Jak na věc


pocit nedostatku kyslíku

Nemoci spojené s tímto příznakem:

    Otázka: Jaká koncentrace kyslíku v místnosti je ideální?Odpověď: V místnosti do 30 m2 je optimální periodicky zapínat koncentrátor na 3-4 hodiny dvakrát denně (ráno a pozdě večer). Dosáhnete tak zvýšení koncentrace kyslíku o 1-2%.
    Otázka: Jak je nedostatek kyslíku spojen se zvýšením teploty vzduchu a s nadmořskou výškou?Odpověď: Zvyšování teploty způsobuje snižování hustoty vzduchu i hustoty kyslíku. Tím se zmenšuje množství kyslíku, který vdechneme na 1 nádech a objevuje se pocit dusna. Ve vysokohorských oblastech tento jev vzniká kvůli nízkému atmosférickému tlaku a tedy nízké hustotě kyslíku.
    Otázka: Je pravda, že vysoká koncentrace kyslíku není příliš prospěšná?Odpověď: Zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu místnosti je složitý úkol, do kterého je potřeba investovat finance, jeho zvýšení na 23% - což si můžeme dovolit, je velmi prospěšné. Množství kyslíku, který vyrábí kyslíkové kondicionéry vzduchu, zjevně nestačí a nemá správný účinek, i když přece trochu pomáhá.


Diskuze : Zdraví : Srdeční arytmie

    Otázka: Co se děje při nedostatku kyslíku v lidském organismu?Odpověď: Nedostatek kyslíku brání správné funkci krevního oběhu, což může způsobit různá onemocnění. Především se příznaky projeví na kůži a vašeho zdravotního stavu si tak všimnou i ostatní.
    Otázka: Jaký je vliv kyslíku na zbavování se kocoviny?Odpověď: K rozštěpení alkoholu je třeba velkého množství kyslíku, vdechovaný kyslík většinou nestačí, vzniká jeho nedostatek. Příznaky nedostatku kyslíku jsou rovněž špatný stav kůže, bolest hlavy, závrať (důsledek špatného krevního oběhu) i jiné negativní dopady požití alkoholu, které zmizí až s jeho úplným odstraněním z organismu.
    Anemická hypoxie je způsobena nedostatečným přenosem kyslíku krví. Tuto funkci mají u zdravého člověka červené krvinky, které ve svém nitru obsahují červené barvivo – hemoglobin, který kyslík přenáší. Pokud je tedy červených krvinek málo (anémie), jsou poškozeny (srpkovitá anémie) nebo je v nich vázán jiný plyn – například oxid uhelnatý (při otravě oxidem uhelnatým – ten se na červené krvinky váže mnohem lépe, a pokud je ho ve vzduchu příliš mnoho, postupně vytěsní kyslík z krve).


Jak vybrat nejlépe sluneční a lyžařské brýle

    Otázka: Ovlivňuje kyslík nějakým způsobem výskyt rýmových onemocnění? Odpověď: Nachlazení je důsledkem seberegulace organismu. Vzniká kvůli nedostatku kyslíku a následně zabraňuje organismu vylučovat toxiny a škodlivé látky. Díky teplotě se pak tyto toxiny a škodliviny podrobují utilizaci, zužitkování. Z tohoto důvodu je veliký rozdíl ve frekvenci nachlazení mezi obyvateli měst a venkova. V prostředí s dostatečným množstvím kyslíku lze předejít nemocem.
    Otázka: Působí kyslík i na rozumové schopnosti?Odpověď: Při rozumové činnosti se spotřebovává velké množství kyslíku, zvlášť pak při soustředění, kdy jeho množství nestačí. V nevětrané místnosti se člověk nemůže zkoncentrovat. Pro osoby, které mají problém se soustředěním, je nezbytný příjem kyslíku!!!
    Hypoxická hypoxie je způsobena nedostatečným přestupem kyslíku do organismu. Může se tak dít při příliš rychlém výstupu nad 4000 m.n.m. na horách, při postižení plic (astma, pneumothorax). Rovněž se tak děje u plodů v děloze, které jsou například omotané pupečníkem a nedostává se jim dostatečného množství kyslíku. Zde se pak kromě níže uvedených příznaků vyskytují i další jako růstová retardace a další. Po porodu pak tyto plody vyžadují speciální péči neonatologů a dětských lékařů. Pokud vznikla hypoxie akutně, jsou novorozenci často resuscitováni hned po porodu.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Otázka: Může kyslík prospět astmatikům?Odpověď: Astma je nemoc alergického původu s komplikovaným průběhem léčby. Při dušení se narušují procesy dýchání a nemocný potřebuje zavedení vysoce koncentrovaného kyslíku. Pro informaci: osoby, trpící chronickou rinitidou též potřebují přísun kyslíku.
    Posledním typem je histiotoxická, kdy je vše správně, ale buňky cílového orgánu nejsou schopny kyslík využít. To se stává při některých typech otrav – například alkoholem nebo kyanidem.
    Otázka: Čím se vysvětluje osvěžující působení kyslíku na vzduch v místnosti?Odpověď: Můžeme potvrdit, že v každém prostředí, kam se nainstalují kyslíkové přístroje, začne kyslík osvěžovat vzduch. Nehledě na to, že přesné příčiny ani samotný jev nejsou prozkoumány, platí všeobecně názor, že kyslík napomáhá růstu mikroorganismů, které ničí látky, způsobující nepříjemné pachy v místnosti.
    Pacienti jsou obvykle dušní, mají změněnou barvu kůže. Obvykle modrají, u některých typů otrav – například oxidem uhelnatým – je jejich kůže spíše růžovo – červená. Později se přidávají poruchy vědomí, zástava dechu a srdce. Pokud není poskytnuta včasná pomoc, pacient umírá.


Re: Arytmie a pocit nedostatku vzduchu

    Otázka: Jakým způsobem může kyslík pomoci při léčení rakoviny? Odpověď: Prostředí, které je příznivé pro množení rakovinotvorných buněk, obsahuje hodně toxinů a škodlivých látek. Pro nemocné osoby je tedy nutné vyvést tyto látky z krevního systému dostatečným množstvím kyslíku. Totéž se doporučuje při ochraně před onemocněním.
    Otázka: Jaké jsou projevy účinku kyslíku na kůži?Odpověď: Jelikož kyslík je důležitým aktérem krevního oběhu, ozdravuje se při správném zásobování vlásečnic i lidská kůže. Pokud kůže dobře dýchá, prostupuje přes ní dostatečné množství kyslíku, což má obdobný účinek. Když trávíte čas v sauně, vylučuje vaše tělo s potem i kysličník uhličitý a toxiny, což umožňuje přísun kyslíku do organismu. Pro vaši informaci: na jisté základně pozemních a vzdušných sil byli piloti letadel zvoleni za osoby s nejlepší a nejkrásnější pletí – po dobu letu si totiž nasazují masku a dýchají kyslík.
    Otázka: Jak se instaluje automobilový koncentrátor a proč je ho v autě potřeba?Odpověď: Automobilový koncentrátor se instaluje do kufru vozidla a kyslík, který vyrábí, je rozptylován v kabině či podáván jednotlivci přes speciální nástavec. Dodatečný kyslík pomáhá při čekání v zácpách, při pomalé jízdě vozidla a při zapnutém kondicionéru, protože v těchto případech je obsah kyslíku v kabině auta příliš malý.


Swiss Diamond Classic - hluboká pánev s pokličkou 28 cm

    Otázka: Co se děje při nedostatku kyslíku v místnosti?Odpověď: Dostaví se pocit dusna, slabost, únava, pocítíte bolest hlavy. Nejvíc se nedostatek kyslíku projevuje u starších lidí se zhoršenými funkcemi dýchání.
    Otázka: Není použití kyslíkového koncentrátoru v domácím prostředí nebezpečné? Odpověď: Na rozdíl od jiných kyslíkových aparatur nejsou naše přístroje vyráběny z hořlavých materiálů a nemůže v nich dojít k výbuchu jako u kyslíkových tlakových lahví. Používáme technologii PSA (proces adsorpce přeměnného tlaku). Tato technologie výroby kyslíku byla vyvinuta společností NASA, je bezpečná a jednoduše se uplatňuje.
    Otázka: Čím se liší dodatečný přísun kyslíku od účinku čističek vzduchu?Odpověď: Čističky vzduchu řeší jen zvýšené množství prachu ve vzduchu, nepomáhá ale při dusnu způsobeném nedostatkem kyslíku.
    Cirkulační hypoxie vzniká ve chvíli, kdy je porušen oběh. To se stává třeba v případě ucpání tepny krevní sraženinou nebo jinou vmetenou látkou. Také při ateroskleróze, kdy je v cévní stěně přítomen tuk. Pokud tento plát s tukem praskne, sráží se v místě porušení cévní výstelky krev, a opět cévu ucpává. Cílový orgán pak nemá dost kyslíku a vzniká infarkt.


Sportovní kamera SJCAM™ SJ4000 černá, české menu

    Hypoxie neboli nedostatečná koncentrace kyslíku v krvi je závažný příznak vzhledem k tomu, že náš organismus je něm životně závislý. Pokud nemáme kyslík akutně, dochází v orgánech ke vzniku infarktů, což jsou ložiska mrtvých buněk. To má pak mnohdy fatální důsledky. Nejznámější je srdeční infarkt, kde může dojít k srdeční zástavě.
    Otázka: Jak kyslík působí na starší osoby s oslabenými funkcemi srdce a dýchání? Odpověď: Většina osob starších 70-ti let má srdeční a dýchací funkce oslabeny na 70-80%. Přirozeně se jim snižuje částečný tlak kyslíku v krvi, zpomalují se a stárnou všechny funkce organismu. Většina starších osob nemá pevný spánek, trpí nedostatkem kyslíku a kvůli tomu má pocit dusna. Hodně starších osob nemůže spát v pokoji se zavřenými dveřmi.


Ultrazvukový odpuzovač - plašič kun a hlodavců Deramax-Plus

    Otázka: Není nebezpečné bezprostředně vdechovat vysoce koncentrovaný kyslík samostatně?Odpověď: Podle výsledků klinických výzkumů se ani při dlouhodobém příjmu kyslíku s koncentrací menší než 50% u člověka neobjeví žádné potíže. - Nehledě na tvrzení, že při působení kyslíkového koncentrátoru vdechujeme 90%-ní kyslík, ve skutečnosti při průchodu přes nos vstřebáváme mnohem více vzduchu, než čistého kyslíku a koncentrace toho kyslíku, který se nakonec dostane do plic, je pouze 30-40%. - Při použití speciálního náušního držáku je vzdálenost od otvoru koncentrátoru do nosu 3 cm. Když kyslík tuto vzdálenost prochází, snižuje se jeho koncentrace na 30%, po smíchání s vzduchem se do plic dostane 25-30%-ní kyslík.- Ve výsledku lze říci, že se při přijímání kyslíku pomocí držáku s cílem snížení únavy apod. nemohou objevit žádné problémy s vysokou koncentrací.Otázka: Jak působí kyslíková terapie pomocí kyslíkového koncentrátoru?Odpověď: Kyslík zvyšuje mozkovou aktivitu, zlepšuje paměť a pozornos
    U některých onemocnění se mohou objevovat také cévní zkratky. U zdravého cévního řečiště se cévy stále rozdělují a zmenšují až tvoří řečiště drobných vlásečnic, kde probíhá výměna mezi krví a orgány. Pokud je ale přítomen zkrat (obvykle z tepny do žíly, které jsou značeny jako AV zkraty), je kapilární pleteň obcházena a orgán trpí nedostatkem kyslíku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00