Jak na věc


početná slovní druh

Nový pokus o charakteristiku slovních druhů v ruštině

    Obecné gramatické významy spojují se často s gramatickými významy dílčími formálně vyjádřenými. To však podle autora ještě neznamená, že by formální kritérium dostačovalo k vydělení slovních druhů. Nejjasnějším příznakem pro vydělení obecných gramatických významů do jednotlivých slovních druhů je podle Sunika lexikální význam slov (s. 62). Domnívá se, že právě lexikálními významy je dána příslušnost slova k tomu nebo onomu slovnímu druhu. Např. vlastní jméno Dogonjaj není podst. jménem proto, že se skloňuje, ale skloňuje se proto, že je podle svého lexikálního významu zařazeno do kategorie předmětových slov. Autor však poněkud zapomíná, že konkrétní lexikální význam nemůže být neopřen o obecný logicko-sémantický význam předmětu, osoby apod. Jinak je postup jeho uvažování správný. Morfologické příznaky samy jsou podmíněny obecným gramatickým významem slova, a ne naopak. Morfologické příznaky slovních druhů přispívají v jazyce našeho typu k jejich vyhraněnosti, jsou však samy o sobě jen
    Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00