Jak na věc


povinnosti najemníku

Nehoda v ulici J. Opletala v obci Frýdek-Místek

    Dnešní trh nabízí nepřeberné množství různých pneumatik, ovšem ne všechny jsou prověřené a kvalitní. Co se stane, když chcete za každou cenu ušetřit a koupíte ty nejlevnější? Jaký je v nich rozdíl, a opravdu se ty levné vyplatí?
    Zatoužili jste po modernějším automobilu? Automobilové firmy každoročně chrlí nové a nové vozy, které mají za cíl udělat řidičovu jízdu co nejpohodlnější. Ovšem ne každý má na to, aby si nové auto zaplatil z úspor, tudíž někteří volí leasingové financování. V tomto článku se zaměříme na výhody a nevýhody operativního leasingu.
    Nařízení vlády od února 2016 rozšířilo režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožnilo použití tohoto režimu i na případ, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu.
    Existence těchto povinností je rovněž vázána na určité podmínky. Pomocí Klíče k ochraně osobních údajů jste rovněž schopni orientačně vyhodnotit, zda při konrétním zpracování jako správce nějakou povinnost máte či nikoli.


9Sdělit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady, které tuto skutečnost potvrzují.

    Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací.
    zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy
    Na základě mechanismu rychlé reakce může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Od 10.2.2019 10:55 do 13:00 na silnici 56 u obce Staré Hamry okres Frýdek-Místek nehoda neprůjezdný pruh, 2 havarovaná vozidla probíhají záchranné a vyprošťovací práce 2 x OA se zraněním. Na místě ZZS, HZS a PČR.Událostí je ovlivněn jeden směr provozu


10Povinnost přijímat písemnosti v místě podnikání, sídle, organizační složce.

    informovat subjekty údajů v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
    Režim přenesené daňové povinnosti platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH, firmami a podnikateli. Netýká se koncových drobných spotřebitelů - soukromých osob.
     Za účelem automatického generování oprávnění na údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN, které jsou ze své povahy veřejné a oprávnění na ně má každé OVM, které vykonává agendu,...
    V říjnu 2018 EU rozhodla o možnosti používat režim reverse charge v daleko větší míře než dosud. Česká vláda nyní usiluje, aby od poloviny roku 2020 platil plošný reverse charge pro veškerá jednotlivá plnění, která přesáhnou limit 17.500 EUR, tedy cca 450 tisíc Kč. Drobných živnostníků a dalších OSVČ se tedy změna nedotkne.


5 situací, ve kterých nepojištěné auto vyjde draze

    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Od 10.2.2019 10:40 do 12:45 na silnici 223 u obce Křimov okres Chomutov . u obce Celná, nehoda havarované vozidlo havárie OA do svodidel, bez zranění osob. Komunikace je průjezdná.Událostí je ovlivněn jeden směr provozu
    Kromě posledních dvou povinností, které se plní vůči Úřadu pro ochranu osobních úddajů, je možné ostatní z těchto deklaračních povinností splnit pomocí Klíče k ochraně osobních údajů. Pomocí tohoto nástroje jste schopni popsat Vaše zpracování osobních údajů a zároveň vygenerovat dokumenty, které odpovídají požadavkům zákona na to, abyste správně splnili požadaovanou povinnost.
     Správce registru práv a povinností zveřejňuje metodiku úkonu na žádost, která je určená ohlašovatelům agend, kteří budou do ohlášení agend doplňovat údaje na žádost dle zákona č. 251/2017 Sb.,...


Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

    V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? Proto vám všech 12 povinností vyplývající ze živnostenského zákona a několik dalších zde předkládáme, abyste nemuseli číst celý živnostenský zákon.
    Povinnosti, které označuji jako deklarační a dokumentační jsou ty, které lze plnit písemně. Zpravidla se tak děje vydáním nebo vyplněním určitého dokumentu, ve kterém správce osvědčuje splnění určité povinnosti.
    V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních ZR. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v ZR měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.
    zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Závazné posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč.
    Přenesená daňová povinnost funguje tak, že povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel a nikoliv dodavatele plnění. Tedy DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel.
    Povinnosti označené jako faktické plní správce nebo zpracovatel osobních údajů faktickým jednáním. Tyto povinnosti nejsou zpravidla vázány na podmínky jejich uplatnění, a proto je třeba je respektovat při jakémkoli zpracování osobních údajů. Mnohdy je předpokladem jejich plnění splnění povinností deklaračních, zejména povinnosti stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00