Jak na věc


plicní chlamydie

3. Akutní plicní embolie se...?

    Lékař se vás bude ptát nejen na nynější příznaky, ale také rodinnou anamnézu, dlouhodobé znehybnění, úraz, nádorové onemocnění či vrozenou poruchu krevní srážlivosti tzv. trombofilii. Dále si vás vyšetří, poslechne srdce a plíce a vyšetří dolní končetiny. Provede laboratorní vyšetření žilní krve, ze kterého lze prokázat vysokou hodnotu D-dimerů, což jsou rozpadové produkty při tvorbě sraženiny. Tato hodnota však může být falešně pozitivní, bývá zvýšená u zánětlivého, nádorového i autoimunitního onemocnění, ale i v těhotenství nebo při běžné viróze. Neslouží tedy ke stanovení diagnózy, je pouze pomocnou metodou. Součástí interního vyšetření je i natočení EKG a rentgen srdce a plic. Lze při nich prokázat některé typické změny, ale nález je nespecifický, neslouží k diagnostice. Při vážném podezření na plicní embolii vás lékař odešle na CT vyšetření plicních cév tzv. CT angiografii plicnice s podáním kontrastní látky do žíly. Tato metoda zobrazí plicní řečiště s případnými defekty v náplni
    Z farmakologických prostředků se preventivně aplikuje nízkomolekulární heparin v nižší dávce než při léčbě, zpravidla jednou denně. Je určen jednak pro pacienty před a po ortopedické operaci, ale také při zlomenině léčící se konzervativně sádrou.
    Preventivní opatření u plicní embolie jsou podobné jako u hluboké žilní trombózy. Plicní embolie je totiž častou komplikací žilní trombózy dolních končetin.


WATER VIOLET Žebratka bahenní (34) Bachovy...

    Jestliže je diagnóza plicní embolie méně pravděpodobná, zpravidla se provádějí méně zatěžující vyšetření jako ultrazvuk žil dolních končetin a ultrazvuk srdce tzv. echokardiografie. Ultrazvuk žil dolních končetin může prokázat hlubokou žilní trombózu, jež zpravidla předchází plicní embolii. Echokardiografické vyšetření sice neumožňuje přímé zobrazení vmetku v plicním řečišti, ale umí zhodnotit funkci a velikost pravé komory, stanovit tlak v plicnici a dopad plicní embolie na funkci srdce. Při významné plicní embolii je rozšířená plicnice a pravá komora a je porušená její funkce. Jedná se o pomocnou diagnostickou metodu, ale současně by ji měli podstoupit všichni pacienti s plicní embolií, protože dokáže zhodnotit dopad onemocnění na pacienta a jeho prognózu.
    Dobrý den,Embólie nepřijde sama jen tak a léčba tedy závisí i na jiných faktorech. Jelikož neznám Váš zdravotní stav budu psát všeobecně.Embólie ukazuje na špatné zažívání a velmi špatnou a hustou krev.1. Je potřeba změnit stravu, pitný režim a aspoň trochu pohybu2. Vaše rozhodnutí, zda se chcete léčit nebo uzdravit
    Jejich působení se vzájemně kombinuje. Sraženina může vzniknout v kterémkoliv místě žilního řečiště, ale nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin. Jestliže krevní sraženina působí v místě vzniku, označuje se jako trombus. Pokud se utrhne a krevním řečištěm putuje až do míst, kde se podle své velikosti zastaví a ucpe krevní průtok, označuje se jako vmetek neboli embolus.


Příčiny vzniku plicní hypertenze

    Nemocný může zrychleně dýchat a pociťovat bušení srdce, protože je zrychlený srdeční tep. Akutní malá plicní embolie je často bezpříznaková nebo jsou příznaky malé. Objeví se jen náhodně při cíleném vyšetření rizikového pacienta. Zatímco masivní plicní embolie se projevuje klidovou dušností, náhle vzniklou poruchou vědomí s pádem tzv. synkopou, nízkým krevním tlakem a zrychleným tepem s rozvojem šoku, kdy má postižený chladné a promodralé končetiny, obluzené vědomí a je opocený. Každá desátá masivní plicní embolie končí náhlou smrtí. A to v důsledku přetížení a selhání pravostranného srdečního oddílu s rozvojem šokového stavu.
    Na podkladě opakované embolizace do plic v průběhu několika dnů až týdnů vzniká chronická forma plicní embolie tzv. chronická trombembolická plicní nemoc. Projevuje se postupně narůstající námahovou dušností a sníženou fyzickou výkonností v důsledku vysokého tlaku v plicnici (plicní hypertenze).
    Objevuje se únava, celková slabost, dušnost a závratě. Stav doprovází i mdloby, otoky kotníků nebo dolních končetin, bolest na hrudi, zrychlený tep, bušení na hrudi, paličkové prsty, namodralé rty a kůže. Pokročilé stádium je navíc typické, že se projevy objeví i v klidu. Stav je tak obtěžující, že nemocného nakonec připoutá na lůžko.
    Při užívání antikoagulační léčby počítejte s tím, že když se říznete, budete více krvácet. Omezte kontaktní sporty, při kterých je vysoké riziko poranění. Vyhýbejte se nesteroidním lékům proti bolesti (Ibuprofen, Ibalgin, Veral, Voltaren). 


Mechanismus vzniku plicní embolie

    Léčba se liší podle toho, co plicní hypertenzi vyvolalo. U sekundární hypertenze je zapotřebí odstranit prvotní příčinu, která jej vyvolala. Při poškození chlopní jde o operace chlopní, revaskularizaci srdečního svalu při ICHS. Léčba může být i farmakologická, kdy se podávají antikoagulancia, diuretika, blokátory endotelových receptorů a inhibitorů. V pokročilých stádiích, když už léčba selhává, je možná transplantace srdce a plic. Lidé s touto diagnózou si musí hlídat váhu, a pokud dojde ke zvýšení o 1,5 kilogramu, ihned kontaktujte svého lékaři. Nesmíte zvedat závaží těžší než 5 kilo. Preventivně působí očkování proti chřipce, nekuřte, nepijte a neužívejte bez vědomí lékaře. Krajně rizikové je i těhotenství. Bohužel, pakliže se tento problém objeví, nemá řešení (není vyléčitelný). Lékaři pouze zmírňují příznaky.
    Scintigrafie plic je radiodiagnostická metoda. Skládá se ze dvou částí – perfúzní scintigrafie, kdy se pomocí aplikace radioaktivních částic zobrazí prokrvení plicní tkáně, a ventilační scintigrafie, jež spočívá ve vdechování radioaktivních částic a následném zobrazení ventilované plicní tkáně. Výsledky obou metod se zhodnotí společně. Dříve plicní scintigrafie sloužila k určení diagnózy, ale protože není tak přesná, dnes její funkci přejímá CT vyšetření.
    Nejinvazivnější metodou je plicní angiografie. Používá se při selhání neinvazivních vyšetřovacích metod či předpokládaném využití endovaskulární léčby. Přes stehenní, hrdelní nebo podklíčkovou žílu se do plicnice zavede katetr s následným podáním rentgen-kontrastní látky, jež zobrazí výpadky v prokrvení plicní tkáně. Výhodou je, že umožňuje i endovaskulární léčbu.


Antikoagulační léčba plicní embolie

    Pokud se rozvíjí respirační insuficience, zahajuje se kyslíková léčba. Při plicním zánětu se podávají antibiotika. U závažných stavů se srdečním selháváním podpůrná léčba spočívá v nitrožilním podávání léků podporujících srdeční činnost jako Noradrenalin, Dobutamin či Dopamin, intubaci a podpůrné plicní ventilaci. 
    V roce 2014 sem prodelal a vyléčil flebotrombozu dolní končetiny,součastný stav je dobrý,chci se zeptat,jsem řidič z povolání a chci si udelať řidičák na autobus,bude tato skutečnost u posudzujíciho lékaře k spůsobilosti k řízení brána jako překážka k získání řid.průkazu?
    Pokud vás tak trápí vysoký cholesterol, krevní tlak, alergická či chronická rýma nebo cukrovka a klasická medicína nezabírá, neváhejte vyzkoušet laserové hodinky Laspot, ve kterých se spojuje tradiční orientální léčba s moderní technologií.
    V současné době se zavadí nové antikoagulační léky Pradaxa nebo Xarelto, které fungují na jiném principu než warfarin. Užívají se 1 - 2x denně. Při jejich užívání není nutné kontrolovat INR, nemusí se aplikovat nízkomolekulární heparin, než nastoupá účinek, a mají nižší riziko krvácivých komplikací. Jejich nevýhodou jsou určitá kriteria k tomu, aby je mohl lékař nasadit a dále doplatky. Doplatky jsou kolem 500 Kč.


Sangre de Drago - Dračí krev - kapky 10ml

    Dobrý den můj táta má embolii plic a má natekláé lítko a chtěl bych se zeptat jak dlouho může bít v nemocnici?a každý den mu berou krev z břicha a nemo z ruky .a nemůže na to umřít??když je už nemocnici ? oni mu řekly že přišel včas.děkuji předem Honza.w.
    Vzniku plicní embolie většinou předchází hluboká žilní trombóza. Zvýšené riziko plicní embolizace je při proximální (horní) flebotrombóze, jež postihuje pánevní, stehenní nebo podkolenní žílu. Projevuje se jednostranným otokem, zvýšeným napětím či bolestivostí při došlapu nebo svěšením končetiny.
    Před plánovaným operačním výkonem nebo jiným znehybnění končetiny se v závislosti na věku a přidružených onemocněních volí forma prevence hluboké žilní trombózy. Základem jsou režimová opatření bránící stáze krve jako:
    Pokud dochází opakovaně k emboliím drobných krevních sraženin (sukcesivní PE), tak se dušnost, únavnost a otoky dolních končetin rozvíjejí postupně a nenápadně.


Rizikové faktory plicní embolie

    Obvykle není přítomen jenom jeden rizikový činitel, ale vzájemně se kombinují. Krevní srážlivost se zvyšuje při delší imobilizaci – klidu na lůžku déle než 3 dny, po cévní mozkové příhodě s poruchou hybnosti, po chirurgických a ortopedických výkonech v posledních čtyřech týdnech nebo dlouhých cestách v dopravním prostředku (cesty trvající déle než 8 hodin). Krev se lépe sráží u nádorových onemocnění, pokročilých plicních a srdečních chorob, infekcí nebo při užívání hormonální antikoncepce.
    Nejčastější příčinou plicní embolie je vmetnutí krevní sraženiny obvykle vzniklé v hlubokém žilním systému dolních končetin při hluboké žilní trombóze. Pouze v 15% případů sraženina vznikne v pánevních, ledvinných žilách či v dolní duté žíle. Často se zdroj nenalezne vůbec. A naopak až u poloviny hlubokých žilních stehenních trombóz je přítomna i asymptomatická plicní embolie. Vzácnými příčinami je embolizace tukových látek při rozsáhlém úrazovém postižení tzv. polytraumatu, embolizace vzduchu, plodové vody, nádorových hmot či infikovaných vmetků při infekčním onemocnění srdečních chlopní.
    V Nuovo Therapy věříme, že se o své zdraví musíme starat komplexně. S hodinkami sice můžete ulehčit průběh nemocí, každý den však nejspíš přijímáte vodu, která je plná nečistot a chemie, a přímo tak zpomaluje proces léčby. S keramickým filtrem Wellos tomu můžete zabránit!


Tvůj komentář k článku Zrušit odpověď na komentář

    Pokud je současně prokázaná i hluboká žilní trombóza, důležitou součástí terapie je bandáž dolní končetiny usnadňující obnovení průchodnosti žíly a bránící recidivě žilní trombózy i plicní embolie. Používají se k ní pružná obinadla nebo kompresní punčochy. V závislosti na lokalizaci trombózy je volena výška komprese, která musí být vždycky 10 - 20 cm nad trombózou.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Při náhle vzniklých příznacích plicní embolie (dušnost a bolesti na hrudi), zvláště pokud tomu předcházel otok dolní končetiny a její bolestivost na pohmat či při chůzi, neprodleně vyhledejte lékaře. Může být ohrožen i váš život. Rovněž postupně narůstající dušnost s dalšími příznaky plicní embolie musí být brzy vyšetřena, zejména pokud ve vaší rodině někdo prodělal hlubokou žilní trombózu nebo plicní embolii.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Krevní sraženina může vzniknout po úraze, nadměrném zatížení či zavedení cizího materiálu jako je kardiostimulátor, defibrilátor nebo port (trvalý žilní přístup zejména k podávání chemoterapie u nádorových onemocnění). Zvýšenou krevní srážlivost mají rovněž osoby s vrozenou trombofilií. Jedná se o genetická onemocnění, jejímž podkladem je změna vrozené genetické informace, která způsobuje snížení nebo zvýšení působení látek uplatňujících se při srážení krve. Predisponujícím faktorem je také věk nad 70 let, obezita či těhotenství.
    Ahoj, ja jsem prodelala plicni embolii v 18 letech z antikoncepce. Matka mne tam dovezla ve stavu kdy uz jsem nemohla dychat, byla uplne bila a dehydratovana :( Presto i kdyz ji lekari varovali, ze se muze stat, ze uz to nezvladnu, jsem to zvladla a po 10 dnech mne pousteli domu... lekari byli super a dostali mne z toho. Pak denni nebo jednou za tyden kontrola dle vysledku. Po roce mi vysadli Warfarin a ted jsem zdrava a ziva :) akorat jsem mela trochu psychicke potize po propusteni z nemocnice, ale to tak pry byva :) Preju Ti hodne stesticka s tatuldou!!!! Peta.


Endovaskulární léčba plicní embolie

    Nemoc často vzniká při onemocnění levé poloviny srdce (ICHS anebo onemocnění srdečních chlopní), dále se plicní hypertenze může objevit v důsledku opakovaných ucpání plicní cirkulace při plicních embolizacích či při  plicníchonemocněních (chronický zánět průdušek). Faktem, ale také je, že ne vždy se musí příčina zjistit. V takových případech je potom plicní hypertenze označena za primární. Tento typ plicní hypertenze se objevuje jen velmi zřídkavě.
    Invazivní endovaskulární léčba se používá u akutní masivní plicní embolie, při které je pacient nestabilní a ohrožený pravostranným srdečním selháním. Přes stehenní, hrdelní nebo podklíčkovou žílu se do plicnice zavede katetr umožňující mechanickou destrukci a následné odsátí krevní sraženiny. Mechanický postup lze kombinovat s podáním lokální trombolytické látky.


Trombolytická léčba plicní embolie

    Léčba akutní masivní a malé plicní embolie se liší. Terapie akutní masivní plicní embolie spočívá v rychlém rozpuštění již formovaných krevních sraženin a uvolnění ucpaného plicního řečiště. Při akutní nemasivní plicní embolii se podává antikoagulační léčba ředící krev, aby se zastavil růst krevní sraženiny. Organismus má pak vlastní mechanismy, které sraženinu rozpustí. Zároveň antikoagulační léčba slouží k prevenci recidivy plicní embolie. V tomto případě je léčba obdobná jako u hluboké žilní trombózy. Délka podávání antikoagulační léčby je 6 - 12 měsíců. Při recidivě plicní embolie či průkazu vrozené trombofilie může být terapie i doživotní.


Doporučení při podezření na plicní embolii

    Při antikoagulační léčbě se k ředění krve nejprve používají nízkomolekulární hepariny např. Clexane, Zibor nebo Fraxiparine, které se aplikují podkožně do kožní řasy na břiše jednou nebo dvakrát denně. Aplikace se musí provádět ve stejnou denní dobu, aby byla krev neustále zředěná. Současně nebo od druhého dne léčby se pak podávají tzv. perorální antikoagulancia, tablety na ředění krve. Nejčastěji se používá Warfarin nebo Lawarin. Úskalím tohoto léku je, že se musí nastavit určitá hladina, aby optimálně fungoval, a ta se pak pravidelně kontroluje. Navíc je tato hladina individuální u každého člověka. To znamená, že někomu stačí jedna tableta denně, jiný musí brát jeden a půl tablety. Stupeň naředění krve se kontroluje krevními odběry tzv. INR. Ideální je udržovat hladinu INR mezi 2,0 – 3,0. Jakmile je alespoň dva dny účinná hladina INR, je možné nízkomolekulární heparin vysadit. Dále již budete užívat pouze tablety. Jestliže je INR vyšší než 3,0, krev je hodně naředěná a stoupá riziko
    Plicní hypertenze následně zvyšuje námahu pravé srdeční komory, která pumpuje krev přes plícnici do levé poloviny srdce. Dlouho trvající neléčený vysoký tlak v plícnici vyčerpává pravou komoru. Levá a celý organismus však dostává méně krve, která je i hůře okysličena. Tento stav pak samozřejmě nezůstane bez následků. Bohužel umí probíhat dlouho skrytě. Náhodně se objeví jen zřídka. Často se tak stane, že je diagnóza stanovena až za několik let.
    Velmi vzácně užívaným preventivním opatřením plicní embolie jsou kavální filtry. Jedná se o kovové struktury, které se dočasně nebo trvale umísťují do dolní duté žíly, kde představují mechanickou překážku pro průnik sraženiny do plic. Uplatňují se při vysokém riziku plicní embolie, když není možno podávat antikoagulační léčbu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00