Jak na věc


podmínky pro vozidla nad

Poradíme Vám optimální datum odchodu...

    Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení vn, vvn nebo zřízení nového připojení zařízení vn, vvn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry A, B.
    Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na nevyhovující typy jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s. (vyjádření ke stažení).
    Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nn nebo zřízení nového připojení zařízení nn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry C, D (platnost od 1. 2. 2018).
    Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě jako součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují.
    Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny najdete v Připojovacích podmínkách pro výrobny.
    Pro nahlášení rozplombování využívejte on-line žádost, stačí si jen opsat číslo elektroměru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00