Jak na věc


postup skládání papírových ubrousků video

Možnost nákupu v e-shopu, v námi nabízeném sortimentu jsme obrubníky rozdělili do třech oblastí:

    * Mlžné brány 7,5 a 15 metrů* Tkané textilie* Trávníková hnojiva* Hobby zahradní obrubníky * Neviditelné obrubníky* Travní směsi* Profesionální zavlažovací hadice a postřikovače White Line


První hnojení trávníkového koberce

    „Všechno je o penězích", a pravdou je, že realizace automatických závlah na klíč je finančně náročná. Kalkulace rozpočtu se skládá z ceny komponentů a montážní práce systému, transportu a jiných drobných nákladů. Cena za kompletně provedené montážní práce vychází nejčastěji z ceny všech užitých komponentů a to v poměru 1:1, mnohdy i více. A právě tento poměr ceny dělá z tak užitečné a potřebné součásti zahrady jako jsou automatické závlahy mnohdy obtížně dostupný prvek. Přitom pro středně zručného člověka není montáž závlah nijak obtížná. Stačí vlastnit projekt závlahového systému s podrobným rozpisem materiálu a jeho přesné umístění. Do přesně vyhloubených drážek se jednotlivé komponenty sestavují jako jednoduchá stavebnice. V případě instalace automatických závlah svépomocí se celá investice sníží cca. o 40-50%. Pro nás "trávníkáře" je k docílení spokojenosti klientů s údržbou jejich travníků automatický závlahový systém nutností. Abychom umožnili vybudování levného, ale zároveň kval


Výhody při zakládání trávníku formou trávníkových koberců včetně přípravy a pracovního postupu

    I když je propískovaná zemina je sypká a velmi dobře se rovná – nepospíchejte! Při průběžném rovnání a hutnění válcem do 80kg (ideální válec je s možností napuštění cca. 80 litry vody) nechte plochu několikrát propršet, voda v hutnění zeminy vydatně pomáhá. Na rovnání používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Dále na rovnání používáme hliníkové hrábě o šířce 1 a 1,5 metru s rovnací a strhávací hranou. Při rovnání se vyvarujte všem nerovnostem, nejhorší jsou obliny, nebo prohlubně vedoucí k budoucím obrubníkům, nebo rychlý přechod na svah. Je potřeba si uvědomit, že i v tomto místě budete provádět údržbu vertikutátorem (…více o vertikutaci), kdy je potřeba, aby se nože stroje zařezávaly do horní vegetační vrstvy maximálně na hloubku 4 mm a to v celé šíři konstantně. Po tomto rovnání můžete instalovat rozvody a postřikovače automatického systému a obrubníky (…více k správnému výběru obrubníků na
    Role se dodávají na nevratných paletách, jsou fixované síťovinou a jsou nákladními auty s čely prostřednictvím paletových vozíků vyváženy z aut na nejbližší možné manipulační místo. Dále budete potřebovat bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích (…více trávníkový substrát balený), nebo v 2m3 bigbalech na paletě (…více trávníkový substrát bigbal), nebo volně ložený (…více trávníkový substrát volně ložený). Pro řezy a vyřezávání tvarů v trávníkových kobercích si připravte ještě pevné dlouhé nože a přenosnou brusku.


Hlavní zásady pro výběr travní směsi:

    U plošného dosevu a zejména pak při nadměrných dosevech nad 100m2 trávníkové plochy používejte výhradně přesné sečky s možností kalibrace (…více k aplikaci travních směsí v článku o výsevu). Zejména při nadměrném výsevu zapravte travní směs do trávníkového substrátu válcem do max. hmotnosti 80 kg a nezapomeňte na závlahu tak, jak je uvedeno v článku o výsevu (…více odstavec Válcování plochy po provedeném výsevu je zcela nezbytné) a v případě dosevů na svazích můžete použít také použít 40% stabilizační rašlový úplet (…více odstavec Založení trávníku výsevem na svazích – doplnění doporučení)
    Válcování plochy po provedeném výsevu je zcela nezbytné!!! a provádí se válcem o hmotnosti max. 80kg. Přitlačením je dosaženo vazby mezi semenem a vegetačním substrátem, tím je zajištěna dobrá kapilární vzlínavost vody a jejího příjmu semenem a tím samozřejmě dochází k urychlení klíčení a vzcházení rostlin. Válcování je nutno provést za příznivých vlhkostních poměrů bez nebezpečí vytváření hlubších pojezdových rýh. V sušších podmínkách, dojde-li vlivem dešťových srážek k „nakypření“ povrchové části vegetačního profilu a je-li porost v počáteční fázi vzcházení, je vhodné citlivě provést opakované utužení lehkým válcem.
    Trávníkové zeminy a substráty, nebo jejich kombinace jsou vhodné jak pro zakládání nových travních ploch výsevem tak pro pokládku trávníkových koberců. Svým složením podporují kvalitní klíčení a růst travního osiva, udržení živin a dobrou propustnost vody. Skládají se z rašeliny, kompostu, písku, jílových minerálů, hnojiv a vápence.


1) zaplevelení převážně jednoděložnými plevely

    Trávník se pěstuje po dobu 10-12 měsíců a jakmile je dostatečně zakořeněný a kompaktní, odřízne se speciálním strojem (tzv. slupovačkou trávního drnu) i s potřebným kořenovým balem (o tloušťce cca 2cm) a v podobě rolovaného trávníkového koberce se dodává zákazníkovi. Rozměr takto získaného pásu je 40cm šířka a 250cm délka, tj. 1m2. Trávníkové koberce mají použití všude tam, kde je potřeba rychle a kvalitně zatravnit plochu. Během poměrně krátké doby lze trávník běžně používat a zatěžovat. Trávníkové koberce mají velmi dobré využití u novostaveb, v předzahrádkách rodinných domů a ve veřejných parcích. Travní směs použitá v trávníkových kobercích je speciálně připravená s ohledem na klimatické podmínky v ČR. Trávníkové koberce se mohou pokládat od začátku dubna do konce října a to vždy v bezmrazém období.
    Pro velké množství různých a mnohdy si vzájemně odporujících informací je rozhodně dobré spolehnout se na svůj zdravý „selský rozum“. Účelem následujících informací je poskytnout dostatek prostoru k závěrům, které se při jejich uskutečnění stávají budoucí investici při údržbě rekonstruovaných, nebo nově založených travnatých plochách a to nejen zahrad rodinných domů, ale i sportovně využívaných trávníků. U trávníků nově zakládaných je prvním velmi důležitým bodem řádně provedená kultivace.
    Založení trávníku na těžké (jílovité) půdě je zcela nevhodné. Zlepšení vlastnosti těžké půdy dodáním zlepšujících materiálů je v některých případech méně efektivní, než výměna této půdy za již namíchané trávníkové zeminy, nebo substráty. Na půdách středně těžkých je možné založit trávník pouze extenzivního typu jakou je Kvetoucí louka, Ecomaster nebo městská zeleň, trávníky v parku, atd.


Máte další otázky k přípravě vegetační vrstvy a k samotnému výsevu extenzivní směsi Kvetoucí louka? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

    Travní směs Kvetoucí louka vyséváme vždy do čisté půdy, rozhodně nevysévejte do stávajícího trávníku. Pokud je záměrem trávník změnit na Květnatou louku, je nutné postupovat stejným způsobem jako při založení nového trávníku.
    Trávníky a to jakéhokoli druhu a stáří hydrofobnosti nejsou ušetřeny, právě naopak. Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme v substrátech (obsahující rašelinu) a v písčitých půdách ( pozor na písek těžený pod borovými lesy. Vosk z jehličí obaluje zrnka hydrofobním povlakem. Pro vznik hydrofobity stačí jen 3% hydrofobních zrn), které se pro dobrou propustnost a odolnost proti zhutnění využívají při zakládání a pěstování trávníků. U trávníků se SWR týká především problému obtížného přijímání vody, která obtéká hydrofobní oblasti s důsledkem zvýšeného povrchového odtoku a vzniku preferenčních (výhodnějších) cest ve vegetační vrstvě trávníku. Následky jsou jasné. Snížená zádržnost vody negativně ovlivňuje efektivitu hnojení a tím dochází ke snížení produkce rostlin obsažených v trávníku. Hydrofobnost půdy tak výrazně snižuje efektivnost všech druhů závlah.


Dlouhodobá hnojiva Scotts -ICL (25kg balení)

    Neupravená kůra působí levným dojmem a často díky obsahu dřeva a absence odpovídající frakce nesplňuje základní vlastnosti, které se od mulčovací kůry očekávají.


Máte další otázky k rozhodnutí rekonstruovat, nebo jen renovovat stávající trávníkovou plochu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

    Trávníky představují významný podíl plochy okrasných zahrad a veřejné zeleně. K dosažení a udržení jejich požadovaných vlastností je nutný vhodný výběr travních druhů použitých ve směsích a samozřejmě důsledně prováděná údržba, která se stává s narůstající výměrou trávníku časově náročnější. A to je hlavní důvod, proč majitelé větších rodinných zahrad se čím dál častěji odklánějí od intenzivních trávníkových ploch k extenzivnějšímu charakteru trav, například k Ecomasteru, nebo k tzv. kvetoucím loukám. Složením se jedná o luční porost s kvetoucími bylinami. Kromě těchto dvouděložných druhů, které jsou v kvetoucích loukách zastoupeny cca. v 10 % je spektrum složení rozšířeno i o druhy trav, které se uplatňují v intenzivních trávnících. Extenzivní údržbou však není myšleno to, že rostliny kvetoucí louky od svého vzrůstu žijí svým vlastním životem. Aby se zachovalo jejich správné složení a poměr mezi travinami a kvetoucími bylinami, je nutné provádět každoroční jarní hnojení, v případě hor
    Rašeliny, to jsou organické zbytky rostlinných společenstev v různém stupni rozkladu, vzniklé v důsledku nedostatku kyslíku a za působení vody procesem zvaným rašelinění.
    Pro zhotovení automatických závlah samozřejmě doporučujeme kontaktovat odbornou "závlahářskou" firmu s dobrými referencemi, neboť následné úpravy systému jsou mnohdy velmi komplikované.
    Rozhodující vliv na kvalitu trávníků má jejich druhové složení. Z charakteristiky jednotlivých travních druhů je zřejmé, že základ pro travních směsi pro okrasné a rekreační trávníky by měly tvořit kostřavy červené, které vytvářejí hustý a jemný drn.


Renovace zámkové techniky a zámků

    Kvalita půdního profilu tzv. vegetační vrstva výsev pro extenzivní směsi není zdaleka tak náročná jako při založení okrasného intenzivně udržovaného trávníku. Je vhodné z plochy průběžně odstraňovat všechny větší organické a anorganické předměty a je vhodné plochu dostatečně zbavit veškerých plevelů jednoděložných i dvouděložných. Extenzivní směsi se skládají z kombinací obou druhů a tudíž jsou následné aplikace selektivními herbicidy vyloučeny.
    V rámci bezpatného odborného poradenství s prodejem trávníkových koberců poskytujeme informace vedoucí nejen k profesionální pokládce koberců, ale především k nezbytným úpravám vegetační vrstvy budoucího trávníku. Bez správně připravené vegetační vrstvy bude pro vás velmi obtížné udržet trávníkovou plochu v konstantní kvalitě jako v době pokládky koberců. Neodborně připravená vegetační vrstva způsobí vyšší náklady na zálivku, hnojení, častější aplikace fungicidů a v některých případech i mnohdy zbytečné aplikace selektivních herbicidů.


Větší plochy přesně nasejete profesionální sečkou Gandy 60, Gandy 90, nebo Spyker P70

    Jedním z několika předpokladů stále zeleného a zdravého trávníku je prudce nasákavá vegetační vrstva o mocnosti 12-13cm (kořínky trávníkových rostlin dosahují délky 8-12cm, je tedy zbytečné posílat živiny do hloubky, na kterou kořeny nedostanou, nebo naopak při nízké vrstvě se kořeny trávníku hloubce vrstvy přizpůsobí a tím se oslabí – např. rapidně sníží svou odolnost proti suchu). Nasákavost půdy docílíte přidáním a zároveň důkladným a rovnoměrným zapravením písku nejlépe trávníkovým zakladačem, u kterého zadní válec nastavíte na výšku 13-15 cm ( platí jen pro výsev u budoucího položení trávníkových koberců odečtěte 2-2,5 cm z důvodu tloušťky travního drnu), tím docílíte důkladné promixování 12-13cm ( u koberců cca. 10cm) vrstvy. Za ideální poměr písku/půdy považuji 50/50 v případě intenzivně využívaného trávníku poměr písku zvyšte na 60/40. Použitý písek nesmí obsahovat prachové částice, jeho nejmenší zrno nesmí být menší než 0,3mm! V opačném případě ve velmi krátké době dojde k nad


Možnost nákupu trávníkových hnojiv v e-shopu

    Bez automatických závlah je udržení trávníku v dobré kondici velmi obtížné a bez pomoci přenosných postřikovačů (které závlahovou vodu rovnoměrně rozmístí do kruhů, čtverců a obdélníků) téměř nereálné. Ruční zavlažování trávníku je nejen velmi náročné na čas při vší snaze je nerovnoměrné s možností chyby nezavlaženého úseku. A tato chyba může zejména po nahnojení trávníku způsobit lokální poškození (tzv. spálení, neboli přesolení buněčného roztoku rostlin trávníku) trávníkové plochy. Rekonvalescence trávníku poškozeného spálením hnojivem trvá i několik týdnů v závislosti na stupni poškození. A vizuální vzhled ručně zalévaného trávníku bude v porovnání s trávníkem vybaveným automatickým závlahovým systémem viditelně horší vzhledem k barvě, růstu, vitality a riziku některých letních infekčních onemocněních. Závlahu je nutné provádět výhradně v časných ranních hodinách, kdy teplota nepřekračuje 25C a naopak listy trávníkových rostlin nebudou vystaveny vlhkému prostředí delší dobu, než je


Cizolování a leptání historických motivů

    S pokládkou začněte tak, aby byla přístupová cesta pro transport substrátu a rolí za zády k pokládajícím. Pokud to tvar umožňuje, začněte pokládat z větší strany, vždy ale od nejvzdálenějšího konce obrubníku (konce trávníkové plochy). Nejprve si rozmístěte bezplevelný trávníkový substrát a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1cm. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Nebo použijte válec pro rychlé a přesné rozrovnání substrátu. Substrát nehutněte! Pokládejte ho jen v místech okamžité pokládky, aby ke zbytečnému zhutnění nedošlo pochůzí pokládajícími a provádějícími manipulaci. Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příčné spáry nesmějí krýt (vzhledově jako při stavbě cihlové zdi) a konce rolí vždy o 10 cm přeložíme rolí novou. Uprostřed tohoto přeložení nožem přeřízneme obě role a pracovníkovi provádějícímu manipulaci podáme k odvozu již přeřízlou
    dřevní štěpka z jehličnatých stromů se vyznačuje rovnoměrnou strukturou a dlouhou životností. Je barvená nezávadnými barvami a chrání rostliny před výkyvy teplot, zabraňuje růstu plevele a vysychání půdy.
    Trávníkový koberec se expeduje v rolích o výměře 1m2 v rozbaleném stavu o rozměru 0,4m x 2,5m. Při objednání trávníkového koberce dejte pozor zejména na dvě důležité informace.


Pro velké trávníkové plochy a profesionální realizátory doporučujeme nákup válce pro rychlé a rovnoměrné rozvrstvení substrátu

    Výsev je rovnoměrné rozložení travní směsi (… více o travních směsích) na dokonale rovný povrch pokrytý tenkou, ale kompaktní vrstvou bezplevelného trávníkového substrátu (…více v odstavci „příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců“) v různých gramážích v závislosti na druhu travní směsi (každý trávníkový druh má jinou velikost semen a požadavek na optimální množství semen v gramech na m2) a na době provedení výsevu s ohledem na teplotu a množství srážek. Výsev travní směsí se z důvodu rovnoměrnosti aplikuje přesnou secí technikou, schopnou kalibrace. Pouze na velmi malých plochách do 100m2 můžete travní směs „rozhodit“ ručně tak, že si plochu rozdělíte do pravidelných sekcí, travní směs si na tyto jednotlivé sekce odvážíte a set budete postupně. Tento způsob je poměrně zdlouhavý a pracný, ale zamezíte momentu překvapení, kdy byste v polovině plochy zjistili, že všechna travní směs určená na celou plochu je již spotřebovaná, nebo naopak, že budete muset zbytek t
    Druhů zahradních obrubníků, které jsou určené k lemování trávníků je v dnešní době na trhu obrovské množství. Výrobci a samozřejmě i prodejci těchto obrubníků dokládají vhodnost použití různými argumenty, bohužel v některých příadech tím uvádějí své zákazníky v omyl. To, jak se s obrubníkem při instalaci pracuje, zjistíte poměrně rychle, ale jestli plní svůj deklarovaný účel, to se projeví později v závislosti na technologii usazení obrubníku, kvalitě použitého materiálu, jeho rozměrům a tvaru v řezu. Tyto nedostatky mohou vést k nákladným rekonstrukcím trávníkových ploch. Na stránkách www.plastoveobrubniky.cz najdete pojednání a zároveň i doporučení pro výběr obrubníku splňujícího parametry jako separačního prvku dělícího trávník a jeho okolí.


Možnost nákupu netkaných a tkaných textilií v e-shopu

    První sekání by mělo proběhnout po 8-14 dnech od pokládky. Na požadovanou výšku se trávník seče postupně. Maximální zkrácení trávníku při seči by mělo být o 1/3 výšky trávníku. V případě postupného snižování výšky seče (přerostlý trávník) je vhodné sekat každý druhý den. Základní zásadou je sekání za sucha kvalitní a vždy čistou (vymytou) sekačkou s ostrým břitem, nebo nožem. Je nutné rovněž dodržovat hygienu trávníku -
    Pod pojmem okrasné trávníky rozumíme takové travní porosty, které mají především esteticky působit. Nepředpokládáme u nich pravidelné sešlapávání, ani jiné poškozování, proto není nutné, aby byly velmi odolné vůči mechanické zátěži. Od okrasných trávníků požadujeme, aby byly husté, jemné a vyrovnané.Po většinu vegetačního období by se měly zelenat a budou tvořit málo hmoty, ale zároveň budou schopné rychlé regenerace po případném poškození.
    Pro zvýšení atraktivity vaší zahrady z hlediska vzhledu a dekorace je vhodným doplňkem piniová kůra z řady Garden Boom. Nabízíme 100% piniovou kůru o frakci 40 - 60 mm vhodnou pro exteriérové i interiérové využití.


Máte další otázky k pokládání trávníkového koberce? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

    Při rozhodnutí rekonstruovat trávníkovou plochu je nutné stávající kořenový systém do hloubky několika centimetrů odstranit. Jestliže se na původní trávníkové ploše vyskytují odolné jednoděložné plevele množící se kořenovými podzemními výběžky např. Pýr plazivý je určitě rozumné začít postřikem celé trávníkové plochy totálním herbicidem, jehož účinným látkám musíme dát čas k působení. Aby byla likvidace úspěšná, měla by být provedena v období, kdy je trávník aktivní v růstu ( neaplikujte totální herbicid od pozdního podzimu do časného jara) a samozřejmě v době, kdy jsou očekávány dešťové srážky, které by roztok z listů opláchly.Malé plochy se dají sloupnout ručně pomocí ostré lopaty, nožů, potu a mozolů…Strojně se starého drnu můžete zbavit pomocí trávníkového zakladače, nebo slupovačky. Trávníkový zakladač svými noži roztrhá trávník na výšku nastavitelnou zadním válcem. Velkou nevýhodou tohoto způsobu je pracné vyhrabávání a odstraňování kusů drnů různých velikostí z plochy, výhodou j


Možnost nákupu balených a volně ložených rašelin

    Přípravu vegetační vrstvy pro trávník se rozhodně nevyplatí podceňovat. O jejím významu a účelu pro trávníkovou plochu jsem již výše uvedl dostatek informací (…více v článku v článku „nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku“), kde je i zmínka o způsobu zjištění její stávající funkce a tím možné potřebě úpravy.Budu vycházet z průměrného stavu zemin, které jsou na zahradách rodinných domů, nebo které nedočkavý majitel po sousedských radách v dobré víře na svůj pozemek přivezl. Při poradenství se setkávám často s hrdým argumentem majitele budoucího trávníku o dovezené černé ornici (dokonce jsem narazil i na přivezené bahno z rybníka) , kterou nahradil stávající méně úrodnou půdu. Tak toto je z ekonomického hlediska ta nejhorší možná varianta. Stávající zeminu pakliže není její nadbytek, nebo neobsahuje větší množství jakýchkoli pevných předmětů neodvážejte, ale kultivujte. Mezi základní stavební prvek rostlin trávníku patří dusík, který rostlina převážně kořeny nasává do svého systému
    Vzcházející rostlinky vyžadují dostatečné provlhčení vegetačního substrátu v pozdější době až do hloubky cca 60 mm. U nově založených trávníků je velmi důležitá aplikace menších dávek doplňkové závlahy v kratších intervalech (ve vysokých teplotách i víc jak 5x denně) a to i za horkého slunečního svitu. Rizika při neodborném způsobu aplikace závlahy spočívají v nebezpečí vyplavení vysetých semen (při přímé závlaze proudem např. hadicí). Další riziko vyplývá v opoždění závlahové dávky v období horka, kdy slabá kořenová soustava nestačí, resp. nemá k dispozici vodu, k jejíž ztrátě došlo vlivem vysokého výparu z rostlin a vegetační vrstvy. Tím dochází k mortalitě (odumření) mladých rostlinek.


Příprava vegetační vrstvy před výsevem směsi Kvetoucí louka

    Při práci s mulčovacími materiály je vhodné využit mulčovací netkanou textilii nebo tkanou textilii, což je speciální porézní tkanina s vysokou pevností a životností až 30 let. Používáním těchto materiálů se významně zkracuje čas nutný k údržbě záhonů. Mulčovací netkané a tkané textilie pohlcují sluneční záření, snižují proces fotosyntézy a tím zamezují růstu plevelů. Zaručují vynikající propustnost vody i vzduchu a snižují odpařování vody, a tak udržují půdní vlhkost i během suchého období.


Kotvící pozinkované skoby do sypkých půd délka 30 cm

    Jestliže v průběhu výše popsaného rovnání rovnání narostl na ploše jakýkoli plevel, proveďte v závislosti na hustotě zaplevelení lokální, nebo plošný postřik totálním herbicidem. Nechte účinnou látku působit min. týden, povadlé rostliny odstraňte a navezte bezplevelný trávníkový substrát ( balený v pytlích, balený v bigbalech, volně ložený) v množství pokrývajícím celou budoucí trávníkovou plochu v tloušťce cca. 1cm. Tato bezplevelná vrstva bude jednak eliminovat poslední drobné nerovnosti, ale především se pokládá z důvodu maximální plošné klíčivosti a ujímatelnosti naseté travní směsi, nebo v případě pokládání koberců jako podpůrný prostředek kořenění, zajištění kapilární vzlínavosti a vyplnění možných vzduchových kapes, které by rovněž zabránily 100% ujímatelnosti. Trávníkový substrát je bezplevelný, a proto by měl být rozrovnán těsně před výsevem, aby nedošlo díky jeho výživovým schopnostem k nežádoucí kontaminaci plevely. Rovnoměrně substrát rozložíte jako u rovnání zeminy opět po


Volně ložené rašeliny v e-shopu

    Zakládání trávníků prostřednictvím pokládky předpěstovaných trávníkových koberců je díky svým nesporným výhodám čím dál častěji oblíbenější metodou, plošně nerozšířenou jen díky svým vysokým cenovým nákladům. Proto je velmi důležité pečlivě a důsledně připravit budoucí plochu z hlediska kultivace (…více v odstavci Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem), rovnání zkultivované plochy (…více v odstavci Rovnání kultivované propískované vegetační vrstvy) a konečné přípravy plochy (… více odstavec Příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců). Jen tak a samozřejmě i za předpokladu správně prováděné údržby trávníku bude mít investice vložená do celé realizace pokládky trávníkových koberců význam a to z dlouhodobého hlediska. Čerstvě položený trávníkový koberec totiž na jakékoli vegetační vrstvě vypadá velmi dobře, ale už po jednom měsíci začíná strádat nedostatkem, který vrcholí změnou v jeho druhovém složení a ztrátou vizuální kvality jako je bar
    Původem této piniové kůry je oblast Biskajského zálivu. Hlavním zdroje se nachází na území Francie, Portugalska i Španělska. Piniová kůra se získává z Pinus maritima – Přímořské borovice. Výroba suroviny začíná odkorněním a následným deponováním, kdy kůra musí projít několika fázemi zahřátí. Toto několikanásobné přirozené zahřátí kůry se provádí z důvodu odstranění případných škodlivých organismů. Po této fázi je surovina transportována lodí do Belgie, kde dojde k roztřídění na požadované frakce a následně je již dovezena přímo do České republiky.


Máte další otázky k termínům výsevů travních směsí, nebo k následné zálivce? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

    Při renovaci, nebo zakládání nové zahrady bychom neměli zapomínat na okolí trávníku a při jeho zhotovování používat především profikomponenty. Při jejich správné aplikaci máme jistotu, že se k provedené práci již nebudeme vracet a zahradu budeme užívat zejména k odpočinku. Především při pokládání mulčovacích netkaných nebo tkaných textilií, jako zábraně proti růstu plevelů je nutné pracovat s maximální pečlivostí. Jen tak mohou tyto materiály zabránit nežádoucímu zaplevelení.
    Při vlastní realizaci do již zapojeného trávníku je vhodné vyhloubit drážky pro rozvody vody tak, aby trávník zůstal co nejméně poškozený a zároveň aby drážka měla co možná nejrovnější dno. Jedno z řešení je použít lehkou, ale výkonnou rýhovačkou BED EDGER F-991H s vyměnitelnými noži pro různé typy zeminy a různé hloubky drážek. Trávník po vyhloubení drážek zůstává nepoškozený, a proto i regenerace po tomto zásahu je velmi rychlá. Rýhovačka BED EDGER F-991H se zadními ovladatelnými koly zajišťuje stabilitu i při hloubení přesných drážek i v malých rádiusech.


Kvetoucí louka - využití extenzivnějších travních druhů v trávnících

    Ale jak postupovat při renovaci trávníku? Rovněž je důležité rozhodnutí, kdy je ještě rozumné z hlediska investic renovaci provést a nebo kdy už renovace převýší investici finanční a časovou nad celkovou rekonstrukci trávníku. Pro pomoc při rozhodování jakým způsobem založit nový trávník nebo při nerozhodnosti, zda rekonstruovat nebo jen renovovat stávající trávník, přikládáme jednoduchý systém celého postupu s odkazy na podrobnější vysvětlení jednotlivých témat, nebo i jednoduché interaktivní schéma. Při Vaší nerozhodnosti, jakým směrem se ubírat, nebo při úplném nepochopení pracovního postupu se můžete s žádanou otázkou na nás obrátit. A s citátem
    Samozřejmostí by mělo být dostatečné a pravidelné hnojení (podrobné informace), závlaha (podrobné informace) dle potřeby a pravidelné sekání (podrobné informace) za sucha vhodnou (s ohledem na výměru trávníkové plochy), čistou (vymytou) sekačkou s ostrým vřetenem, nebo nožem. Je nutné dodržovat hygienu trávníku - posekanou hmotu co nejlépe sbírat, aby se omezilo plstnatění trávníku. Přesto se zejména u starších trávníků nevyhneme potřebě vertikutace (2x ročně), aby se dlouhodobě uchoval pěkný a zdravý vzhled.Jestliže ale nejsme se vzhledem trávníku ani po řádně prováděné údržbě spokojeni, můžeme se rozhodnout pro jeho celkovou


Sloupnutí drnu nevyhovujícího trávníku patří mezi první úkony při rekonstrukci trávníku

    Je vhodné, aby vrchní vrstva nebyla čistě hlinitá, nebo jílovitá, měla by být alespoň do několika cm schopna absorbovat z povrchu vodu a odvádět ji do spodních vrstev. To je důležité pro zabránění splavování nasetých travních semen při přírodní nebo i umělé zálivce. Stávající plochu můžete buď propískovat pomocí trávníkového zakladače do hloubky cca. 5cm, tzn. plošně převrstvěte 2-3 cm vrstvou písku stávající zeminu a zadní válec trávníkového zakladače nastavte na výšku 6 cm (více o kultivaci trávníkovým zakladačem), nebo celou plochu převrstvěte již propískovanou zeminou v tloušťce 4-5 cm. Po jedné i druhé variantě je velmi dobré počkat na případný vzrůst plevelů a provést totálním herbicidem jejich opětovnou likvidaci.


Výsev směsi Kvetoucí louka a následné opatření podporující rovnoměrný vzrůst a rychlé zapojení rostlin

    Tato oblast není pro zachování složení naseté louky zdaleka jednoduchá, už jen jedna ve špatný čas provedená seč může podpořit trávníkové rostliny na úkor kvetoucích bylin a tím připravit louku o spoustu očekávaných květů. Sekejte na konstantní výšku cca. 10 cm, ideální je výkonná strunové sekačka. Seč by měla proběhnout minimálně dvakrát do roka. Jarní a podzimní. Na jaře je ideální doba seče ke konci května, kdy tráva už vyrostla, ale stále se ještě nevysemenila. V té době rostliny trav nejvíce omezíme a vzniklý prostor na louce se uvolní pro byliny, které kvetou později. Louka do šesti týdnů opět obroste a vykvete. Pro podporu růstu a květenství rostlin je dobré v jarních měsících nahnojit jarním rychlerozpustným hnojivem - hnojivo s dominancí dusíku. Z kraje podzimu se pak provádí druhá seč a to až po dozrání semen bylin. Vzniklá biomasa se po jarní i podzimní seči odstraňuje, ale po podzimní seči se může pravidelným sušením a tím i obracením podpořit vysemenění kvetoucích rostlin.
    Nabízíme realizaci i trávníkových koberců pro silně zatěžované plochy. Tyto trávníky jsou pěstované na speciálním substrátu, který splňuje zrnitostní křivku dle norem pro sportovní plochy. Travní směs je složená ze špičkových odrůd, které se vyznačují vysokou odolností vůči sešlapání, rychlou regenerací, úzkým listem a sytě zelenou barvou. Stejně jako u trávníkového koberce AGRO-Park je u trávníkového koberce AGRO-Fotbal Profi výměra jedné role (pásu) 1m2, tzn. šířka pásu je 40cm a délka 250cm.
    Hydrofobnost půdy dokáží zmírnit půdní smáčedla. Funkce půdního smáčedla - molekula smáčedel má dvě části. První hydrofobní část se nalepí na hydrofobní povrch a druhá z ní vytváří ramena, která zachycují molekuly vody z okolí.


Trávníkové koberce pro zahrady rodinných domů, pro parky, atd.

    Přesný výsev směsi Kvetoucí louka je bez odpovídající techniky velmi obtížný. V ideálních podmínkách pro vzrůst rostlin je totiž ideální výsevek 15g/m2 a dodržet rovnoměrnost bez použití přesných seček je nereálné. Množství výsevku g/m2 stoupá s teplejším obdobím a úbytkem dešťových srážek. Je ale důležité, aby rychle rostoucí rostliny trav prostorově umožnily i vzrůst bylin, proto bych nedoporučil více než dvojnásobek minimálního výsevu a to pouze v době nepříznivého období pro vzklíčení a vzrůst rostlin. Před výsevem je nutné provést kalibraci sečky a opakovaně ověřit aplikované množství. Přesné sečky Gandy 60, Gandy 90 a Spyker P70 dokáží set travní směs Kvetoucí louka 15g a více na 1m2 v toleranci 1g/m2. Po provedeném výsevu bych doporučil překrytí celé naseté plochy tenkou vrstvou bezplevelného substrátu. K tomu se používá speciální nanášecí válec, který rychle a ve velmi tenké vrstvě substrát rovnoměrně rozloží bez poškození rovnoměrnosti vyseté směsi. Při ručním roztahování toti
    Někdy se na přání zákazníka lakuje trezor jedním odstínem barvy podle vzorníku RAL v podstatě libovolný. Dělali jsme například matnou černou, hnědou, zelenou a umíme i mramorování nebo strukturální lak.
    Mulčovací, případně dekorační kůra je čistě přírodní produkt, jedná se o nařezané a drcené kůry jehličnatých stromů (smrk, borovice a modřín). Hlavním úkolem mulčovací kůry je omezit prorůstání plevelů, chránit rostliny před mrazem a redukovat erozi půdy. Aplikací mulčovací kůry při výsadbě zeleně výrazně zvýšíte ujatelnost rostlin tím, že mulčovací kůra brání jejich uschnutí , zamezuje výpar vody z půdy, čímž udržuje půdu stále vlhkou a tím snižuje potřebu závlahy. Čerstvá kůra z lesa, nebo z pily není vhodná, neboť obsahuje látky, které mnohé rostliny nesnášejí. Vzhled kůry z pily (neupravená, nesetříděná kůra) a mulčovací kůry je odlišný.


Pozinkované ocelové skoby délka 15cm

    Liadrain – vzniká drcením liaporu. Takto vzniklá zrna o frakci nejběžněji 0 – 8 mm mají lepší kotvící vlastnosti pro kořenovou soustavu. Vyznačuje se díky podílu jemnější frakce vyšší objemovou hmotností v rozmezí 400 – 600 kg/m3. Lidrain je v současné době jednou z nejvíce využívaných surovin při výrobě střešních substrátů.
    Je to neoblíbená práce, kvůli stísněnému prostoru. Opět je třeba jí provést precizně. Není nic horšího, než když Vám po natření trezoru nejdou zavřít dveře nebo otírají nový lak.


Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku

    Nejprve pečlivě z celého povrchu odstraňte všechny viditelné pevné předměty organické i anorganické, zabráníte tím možnému poškození stroje. Pak přichází na řadu písek, kterého je v půdě u rodinných domů převážný nedostatek. V tomto případě celou budoucí trávníkovou plochu i s rezervou 0,5 cm do horní usazovací části obrubníku (0,5 cm jen u výsevu – při budoucím položení trávníkových koberců počítejte ještě s tloušťkou travního drnu 2-2,5 cm!) převrstvěte 5-6 cm písku o zrnitosti min. 0,3 mm tak, aby horní část písku byla v rovině s pevnými prvky určujícími tzv. nulu (např. obrubníky chodníků, teras atd.). U těchto pevných, většinou betonových okrajů zejména je-li snížena mocnost vrstvy betonem držící samotný obrubník, pečlivě zeminu odházejte na plochu a přidejte písek, aby zakladač mohl tuto zeminu dostatečně propískovat. Po odházení nezapomeňte na instalaci izolantů betonových obrubníků! A to do hloubky cca. 10cm (…více k izolantům betonových obrubníků). Trávníkový zakladač na pevné
    Dle našich zkušeností je dobré při výsevu, nebo i nadměrných dosevů větších trávníkových ploch na svazích tuto nasetou a již uválcovanou plochu stabilizovat 40% rašlovým úpletem ( 40% rašlový úplet v různých šířkách v eshopu) ukotveným k půdě ocelovými skobami delšími (30cm ocelové skoby v eshopu), nebo kratšími (15cm ocelové skoby v eshopu) v závislosti na typu půdy. Tím zabráníte při nadměrných srážkách splavování nejen travní směsi, ale i horní vegetační vrstvy. Předejdete situaci, kdy vaše investice vložená do rovnání horních vegetačních vrstev půdy, investice do trávníkového substrátu, travní směsi, hnojiva, vody a času při dosavadní opatrné doplňkové zálivce skončí po prudkém dešti na níže situovaném pozemku vašeho souseda. Položený rašlový úplet nechte na svahu až do té doby, než rostlinky trávníku budou schopny svými kořeny substrát „podržet“, ale jen do té doby než začnou odnožovat – rozhodně před první sečí.


nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku

    První přihnojení se aplikuje po 3 týdnech od pokládky. Je dobré vyvarovat se hnojení a sekání trávníku v jeden den. Po nahnojení provedeme obzvláště u rychlerozpustných NPK hnojiv důkladnou zálivku.
    Dvouděložné plevele se v trávnících likvidují až na výjimky poměrně snadno a to za použití pesticidních přípravků, které se podrobněji nazývají selektivní herbicidy. Upozorňuji, že selektivních herbicidů je nemalé množství, určených převážně pro zemědělské účely. Nás budou při renovaci, nebo údržbě zajímat výhradně selektivní herbicidy pro likvidaci dvouděložných plevelů v trávnících(… více k selektivním herbicidům určených pro trávníky). V poslední době se nám díky nedostatečné osvětě prodejců, na které se zákazník s důvěrou obrací, množí otázky, jak postupovat při záměně selektivního herbicidu za totální. Pro renovaci trávníku je rozhodující nezaměnit selektivní herbicid za herbicid totální! V případě záměny ihned zapněte závlahu, ale ve velmi krátké době a příznivých podmínkách po aplikaci totálním herbicidem není již možné výrazně snížit nevratné poškození postižených travnatých ploch ani důkladným oplachem.


Máte další otázky k údržbě vzrostlé kvetoucí louky? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

    Okraje trávníků bývají tzv. achillovou patou pevně uzavřených travnatých ploch, zde většinou začínají problémy vedoucí k částečným, nebo celkovým rekonstrukcím. Všechny podrobné informace, založené na našich zkušenostech jsme uveřejnili na www.plastoveobrubniky.cz, kde dohledáte nejen problémy se kterými se potýkáte, nebo potýkat budete, ale i návrhy jejich řešení.Okraje trávníků uzavřené do obrubníků narůstají do výšky rychleji než trávník na volné ploše. Je to způsobené zejména nemožností použít strojní odstranění plsti. Tím se mění i druhové složení trávníku, mnohdy v převaze nežádoucích trávníkových rostlin (kostřava rákosovitá, lipnice luční, psineček výběžkatý atd.) Díky plsti jsou okraje trávníku zdrojem vzniku infekčních onemocnění, která se běžnou údržbou plošně rozšiřují. Okraje trávníků jsou mnohdy vystaveny nedostatečným, nebo nadměrným dávkám minerální výživy a díky nedostřiků, nebo nežádoucím přestřiků dávkám fungicidů a selektivních herbicidů. Nevhodné betonové obrubníky
    Zeolit – zeolit (frakce 0 – 15 mm a 2,5 – 5 mm) je přírodní minerál vulkanického původu (hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin), který se díky uspořádání své krystalické mřížky využívá především pro svou pórovitost, iontovou výměnu a hydroabsorbci. Zeolit poutá ve své krystalické mřížce vodu a postupně ji v období sucha uvolňuje pro potřeby rostlin, čímž se zlepší hospodaření substrátu se srážkovou nebo závlahovou vodou. Tento pozitivní vliv se projeví již po přidání relativně malého množství zeolitu do substrátu. Díky velkému množství mikroskopických pórů a kanálků má zeolit velký vnitřní povrch 150 – 120 m2/g. Zeolit je schopen poutat ve své krystalické struktuře ionty zejména K+, NH4+, Ca2+. Přidáním zeolitu do substrátu se zvýší jeho sorpční kapacita tj. schopnost poutat živiny dodané do substrátu hnojivy. Dodáním zeolitu se tedy omezí vyplavování živin.


Revolution SWDG - granulovaná forma

    Při pokládání mulčovací netkané a tkané textilie rozhodně používejte kotvící prvky, doporučujeme pozinkované ocelové kotvící skoby, ale s sortimentu najdete i různé druhy plastových skob.
    Aby se stroj díky omezeným vstupům vůbec dostal k rekonstruované ploše, používáme zakladač o šířce necelých 80cm. Trávníkový zakladač veďte rovně a další dráhu rovnoběžně s předchozí s dostatečným překrytím. Je důležité nevynechat žádné místo, případné vady by se na budoucím trávníku projevily. Po dokončení rovnoběžné kultivace celou plochu zkultivujte po celém obvodu budoucího trávníku. U betonových obrubníků propískovanou zeminu přihrňte k izolantům do výšky o 0,5cm nižší, než je horní hrana obrubníku.


Mulčovací netkané textilie role

    Rozdíl mezi výsevem a dosevem je jen v množství aplikovaného osiva, ve způsobu zapravení do substrátu, nebo použití strojního zapravení bez podpůrné vrstvy substrátu. Při dosevu již ošetřeného řídkého trávníku ( v důsledku infekčního onemocnění, výraznému proschnutí, plošnému rozšíření jednoděložných i dvouděložných plevelů) po vertikutaci můžete aplikovat až poloviční dávku regenerační (travní směs Regenerace, nebo Regenerace speciál) travní směsi oproti doporučené dávce při výsevu. Naseté osivo při lokálním dosevu je rozhodně dobré přikrýt vrstvičkou trávníkového substrátu, který poslouží jako ochrana travní směsi před ptactvem, pro svou zádržnost vody trávníkový substrát částečně ochrání tyto lokální plochy před zaschnutím a společně s aplikovaným hnojivem dodává osivu živiny. Navíc křemičitý písek, který substrát obsahuje, pomůže odlehčit vegetační vrstvu. Tuto vrchní vrstvu bez narušení rovnoměrnosti výsevku lehce a rychle vytvoříte aplikačním válcem (...více o válci rozrovnávajíc
    SWR (soil water repellency) neboli hydrofobnost půdy se vyskytuje na všech druzích půdy. Příčin může být několik, nejčastěji jde o organickou hmotu vznikající činností půdních hub a dalších mikroorganismů. Může být způsobena vymýváním vosku z listů, jehličí nebo pouhým rozkladem kořenů. Přímo v trávníku urychluje a využívá proces vzniku hydrofobnosti nejvíce kostřava červená z důvodu zvýšení konkurenčního tlaku vůči jiným rostlinám. Vyloučené organické látky pokryjí povrch půdních částic a zapříčiní jejich obtížnou smáčitelnost. Po zvlhčení a opětovném vysušení dochází v půdě k vytvoření hydrofobního povlaku, díky kterému na sebe velmi obtížně váže vodu.
    Pro to, aby trávník splňoval požadavky nejnáročnějších klientů, musí mít tyto důležité vlastnosti: hustotu, odolnost vůči zatížení, malou tvorbu biomasy, rychlou regeneraci, odolnost vůči chorobám, dobrý vzhled ( šířka a barva listů) a snášenlivost nízkého sesekání.


Dlouhodobá hnojiva Garden Boom (15kg balení)

    Rašelina – využívá se rašelina o frakci 0 – 10 mm. Rašelina se využívá díky svým ideálním vlastnostem pro pěstování rostlin, dokáže zadržet vodu v substrátu, je zdrojem živin, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj kořenové soustavy. Rašelina díky svému přirozeně nižšímu stupni pH může vyvážit alkalickou reakci některých materiálů. Její použití ve střešních substrátech je odvislé od druhu střešního substrátu a budoucí vegetace. Výhodou rašelin je snadná manipulovatelnost, relativně nízká objemová hmotnost, homogenita, nezasolenost, bezplevelný stav, nepřítomnost chorob a škůdců. Málo rozložené bílé rašeliny se využívají pro zvýšení vododržnosti a pro optimální vzdušný režim.
     Extrémě hydrofobní půda v oblasti Silvertonu v Austrálii. Ukazatel signalizuje řidičům výšku vody, která se vyschlým říčním tokem v době dešťů valí po nenasákavé půdě.
    Kůrový kompost – jedná se o nejpřirozenější zdroj uhlíkatých látek a živin ve formě lehce a zároveň postupně přístupných pro většinu rostlin. Využívají se komposty vzniklé kompostováním kůry jehličnatých stromů. Kriteriem použití je dokonale zvládnutý a ukončený fermentační proces, aby nedocházelo v substrátu ke spotřebovávání dusíku a jeho deficienci v potřebě rostlin. Kůrový humus jako organický materiál je výborným zdrojem živin, díky jeho postupnému rozkladu je zásobou živin i dlouhodobějším horizontem pěstování. V substrátu dokáže zadržet vodu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00