Jak na věc


poruba net

Každý správný kluk a každá správná holka hrají hokej za Porubu!

    Poprvé v historii našeho klubu jsme uspořádali oblastní kolo boxu. Přijelo k nám 50 borců z celé Moravy. Jižní Moravu zastupovaly týmy z Kroměříže a Gambare Olomouc. Severní Moravu boxeři z Karviné, Havířova, Dukly Olomouc, BC Ostrava, Sokol Poruba a našeho Boxing Clubu Poruba. Přestávky vyplnila taneční skupina STEFFI.
    Po dědickém řízení a řádném vyrovnání podílu pozůstalým, se jedinou majitelkou Zámku Poruba stala jeho manželka Dimitra Prusali, která se stará společně se svými třemi dcerami Sofií, Elisavet a Marií o zachování a kulturní rozkvět této památky. Tímto pokračuje v díle svého manžela, zachránce zámku.
    Jeho potomek Vilém se stal vyslancem u dvora Petra Velikého a byl maršálem císařských vojsk. Poněmčil své jméno na Wilczek. Rod Wilczků vlastnil tento zámek a panství Porubské až do roku 1943.
    15.3.2009 jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky kadetu konaném v Těmicích, kde náš boxer Ondřej Schilder vybojoval stříbrnou medaili. Za toto ocenění jsme byli pozváni místostarostou Poruby p. Dekickým na radnici ,kde Ondrovi popřál k úspěchu a poděkoval za reprezentaci.


MINIHOKEJ: Vánoční turnaj v Karviné s účastí porubských nejmenších hokejistů

    Porubský zámek byl vystavěn v roce 1573 Ondřejem Bzencem z Markvartic na základech původní tvrze, která na těchto místech stála. Ondřej Bzenec dokončil stavbu zámku jako své porubské sídlo a stal se v roce 1578 vrchním hejtmanem Opavského knížectví. Následujícího roku 1579 byl zákeřně zavražděn a rozsáhlé panství po něm zdědil jeho synovec Kryštof Bzenec, který ještě téhož roku zámek a ves Porubu odprodal svému švagrovi Jindřichu Vaneckému z Jemničky za 7 000 zlatých.
    2. Hlavní činnost (předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu): Poskytování terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace, včetně zajištění provozu Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická 386/30 v Ostravě – Porubě a Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5 v Ostravě – Porubě a dále napomáhání sociálnímu začlenění a zmírnění dopadu sociální izolace. U níže vyjmenovaných registrovaných služeb sociální péče a sociální prevence organizace zajišťuje základní činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně poskytování vybraných fakultativních činností.
     27.04.2018 | Aktuality Poslední volný byt k prodeji. | Máme poslední byt k prodeji, udělalo se nám hezky, tak jsme přidali novou fotografii. Jak se Vám dům líbí?...


Vedení podvojného účetnictví je samozřejmostí

    Velký důraz je kladen na bezpečnost bydlení a zajištění majetku vlastníků bytových jednotek. Kamerový systém bude monitorovat vstupy do objektu a garážová stání. Elektronický čip zajistí přístup vlastníka do objektu, prostoru sklepních boxu i samotného sklepa. Společné prostory budou napojeny na PCO.
    V bezprostřední blízkosti bytového projektu naleznou jeho obyvatelé širokou škálu sportovního vyžití, odpočinkových zón, jako jsou letní koupaliště, krytý bazén, parkové plochy, možností nákupu, služeb, lékařské péče, mateřských škol a základních škol.
    Ve dnech 25.-27.2.2011 se konalo Mistrovství ČR staršího žactva a kadetů v Rakovníku na kterém oba naši borci Daniel Gábor ve váze 48kg a Lukáš Dekýš ve váze 54kg vybojovali zlaté medaile.
    Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba, 708 56 Ostrava-Poruba, Klimkovická č. 55/28, okres Ostrava – město, IČ 00845451 Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 329/11 ze dne 27. 4. 2004 s účinností ke dni 1. 7. 2004
    Počátkem roku 1990 zničil rozsáhlý požár levé křídlo zámku. V následujícím roce 1991 započala obnova jeho novým majitelem Statisem Prusalisem. Rekonstrukci a záchraně této kulturní památky věnoval 26 let svého života. Dne 13.8.2016 zámecký pán Statis Prusalis zesnul.


Božský Šindelka vychytal juniorům derby, Poruba uštědřila Slezanu osmibrankový debakl

    Další náš výrazný úspěch byl na Mistrovství České republiky boxu mužů a žen konaném 3.-5.12.2010 v Prostějově. Mistrem České republiky ve váze 52kg se stal Daniel Freiherr, který přivezl historický první boxerskou zlatou medaili pro Porubu.
    TÝDEN HOKEJE proběhl v pondělí 17. září v Kooperativa Areně. Trenéři a vedení HC RT TORAX Poruba děkují všem rodičům, kteří si našli cestu na porubský zimní stadión a přivedli své děti zadovádět si a zabruslit s profesionálními trenéry i hráči. Podrobnější informace spolu s fotografiemi zveřejníme v nejbližších dnech.
    Obě dvě tyto centra jsme z příspěvků a sponzorských darů vybavili nejzákladnějšími sportovním vybavením. Od začátku roku 2009 se pravidelně zúčastňujeme oblastních kol konaných v Severomoravském i Jihomoravském regionu.
    Zřizujeme webové stránky,abychom mohli naše členy a veřejnost informovat o naších aktivitách. V roce 2009 jsme se pravidelně scházeli při trénincích ve fitness centru a na Základní škole. Tyto centra navštěvují jak členové sdružení tak i občané z široké veřejnosti bez rozdílu věku.
    Náš klub se stále rozrůstá jak o nové členy tak i o nové trenéry těmi jsou : Dušan Drahoš, Martin Nemeth a samozřejmě nesmíme zapomenout na oddílového doktora p.J.Žvaku.


VIDEO: Týden hokeje alias Pojď hrát hokej

    1. Hlavní účel zřízení organizace: Poskytování vybraných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, které je obec povinna zajistit v samostatné působnosti.
    Bombardováním v roce 1945 byl zámek velmi poničen. Po jeho dílčí opravě zámek sloužil jako Lidová škola umění. V roce 1989 byl vydán demoliční příkaz, neboť hrozilo jeho zřícení. Pravé křídlo zámku, kde dnes stojí budova kolonády, bylo demolicí v roce 1989 srovnáno do základů se zemí.
    Organizace: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace se sídlem: Průběžná 6222/122, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 zastoupená: ing. Simonou Malinovou – ředitelkou organizace IČ: 71216642 DIČ: CZ71216642 Bankovní spoj.: ČSOB a.s. Číslo účtu: 191654102/0300 zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, odd. Pr, vložka č. 959
    Předností bytového domu je jeho vysoká úroveň zpracování užitného prostoru, počínaje promyšlenými dispozicemi bytů, jejich orientací, velkorysostí teras, vysokým stupněm zabezpečení bydlení a ochrany majetku, garancí dostatečného počtu parkovacích míst ...


HC RT TORAX PORUBA www.hcporuba.cz

    PORUBA – ideální místo pro život. Městská část bez průmyslového zatížení, projektovaná pro bydlení s komplexní infrastrukturou. Zeleň, volnočasové plochy, přírodní koupaliště, krytá i venkovní sportoviště, fakultní nemocnice, poliklinika, síť mateřských, základních, středních i vysokých škol, nákupní centra, dopravní síť - to je PORUBA.
    Od roku 2008, kdy je založen Boxing club Poruba občanské sdružení pod vedením Miroslava Toráče(bývalý reprezentant v boxu a trenér ), Martina Měcha ( trenér) a Radky Toráčové se klub začal rychle rozvíjet a členská základna se rozšiřuje.
    Po Jindřichu Vaneckém před rokem 1625 zdědil zámek a panství jeho syn Zikmund Václav. Zikmundova dcera Ludmila Konstancie dala zámek a ves Porubu věnem svému manželovi Jiříku Fridrichu Skrbenskému z Hříště, který zámek a Porubu prodal roku 1689 Václavu hraběti Oppersdorfovi, který před rokem 1720 odprodal celé své panství hraběti Jindřichu Vilému Vlčkovi z Dobré Zemnice.
    Vlastníkům bytových jednotek nabízíme parkování v samostatných garážích, společných garážových plochách a na venkovních krytých i nekrytých parkovacích plochách. K dispozici jsou téměř ke každé bytové jednotce dvě parkovací místa. Přístup do prostoru garáží bude prostřednictvím registrovaného telefonního čísla vlastníka bytu.


Vymezení hlavního účelu zařízení a předmětu činnosti organizace

    Již dnes ve 20:00 končí unikátní aukce originálních hraných dresů ze Světového poháru 2016 v Kanadě. V aukci můžete získat jeden ze šestnácti originálních dresů českého národního mužstva. Připojte se do aukce zde!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00