 7 000 000. I když někteří další podnikají, je řejmé, že existuje asi šest milionů lidí v nějakém pracovně-právním vztahu. To je více lidí, než kolik jich je vdaných či ženatých. Pracovně-právní vztah je jeden z nejdůležitějších, který v našem životě máme. Vždyť v práci trávíme osm hodin denně - to je více, než trávíme v bdělém stavu doma.
    Naše kancelář si je vědoma toho, že i pracovně-právním vztahům je nutno věnovat řádnou pozornost. Věnujte pracovně-právním vztahům pozornost i VY!! A to dříve, než bude pozdě - než vám váš pracovně-právní vztah přestane vyhovovat či než zjistíte, že jste se zavázali k věcem, ze kterých není úniku.... kontaktujte nás kdykoliv,  nejlépe ale PŘED tím, než problém s pracovně-právním vztahem vznikne...  
    V současné době máme napněnou kapacitu pro zajištění smluvních PLS. PLP nad rámec uzavřených smluv provádíme pouze u námi registrovaných pacientů, jejichž zaměstnání spadá do 1. kategorie práce, tak, jak je umožněno legislativou.
    Možnost objednání na PLP je kdykoli během ordinační doby, mimo středu, doporučujeme však níže uvedené termíny:
    Akceptujeme i zaměstnavatelem navržený posudek, pokud splňuje všechny náležitosti dané platnou legislativou a je zaměstnancem doručen ve dvou vyhotoveních.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00