Jak na věc


plnění statního rozpočtu

Plnění konfetových balónků héliem

    Společnost LS Group CZ s.r.o. se zaměřuje na zákazníky, kteří hledají efektivní vynaložení prostředků na nákup zboží a služeb v režimu náhradního plnění.
    Pokud Vás zaujala naše nabídka, neváhejte se nám ozvat. Nezapomeňte napsat, o co byste měli zájem, jestli byste chtěli oděvy i s logem a o jaké množství se jedná.
    Dobrý den, pro firmu XXX poptávám následující pracovní oblečení a pomůcky. V seznamu uvádím druhy, počet a velikost oblečení. Prosím o předběžnou kalkulaci.
    (5) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém došlo k odebrání výrobků, služeb nebo realizaci zakázek.


Plnění latexových balónků héliem 18

    Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:
    Jednou z hlavních výhod náhradního plnění je, že splníte svůj povinný podíl OZP. Další nespornou výhodou je, že v případě odběru služeb získáte užitečné podpůrné služby, které využije společnost z jakéhokoliv odvětví. Díky náhradnímu plnění se již o podpůrné služby starat nemusíte a můžete se tak plně soustředit na svoji hlavní činnost.
    Řešíte dárky pro Vaše zaměstnance a obchodní partnery? Pomůžeme Vám zkompletovat, zabalit vánoční dárky všeho druhu. Náhradní plnění je pouze malý bonus k radosti od obdarovaných.


Plnění fóliových balónků héliem

    Společnost Mokado s.r.o. se sídlem v Nymburce, působí na českém trhu s pracovními oděvy od roku 1995. Předmětem našeho podnikání je oblast výroby pracovních oděvů a prodej ochranných pracovních pomůcek a reklamních předmětů, především šitého charakteru. Díky vlastní šicí dílně jsme přímo výrobci pracovního oblečení. Dokážeme uspokojit jakoukoli poptávku na atypické oděvy – ať už pro firmy (požadavek na konkrétní firemní barvy, model apod.), tak i jednotlivce (atypické velikosti jak do výšky, tak i do šířky).
    (3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit“) a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.
    (6) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.


dámská mikina s kapucí Dallas Lady 300gr

    (1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
    (4) Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle odstavce 3 tato osoba za jednoho zaměstnance.
    Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
    b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00