Jak na věc


penzijní připojištění české spořitelny

Daňové zvýhodnění u penzijního připojištění

    Srovnávač.cz stále nabízí klientům navýšení výše příspěvku penzijního připojištění. Vyplňte jednoduchý formulář a my Vám zašleme všechny potřebné dokumenty. Nepřicházejte o státní příspěvek.
    Penzijní připojištění je součástí třetího pilíře důchodového systému. Je to jeden z možných způsobů spoření na penzi. Penzijní připojištění si mohla zřídit osoba starší 18let, která byla občanem České republiky nebo jiné země Evropské unie s trvalým pobytem v České republice nebo účastnící se důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v rámci ČR. Nyní již není možné penzijní připojištění založit.
    Pokud patříte mezi bezmála pět milionů českých obyvatel, kteří si v minulosti uzavřeli penzijní připojištění, týkají se vás změny platné od 1. 1. 2013. Vaše spoření bylo převedeno do takzvaných transformovaných fondů, které spravují penzijní společnosti. Změnila se výše státních příspěvků a podmínky pro jejich získání.


Penzijní připojištění podle Partners

    Nově je možné uzavírat doplňkové penzijní spoření, se kterým je také spojen státní příspěvek. Jeho hlavní výhodou je možnost spořit na důchod na váš vlastní účet v účastnickém fondu, ze kterého Vám nikdo nic nevezme. Sami si navíc můžete ovlivnit míru podstupovaného rizika, a tedy i výnosu – volit můžete od nejkonzervativnějších fondů až po fondy s vysokým výnosem.
    Při výběru dobrého penzijního fondu je dobré sledovat celkovou hodnotu spravovaných aktiv. Většinou se vyplatí investovat do velkých fondů, neboť mají daleko lepší možnosti na zúročení peněz, které plynou z objemu investovaných financí. Zároveň nabízí větší finanční stabilitu a tím i pocit jistoty. S tím souvisí i hodnota vlastního jmění. Vlastní jmění zjistíme odečtením závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění. Jedná se tedy o finance, které jsou čistě jenom fondu. Dobré je také podívat se na rozložení portfolia investicí fondu. Tedy jestli příliš neupřednostňuje jeden typ dluhopisů nebo akcií. Na důvěryhodnosti určitě přidá, pakliže zjistíte, jaká finanční skupina stojí za penzijním fondem. Většina lidí důvěřuje známým gigantům finančního světa.
    Na penzijní připojištění vám také může přispívat zaměstnavatel. Záleží pouze na firmě a jejích interních předpisech. V současné době je příspěvek na penzijní připojištění v mnohých firmách poskytovaným benefitem.


Vyplňte formulář vpravo - ozveme se vám obratem

    Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.
    Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.
    Finanční přípravu na penzi vnímáme v Partners jako jedno z nejdůležitějších témat osobních financí každého člověka. Čím dříve si začnete otázky ohledně života v důchodu klást, tím méně to bude bolet. Důležité také je si uvědomit, že zodpovědnost za podobu svého života ve stáří nesete především vy. Nespoléhejte se na stát, ani na někoho, kdo se o vás jednou postará, a starejte se sami a již dnes. V Partners Vám vysvětlíme, jaké jsou vaše možnosti, jejich výhody i nevýhody, a připravíme pro vás osobní finanční plán na penzi.


17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

    Od ledna 2013 se změnil výpočet výše státního příspěvku, ten se týká transformovaných fondů a účastnických fondů třetího pilíře. Výše státního příspěvku na penzijní připojištění se odvíjí od výše měsíčního příspěvku. Tedy, pokud je váš měsíční příspěvek 300 - 999 Kč státní příspěvek činí 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč. Pokud je váš měsíční příspěvek na penzijní připojištění 1 000 Kč a více, tak výše státního příspěvku činí 230 Kč.
    Podle všeho loňský rok nepřál tranformovaným penzijním fondům, očekáváné zhodnocení bude kolem 1%. Klienti těchto fondů mají garantované nezáporné zhodnocení, ale při vývoji na finančních trzích peníze reálně tratí. Řešením je přechod na nové penzijní připojištění, kde za poslední 3 roky od jejich vzniku, podařilo zhodnocení až 64% (conseq), průměrně však 20% (Komerční banka, ČP, ČSOB).
    Hospodaření každého fondu hlídá Česká národní banka, která dozoruje, zdali je s majetkem nakládáno dle zákona a zodpovědně. Samotný penzijní fond pak může peníze jemu svěřené investovat pouze do jistých aktiv. Jsou jimi v první řadě dluhopisy, jejichž emitentem je člen OECD nebo jejich národní banky, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Penzijní fondy jsou tak omezeny na dluhopisy, které se vyznačují vysokou důvěryhodností a nízkým rizikem nesplacení.


Další informace o PENZI A penzijním připojištění:

    Od 1.1.2013 se mění státní podpora u smluv penzijního připojištění. Minimální spoření pro pobírání státního příspěvku je 300 Kč. Změnit výši příspěvku penzijního připojištění lze na našem portále online.
    Na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření si spoříte v pravidelných měsíčních příspěvcích, které můžete na účet transformovaného fondu nebo účastnickém fondu poukázat i za delší časové období, například rok nebo pololetí. V průběhu penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je možné změnit výši příspěvku, popřípadě spoření přerušit. K naspořeným příspěvkům vám budou připisovány za a) státní příspěvky a za b) podíly ze zisku transformovaného fondu nebo účastnického fondu, tyto podíly se připisují jednorázově, ročně.
    Část vlastního příspěvku můžete uplatnit jako snížení daňového základu. Jedná se o částku přesahující 12 000 Kč. Ročně si můžete odečíst maximálně 24 000 Kč. V praxi to znamená, že na daních můžete ušetřit každý rok až 3 600 Kč.


Penzijní připojištění a příspěvky

    Penzijní fond je finanční instituce, která se specializuje na poskytování penzijního připojištění. Nikdo jiný totiž tento druh pojištění nesmí provádět. Výhodnost penzijního připojištění ovlivňuje řada ukazatelů. Bohužel jen málokdo je zná, takže pro většinu lidí je velkým problémem správně se rozhodnout.
    Dále mohou nakupovat podílové listy v otevřených podílových fondech, nebo cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu zemí OECD. Dále mají povoleno obchodovat s movitými věcmi a nemovitostmi, avšak pouze pro účely užívání nebo pronájmu.
    Srovnávač.cz je držitelem licence ČNB i pro prodej druhého a třetího pilíře. Pojistné smlouvy sjednáváme v tuto chvíli pouze po telefonu. Pokud potřebujete poradit nebo případně pouze navýšit výši příspěvku penzijního připojištění lze vše na našem portále online.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00