Jak na věc


periodizace lidského věku

Specialised terminology of selected sporting disciplines

    12 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (12-20 LET) biologické změny růst, pohlavní zrání psychické změny OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ a/ prepuberta (12-13 let) b/ puberta (14-15 let) c/ adolescence (16-20/24 let) uspokojení psych.a sexuálních potřeb, abstraktní forma myšlení, emoční labilita sociální změny zaměstnání, přemýšlení o budoucnosti, zvýšená únava,sekundární pohlavní znaky
    2 Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí - SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: Prezentace je určena k vysvětlení vývoje lidského jedince se zaměřením na psychickou stránku člověka.
    5 KOJENECKÉ OBDOBÍ (2. MĚSÍC 1.ROK) vývoj nejprudší období ovládání těla a vlastní vůle chůze uchopování a pouštění předmětů, samo vyvolává aktivitu, manipulace s věcmi klešťový úchop chápání lidí v čase a prostoru připraveno na slovní komunikaci artikulace, porozumění intenzivní vztah s více než jedním člověkem 75 cm, kg zapotřebí hodně fyz. kontaktu zdravý vývoj třeba režim špatné snášení změn dovolit trochu samostatnosti
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Periodizace vývoje lidského jedince a proces socializace

    3 o fyzický vývoj člověka o početí začátek PRENATÁLNÍ OBDOBÍ o prostředí dělohy - tma, voda, teplota, rytmus srdce o reagování plodu na vnější podněty aktivita plodu! o komunikace s matkou, jen primární rodiče o předčasně narozené děti zatíženy fyz. fce zvýšená dráždivost nižší reflektivita na podněty soc. charakteru hůře předvídatelné chování o porod přirozenost
    1 VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
    Senzomotorika prevence proti zranění, návrat po zranění, rozvoj koordinace, posilovací cvičení … Zásady: chodidlo (a) stojné musí být vždy mírně nakloněné.
    4 NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ (NAROZENÍ-1.MĚSÍC) kojení sací reflex spánek 20 hod denně komunikace s prostředím křič a pláč napětí ve svalech vyvinuty základní smysly rozlišení emocí prostřednictvím mimiky nepřemýšlí o sobě jako o samostatné bytosti primární rodič specifický způsob komunikace 1.adaptační měsíc příprava na učení, zvyknutí si na prostředí


Biomechanická analýza pohybového výkonu IV

    7 holofrastická mluva 1 slovo = více myšlenek porozumění jednoduchým pokynům jednoduché písničky, říkanky rozeznání více vztahů ve svém okolí preference dospělých velká emocionalita počínající nezávislost majetnický vztah ke svým předmětům začátek budování vlastní osobnosti 3 roky - období vzdoru tvrdohlavost 3 roky rozvoj identity člověka 3 roky dítě testuje hranice dospělých fyz.tresty proměna těla přímé držení, zpevnění svalů, jistý pohyb
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    8 ne úplně chápe zákazy schopnost regulovat vylučování kresba dlaňový úchop, fungující zápěstí, jemnější tvary hry na JAKO rozvoj slovní zásoby, rozumí všemu věčné otázky popis, příčina, vysvětlení začíná částečně používat slovo JÁ rádo v přítomnosti jiných lidí
    Ontogeneze ryb relativně stálý a neměnný ráz vývoje s kvantitativními (zvětšování velikosti) změnami, které jsou přerušovány rychlými kvalitativními změnami.


Biomechanické analýzy pohybového výkonu III

    10 majetnický vztah k ostatním dětem vše chtějí vyzkoušet sami kolem 4 let rozvoj časových představ zdokonalování jemné motoriky znalost základních písmen, počítání do 20 jazyk schopnost vyjádřit složitější situace milují jazykové hry se slovy schopnost vypravovat a vytvářet příběhy hra s ostatními dětmi 4,5 5 let vědomí povinnosti sourozenectví ustanovují se sourozenecké konstelace důležitost sociálního učení zápis ke školní docházce (kresba pána, přepis věty, překreslování bodů, schopnost koncentrace, motorická, sociální)
    11 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6 11 LET) období střízlivého realismu orientace v širším světě osvojení nové sociální role žáka vstup do školy - neosobní vztahy, pravidla tělesné proměny děti se učí odkládat své momentální potřeby představy blízké budoucnosti učení se čtení a psaní vztahy s vrstevníky, dospělí do pozadí děti se mají cítit jako součást kolektivu děti mají rádi organizaci (hry, kroužky)
    13 období hledání vlastní identity sebepoznání, sebereflexe vlastní jedinečnost, výjimečnost období vzdoru důležitost vzhledu a sexuální atraktivity zkoušení nový rolí (účes, oblékání) osamostatnění od primární rodiny postupné uvolnění závislosti na rodičích emocionálně hlubší vztahy k vrstevníkům hledání emoční jistoty


Výzkum ve sportovní medicíně II

    6 BATOLECÍ OBDOBÍ (KONEC 1.ROKU 3.ROK) pohyb batolení chození běhání zpomalení doby zrání a růstu dítěte vývojové změny aktivní pohyb v prostoru změna v kognitivní a sociální oblasti konec 2. roku života tělesné proporce dospělý zuby změna potravy, aktivní podíl na jídle kresba čmárá schovávání a znovunalézání předmětů prohlížení obrázkových knih převypravování vyžaduje komentování obrázků opakování v činnostech velké barevné hračky
    16 STARŠÍ DOSPĚLÝ VĚK (46-60 LET) překročení vrcholu výkonnosti ubývání konfliktnosti reálnější, objektivnější a hlubší uvažování postava mohutní, vrásky, šediny, častější zdravotní potíže odchod do důchodu, deprese, odchod dospělých dětí z rodiny
    14 MLADŠÍ DOSPĚLOST (20-30 LET) ukončení tělesného vývoje ve 25 letech dovršení schopnosti učení nejsilnější a nejodolnější jedinec mozková tkáň vrchol zralosti založení rodiny nové sociální a citové kvality manželské, mateřské, otcovské emoce žena uspokojování mateřských instinktů muž profesionální vzestup, seberealizace
    15 STŘEDNÍ DOSPĚLÝ VĚK (31-45 LET) charakterová stránka člověk pevnější, zásadovější, spolehlivější rozvoj profesionálních schopností začínají tělesné problémy (obezita, neurózy, onemocnění srdce atd ) od 25 let ubývání svalové síly problémy s pohlavní činností stabilizace a vyvrcholení výkonnosti v duševní oblasti


Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů

    18 POUŽITÉ ZDROJE Šil, P. Karolová J.: Člověk jako osobnost. Psychologie pro střední školy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc Pokud není uvedeno jinak, jedná se o autorskou práci.
    17 STÁŘÍ (60 LET A VÍCE) Začínající stáří (60-75 let) o celkový stav opotřebení-fyz.a chem. Změny o křehčí kostra, vypadávání zubů, ubývání svalstva o snížení kvality, přesnosti, rychlosti, pružnosti psychických jevů Pokročilé stáří = kmetství (76-90 let) o duševní poruchy o problémy adaptace na věk a stárnutí o změny ve fci orgánů, snížení fyz. výkonnosti o snížení kvality citů, potřebná péče okolí Krajní stáří (91 a více) o nezbytná péče, blízkost smrti o křehkost, shrbenost, změna výrazu v obličeji o pokles životního elánu a pokles adaptace


Aplikace výzkumných metod v kinantropologii

    1. Prenatální období: – od oplození vajíčka, vývoj plodu až po narození2. Novorozenecké období: – trvá 1 měsíc, dítě je odkázáno na matku a vyžaduje ji3. Kojenecké období: – 2 měsíce až rok, dochází k senzo-motorickému rozvoji ( rozvoj smyslů a pohybu ) a emociálnímu rozvoji ( pocit bezpečí.. ); nutný pravidelný režim, nutnost se dítěti věnovat, začíná žvatlat, budují se první sociální vztahy4. Batolecí období:- 1-3 ( 2-2,5 ) roky; prudký rozvoj v oblasti motorické ( chodí ), rozvoj řeči; motorika-jemná a hrubá; dětská hantýrka; důležitá je rodina – pro dítě, dítě je schopno jednoduché sebeobsluhy, začínají vrstevnické vztahy5. Období předškolního věku: – do 6ti let, zájem, rozvoj myšlení, chodí do školky, důležité jsou vztahy mezi vrstevníky, poprvé překračují rámec své rodiny, hry, kreslení, formuje se svědomí6. Mladší školní věk: – 6 -12 let, rozvoj myšlení, komunikace, uvědomění samo sebe; první známky pohlavního dospívání, sebehodnocení7. Pubesc
    9 PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ (3-6 LET) zdokonalování v činnostech, které se již naučilo období poměrného klidu touha po vlastní nezávislosti přesvědčuje okolí, že má pravdu ve svých názorech ovládá tělo v pohybu oblíbenost fyzických aktivit s houpavým charakterem nevadí jim závrať koordinovaná kresba úchop tužky ve 3 prstech schopnost udržet pozornost 10 min hry na JAKO rozvoj realistických her rozeznání tvarů předmětů, poměrů velikosti tendence organizovat jiné lidi

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00