Jak na věc


platové podmínky

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

    Ve státním by vám teoreticky neměli dát méně, než je tabulkový plat, ale v praxi se to obchází tak, že vám nedají celý úvazek. Třeba vám dají jen půl úvazku - tím pádem poloviční plat, ale makat tam máte jak šroub od rána do večera. Někde vám dokonce dají úvazek jen 0.1, nebo třeba 0.025. Případní zájemci o práci mají být rádi, že mají šanci se někde něco naučit a mají je asi vydržovat rodiče... Dokonce jsem slyšel i o případu, kdy po absolventce chtěli sponzorský dar v řádu stovek tisíc, prý aby jí měli z čeho vůbec vyplácet mzdu.
    Tohle záleží především na tom, jestli je to příspěvková organizace, nebo ne. Jinými slovy - nemocnice zřizovaná státem - třeba fakultní nemocnice - se musí držet platových tarifů (tzv. tabulky). V nich je opravdu nástupní plat lékaře absolventa v současnosti myslím asi 17 tisíc hrubého. Po zařazení do oboru se člověk automaticky dostává o třídu výš, což znamená pár stovek navíc. Do další třídy se dostane až s atestací...
    Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů v tabulce, není-li stanoveno jinak.


Platové podmínky poslanců za socialismu a kapitalismu

    Zaměstnanci, který je uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníkem územního samosprávného celku, zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky, zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky, zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené k tomuto nařízení.
    Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
    Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v tabulce  k tomuto nařízení.
    Kvalifikační předpoklady vzdělání, potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. takto:
    Bohužel, cenový rozptyl nákladů na živobytí v různých regionech do toho zakalkulován není. Tento faktor se může projevovat u smluvních platů v soukromých zařízeních...
    Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě  je řešeno zákonem. Ve vymezených ustanoveních je vláda oprávněna konkretizovat podmínky při poskytování některých složek platu. Jinou formou nelze platové podmínky upravovat.


Průvodce správným vývojem dítěte: sedat si má samo, jinak hrozí skolióza páteře

    Tabulky zdravotnické pracovníky, kteří poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek.
    Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v tabulce k tomuto nařízení, není-li stanoveno jinak.
    V soukromých nemocnicích (obvykle akciovky) se těchto tarifních tabulek držet nemusí, takže člověk může dostat více, ale klidně také méně. Můžou pak třeba rozlišovat podle toho, jak je kdo šikovný. Mohlo by se zdát, že ve státním to možné není, ale i tam k tomu je cesta prostřednictvím tzv. osobního ohodnocení. To je něco nad rámec tarifního platu. Ale je spousta nemocnic, kde nikdo žádné osobní ohodnocení nedostává.


OHODNOCENÍ BRIGÁDNÍKŮ (čtěte pozorně)

    Zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00