Jak na věc


plzenské cestovní kanceláře

Plzeňské biskupství je domem u pěti hvězd a dvou zlatých břeven

    Pokud vám již bylo 18 let, získáte na prohlídce tzv. "pivěnku", za kterou ve vybraných plzeňkých restauracích můžete ochutnat ležák Pilsner Urquell (0,3l).


Akce se koná za každého počasí!

     Poděkování Rádi bychom poděkovali všem partnerům za finanční i nefinanční podporu, díky níž se tato rozsáhlá akce mohla uskutečnit. Od prvního odpálení ohňostroje v roce 2005 se staly Plzeňské ohýnky tradiční a hojně navštěvovanou událostí v regionu. Za podporu též děkujeme všem návštěvníkům akce, kterých se letos sešlo na desítky tisíc. Účast, jež se každým rokem navyšuje, dokládá úspěch této jedinečné akce a současně odráží její nepopiratelnou pozici a význam v kulturní nabídce Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu byla propagace města Plzně, jakožto kulturního a společenského zprostředkovatele nabízejícího vyžití pro všechny věkové kategorie; dále pak podpora vícedenní návštěvnosti města Plzně a okolí. Projekt Plzeňské ohýnky již několik let překračuje hranice Plzeňského kraje a stává se akcí celorepublikovou, a to i se zahraniční publicitou a přesahem. Ohýnky se i v roce 2018 zařadily mezi největší ohňostrojné události v Evropě (dalšími jsou například přehlídky ve Štětíně či Be


nám. Republiky 35 Plzeňské biskupství je domem u pěti hvězd a dvou zlatých břeven

    Plzeňské biskupství představuje nádhernou ukázku barokního stavitelství v centru města. Přesto historie budovy sahá do hloubi středověku, kdy zde roku 1344 zakoupil dům řád německých rytířů, aby měl kde ubytovat řádové bratry. A také jako fara, protože rytíři tehdy drželi patronátní právo k hlavnímu městskému kostelu – sv. Bartoloměji. Současná stavba vznikla okolo roku 1710 podle návrhu významného regionálního stavitele Jakuba Augustona mladšího. Přímo na náměstí tak vznikla jedna z nejhodnotnějších plzeňských staveb. Středověk tak dnes připomínají portálky vstupů do sklepení biskupství nebo chodba pod průjezdem. A nakonec i celkové uspořádání půdorysu se dvorkem, prozrazující původní hlubokou parcelu předchůdce barokní stavby, vzniklého na místě dvou starších předchůdců. Když po roce 1546 přešlo patronátní právo ke sv. Bartoloměji na město Plzeň, dům začal sloužit plzeňským arciděkanům. Jako fara s bytem a kanceláří arciděkana sloužila památka až do roku 1993, kdy byla papežem Janem


Praktické informace o prohlídce

    V přízemí, odkud lze projít i na dvůr budovy, se nachází zajímavá kaple blahoslaveného Hroznaty, patrona Plzeňské diecéze. Ten v západních Čechách založil na přelomu 12. a 13. století hned dva premonstrátské kláštery: Mužský v Teplé a ženský na okraji Chotěšova. Interiér kaple zdobí díla dalšího ze zajímavých plzeňských malířů, zesnulého Vladimíra Havlice. Jedná se o vitraj s Hroznatovou postavou, rytíř zde drží v ruce mučednickou ratolest, a Havlicův malovaný triptych, jakousi meditaci nad Kristovou obětí na Golgotě. Kaple byla původně zřízena při obnově budovy plzeňským arch. Janem Soukupem mezi lety 1996 – 1997 v prvním patře, po přeměně na sídlo plzeňského biskupa k přemístění kaple do přízemí, odkud je lépe přístupná veřejnosti. Mimochodem, vitraj podle Havlicova návrhu zhotovil Jiří Kabát, pokračovatel někdejší slavné plzeňské firmy Jaro Kabáta, jehož díla nalezneme třeba i na plzeňské radnici. Existující pověsti, jež hovoří o tajné podzemní chodbě, vedoucí z biskupství do velké

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00