Jak na věc


portfolio

Další informace o používání portfolií naleznete v následujících sekcích webových stránek. V případě připomínek či dotazů nás prosím kontaktujte na adrese portfolio@cermat.cz.

    Další informace o používání portfolií naleznete v následujících sekcích webových stránek. V případě připomínek či dotazů nás prosím kontaktujte na adrese portfolio@cermat.cz.
    Diagnostické a hodnotící portfolio obvykle vzniká na základě pracovního portfolia, které je však širší. Materiály v něm zahrnuté by měly být dále tříděny. Pravidla třídění stanovuje obvykle učitel/ka (po diskusi se studujícími) tak, aby portfolia jednotlivých žáků/yň byla jednotná. Třídění by mělo probíhat v pravidelných intervalech (týdenních až měsíčních). Výběr prací by měl spojovat maximální a minimální výkon. Často se používá kombinace kritérií pro výběr – materiál ukazující nejlepší výkon v dané oblasti za dané období, materiál ukazující nejslabší výkon, materiály ukazující typický výkon.
    Do té doby se však již pojem portfolio běžně používal například v uměleckých či bankovních kruzích. Představoval přenosné desky, pouzdro či složku, do níž se na volných listech ukládají různé materiály o osobě či produktu, které má portfolio reprezentovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00